Kırklareli Tarım Il Müdürlüğü salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirleri açıkladı

23
Kırklareli Tarım Il Müdürlüğü salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirleri açıkladı

Kırklareli Tarım Il Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. yapılan açıklamada salgın hayvan hastalıklarına karşı ne tür tedbirler alınması gerekildiği anlatıldı.

Bu tedbirlerin alınmasının insan sağlığının korunması amacının güdüldüğü bildirildi. Yayınlanan bildiri de şunlar kaydedildi:

“Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artacak hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve şap başta olmak üzere diğer salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla aşağıda bildirilen tedbirlere uyulması gerekmektedir;          

Bilindiği üzere 2009 yılı Hayvan Hareketleri genelgesi hükümlerine göre Trakya bölgesinin arilik statüsünü korumak, başta şap hastalığı olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Anadolu Illerinden (Istanbul ve Çanakkale’nin Anadolu yakası dahil) Ilimize büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki yasaklanmıştır. Bu nedenle söz konusu illerden Ilimize kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatına müsaade edilmeyecektir.            

Ilimizden Anadolu’ya ve Istanbul Iline kurbanlık olarak satılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan satılmayanlar geri getirilmeyecek ve bulunduğu yerde en yakın mezbahada kestirilecektir.

Il ve ilçeler arası sevki talep edilen ancak küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş ve yanlarında pasaportları bulunmayan kurbanlık sığır cinsi hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/Menşe Şahadetnamesi, aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi gerekmektedir.

Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlamak amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılacak, kapaklar sağlam, hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olacaktır.

Nakil araçları hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve yükseklikte olmalıdır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yapılmalıdır.

Kurbanlık hayvanlar, çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Kurban Hizmetleri Komisyonları’nın önceden belirlediği yerlerde kesilecek ve satılacaktır.

Kurbanlık hayvan satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satan yetiştiriciler, sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak kısmına ‘Kurbanlık olarak satıldı’ ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın Il ve Ilçe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Kurban Hizmetleri Komisyonunun belirleyeceği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları vatandaşlarımız tarafından doğrudan en yakın mahalle veya köy muhtarlıklarına teslim edilecek, mahalle veya köy muhtarları da kendilerine teslim edilen kulak küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarına ait listeleri Il/Ilçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.