“Kararlılığımız sonucunda talep ettiklerimizi kazandık”

20
Kırklareli Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Bülent Kılıç; toplu sözleşme görüşmelerini talep ederek, mücadeleleri sonucunda kazandıklarını belirterek şunları kaydetti:


HABER MERKEZİ
Kırklareli Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Bülent Kılıç; toplu sözleşme görüşmelerini talep ederek, mücadeleleri sonucunda kazandıklarını belirterek şunları kaydetti:
“2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlanmış ve 10 hizmet kolunda masaya yetkili olarak oturan Memur-Sen, masada toplamda 70 kazanım sağlamıştır.  Eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin özel tekliflerin haricinde 2014-2015 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personelinin geneline yönelik olarak; 2014 yılı için taban aylığa 175. TL artış, 2015 yılı için ise ücretlerde ilk altı ay için %3 ikinci altı ay için %3 artış yapılması, enflasyon oranlarının bu artış oranını geçmesi halinde ise enflasyon farkının da ücretlere yansıtılması, 4/C statüsünde çalışan personel yönünden aile yardımı ödeneğinden faydalandırılmaları, ücretlerde yapılan 175.-TL artışın yanında 175.-TL iyileştirme yardımı yapılması, Toplu sözleşme ikramiyesinin 60 TL’ye çıkartılması konularında anlaşma sağlamıştır.
 * “Başarımızı takdir edenlere teşekkür ediyoruz”
Sadece sendikal muhalefet yapma adına rakamlarla oynayarak, yalan yanlış bilgilerle kamu çalışanlarını manipüle etmeye çalışanlar; çalışanların ciddiye alıp yetki vermemesinin yanında masada yetkisiz ve etkisizliğin faturasını örtme telaşıyla hareket etmeye başlamışlardır. Yıllarca yüzdelik zam yerine emeklilikte işe yarayacak şekilde taban aylığa iyileştirme yapılsın diye propaganda yürütenler, 8 yıl masada yetkili olarak oturup 6 defa mutabakatsızlıkla sonuçlanan görüşmeleri sonrası bir kez bile iş bırakamayanlar, ilk toplu sözleşmede ek ödemeyi bayraklaştırıp “ek ödeme yoksa imza da iş de yok” diyen Eğitim-Bir-Sen’in ek ödeme mağduriyetini gidermesi karşısında boşluğa düşmüşlerdir. 4/C’lilerin yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışan Memur-Sen ailesinin aksine hiçbir katkı sunmayıp sorundan nemalanmayı seçenler 4/C’lilerin de sorununun önemli ölçüde çözüldüğü toplu sözleşme masasındaki başarımızı inkâr değil takdir edebilmelidirler.
* “Kararlılığımız sonucu hükümet, taban aylık zammı teklifini %75 artırdı”
Kamu İşveren Heyeti ilk teklifinde taban aylık zammı talebimize 2014 yılı için 100 TL zam ya da 3+3 teklifiyle karşılık vermiştir. Yüzdelik zam teklifinin yüksek ücret alan kamu çalışanlarının işine geldiğini bilen sendikamız emekli keseneklerine ve emekli ikramiyesine de doğrudan katkı sağlayacak olması dolayısıyla yüzdelik zam yerine taban aylığa yansıyacak şekilde artışta ısrar etmiş ve yaptığı görüşmeler sonucu teklifin yüzde 75 oranında artırılarak 175 TL’ye çıkarılmasını sağlamıştır.
* “Taban aylığa zam, emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış getiriyor”
%3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde memurun emekli olması halinde maaşında %65’e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes tarafından yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da yansıyacak bir artış, her zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa sağladığımız 175 TL’lik zam, emekli ikramiyesine 5.250 TL’ye varan artışı da beraberinde getirmiştir. Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi esas alınmıştır. Taban aylığın brüt 175 TL arttırılması emekli ikramiyesinde yıllık bazda 175 TL artış sağlamaktadır. 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplandığında emekli ikramiyesinde en düşük devlet memurundan en yüksek devlet memuruna kadar bütün kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış olmaktadır. Taban aylığındaki artışa bağlı olarak emekli ikramiyesindeki artış oranı en yüksek devlet memuru için daha düşük oranda olurken maaşı düşük olan kamu görevlileri için daha yüksek olmaktadır. Taban aylığın emekli ikramiyesine yansımasında 30 yıllık hizmet süresinde daha düşük hizmet süresi olanlar taban aylıkta yapılan artışın emekli ikramiyelerinde yapacağı artışı Hizmet Süresi x175= Emekli ikramiyesindeki artış tutarı formülüyle bulabilirler. Tablodan da görüleceği üzere taban aylığında yapılacak 175 TL artışın emekli olan bir öğretmenin emekli ikramiyesine net katkısı %9,1 oranında artış şeklindedir. Yine bu artış, emekli olacak bir öğretmenin emekli maaşında da %9,15’lik bir artış getirecektir. Hizmetli personelde ise bu oran yüzde 12,2’ye kadar yükselmektedir.
* “Çalışanların takdirini, emeklilerin ise hem takdirini hem de duasını aldık”
Eğitim-Bir-Sen olarak taban aylık zammında ısrarcı olmamız yüksek maaş alanları kısa vadede rahatsız etmiş olsa da uzun vadede onlara da katkı sağlayacaktır. Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten taban aylığa zam, çalışanlarımızın yanında emekli olan eğitim çalışanlarına da bir miktar nefes aldırmış emekli maaşlarında yüzde 12,46’ya varan artışa vesile olmuştur. Taban aylığındaki brüt 175 TL tutarındaki artış emekli aylıklarında bütün kamu görevlileri için 146 TL net artış sonucunu doğurmaktadır. Emekli aylıklarında herkese eşit artış yapılmasına bağlı olarak, düşük emekli maaşı grubundaki kamu görevlilerinin emekli maaşları daha yüksek oranda artmaktadır. 5434 Sayılı Kanuna göre en düşük emekli maaşı  1168 TL’den az olamamakta olup buna göre en düşük emekli maaşına-taban aylığının 146 TL net artması sonucu- %12,46 oranında zam yapılmış olmaktadır.
* “Maaşlarında %50’ye varan iyileştirme 4/C’lilerin yüzünü güldürdü”
Hükümetin özelleştirmeler sonrası kamuya 4/C statüsünde aktardığı işçilerin aldıkları ücreti kabul edilemez bulmuş ve geçen yıl çalışma sürelerinin 11 ay 28 güne çıkmasını sağlamıştık. 4/C’li çalışanların aldığı sefalet ücretine tepki göstermekle kalmayıp yetkili sendika olarak aldıkları maaşın yüzde 50’sine tekabül eden iyileştirme sağladık. Hükümetin taleplerimiz karsısında 4/C’liler için Aile (Eş ve Çocuk) Yardımı+Ücretlerinde 150 TL Brüt Artış teklifini geri çevirdik. Mücadelemiz sonucu Aile (Eş ve Çocuk Yardımı)+ Ücretlerinde 350 TL Brüt Artış ile hükümetin getirdiği teklifin yüzde 233 oranında artışını sağladık. Bu sayede eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan ilkokul mezunu bir 4/C’li personelin 1027 TL olan maaşın toplu sözleşme kazanımımız sayesinde 1580 TL’ye çıkmış olacaktır. Mevcut maaşında yüzde 50’nin üzerinde bir iyileştirme sağlanmıştır.
* Taban aylığa 175 TL zam eğitim çalışanlarına yaradı”
Kamu İşveren Kurulu ilk teklifini sunduğunda, taban aylığa 100 TL zam ile %3+%3 zam arasında hiçbir farkın olmadığını ileri süren malum çevrelerin, şimdi taban aylığa yapılan 175 TL zammın %3+%3’ün de altında kaldığını ileri sürmeleri trajikomiktir. Oysa aşağıda da görüldüğü üzere, taban aylıkta yapılan 175 TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın getirisine nazaran daha kazançlı olduğu aşikârdır. Taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı memur, hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine %4+4 bile verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha fazla zam almış olmaktadırlar. Yüzdelik zammın her zaman için yüksek ücret alan, daire başkanı ve üstü kamu görevlilerinin yararına olduğunu bilmemek, ancak temel aritmetik bilgisinden yoksun okul çağının altındaki çocuklar söz konusuysa mazur görülebilir.
* “Öğretmenlerin Özel Hizmet Tazminatı için getirilen teklif, kararlılığımız sonucu %87,5 artırıldı”
Kamu İşveren Heyeti ilk teklifinde Öğretmenlerin Özel Hizmet Tazminatı/Eğitim-Öğretim Tazminatına iyileştirme yapılması teklifimize karşılık 2014 yılı için 40+40 TL önermiştir. Önceki yıl toplu sözleşmenin kilitlenmesine neden olan 666 sayılı KHK’nın oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi noktasında ısrarcı olan Eğitim-Bir-Sen’in tavizsiz ve kararlı tutumu sonuç vermiştir. Hükümetin aklından geçirdiği rakamlar tutmamış, “Bu 50+50 yi geçmez” diye el ovuşturanların da hesapları bozulmuş ve 2014 yılı için 75+75 TL olacak şekilde gelen teklifin yüzde 87,5 artırılması ile mutabakata varılmıştır.
* “Öğretmenlere 75+75 zam demek, Özel Hizmet Tazminatı’nda %20,55 iyileştirme demektir”
Toplu sözleşme hükümlerinin getirdiği mali kazançlar açısından rakamsal ve oransal olarak inkârı mümkün olmayacak kadar açıktır. 75+75 TL eğitim-öğretim tazminatı, toplu sözleşme öncesine nazaran % 20,55 oranında artışa tekabül etmektedir.
* “Öğretmenlerin Ek Ödeme Mağduriyeti giderildi”
Bilindiği üzere 666 Sayılı KHK ile öğretmenlerin ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmamış; öğretmenlerin ek ödemeden mahrum bırakılması Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenler ile diğer hizmet sınıflarındaki çalışanlar arasındaki hiyerarşik dengeyi bozarak, olumsuz sonuçlara sebebiyet vermişti. O tarihten beridir öğretmenin ek ödeme mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki çabalarımız sonucu eğitim-öğretim tazminatında 75+75 TL’lik bir artış elde ederek bir önceki yıla nazaran sadece bu kalemde %20,55’lik bir kazanım sağladık. Aşağıda da görüldüğü üzere bu durum, öğretmenler ile diğer hizmet sınıfları arasında hiyerarşik dengenin yeniden tesisine büyük oranda katkıda bulunmuştur.
* “Sendikalı personel lehine olan Toplu Sözleşme İkramiyesi %33 arttı”
Memur Sendikacılığında işçi sendikacılığındaki gibi dayanışma aidatı olmaması büyük bir handikaptır. İşçi sendikacılığında yetkili olan sendikaya hem diğer sendikalar hem de kazanımlardan faydalanacak olan sendikasızlar dayanışma aidatı öderler. Memur sendikacılığında bu manada örgütlü olmanın tek avantajı toplu sözleşme ikramiyesi adı altında sadece sendikalı olanların maaşlarına yansıtılan 3 ayda bir 45 TL’lik ikramiye bu toplu sözleşmede 3 ayda 60 TL ödenecek şekilde yükseltilmiş ve mevcut miktarı yüzde 33,33 artırılmıştır.
* “Öğretim Yılı’na Hazırlık Ödeneği’nde çifte artış”
2012 yılında toplu sözleşme masasında Eğitim-Bir-Sen tarafından 100 TL iyileştirme sağlanan öğretim yılına hazırlık ödeneğinde yeni artışlar sağlanmıştır. 2013 yılı Eylül ayında 740 TL olarak ödenecek olan Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014 yılı için 850 TL, 2015 yılı için ise 950 TL olacak şekilde artırılmış ve her yıl için 100 TL olmak üzere toplamda 200 TL yeni iyileştirme sağlanmıştır. Bu sayede 2013 yılı ödeneğine nazaran 2014 yılı için %14,86, 2015 yılı içinse %28,37 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışın yıllık enflasyon oranının da yeniden değerleme oranında da üzerinde olduğu, Bakanlar Kurulunca takdir edilecek miktarın çok üzerinde olduğu açıktır.
* “Yatılı ve Pansiyonlu Okullarda Gece Nöbeti Ücreti 2 saat artırıldı”
Kadroları yatılı ve pansiyonlu okullarda olmayan öğretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti tutanlara EK Ders Usul ve Esaslarının 13’üncü maddesi gereği verilen nöbet başına ilave 2 saat daha ek ders ücreti verilmesi sağlanmıştır.
* “Müdür ve Müdür Başyardımcıları’nın 6 Saat Derse Girme Yükümlülüğü 2 saate düşürüldü”
Müdür ve Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının haftada 6 saat girmek zorunda oldukları ek ders saatinin okulda yönetsel boşluğa neden olduğu ve çoğunlukla yöneticilerin iş yükünden bu derslere zaten giremedikleri bilinmektedir. Hem öğrenciyi mağdur eden hem de yöneticinin vicdani huzursuzluğuna neden olan bu zorunluluğun kaldırılması teklifimizde önemli aşama kaydettik. Maliye Bakanlığı yetkililerinin Müdür Yardımcılarının kapsam dışında tutulması yaklaşımına itiraz ettik. Müdür Yardımcılarının da aynı kapsam içinde tutulması ile ilgili mücadelemiz ise sürecektir. Toplu Sözleşme kazanımımız sonrası artık Müdür ve Müdür Başyardımcıları zorunlu 6 saat yerine artık haftada 2 saat girecekler.
* “Alan adları değişenlere de ilave tazminat verilmesi için çalışma yapılacak”
Alan adları değiştirildiği için ilave eğitim-öğretim tazminatından faydalanamayan mesleki ve teknik eğitim kurumu öğretmenleri için çalışma yapılması konusunda uzlaşıldı. Sendikamız takibini yaparak kazanıma dönüştürecektir.
* “Öğretmenlerin Sınav Ücreti Mağduriyeti’ni giderecek çalışma yapılacak”
Bakanlıkça gerçekleştirilen merkezi sistem sınavlarında görev alan öğretmenlere, sınav görevi karşılığı ek ders ücreti yerine ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda olduğu gibi 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti (2013 yılı itibariyle sınav gözetmeni için 122 TL) ödenmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.
* “Eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme kazanımlarının sayısı 17’ye çıktı”
Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yukarıdaki kazanımlara ilaveten geçtiğimiz yıl kamu görevlileri hakem kurulu kararıyla kabul edilen akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi,  idari izinli sayılan günlerde ders görevinin yapılması, yüksek lisans ve doktara mezunlarına ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi, sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, geçici görevlendirilen yöneticilere yüksek olan üzerinden ek ders ödenmesi, rehber öğretmenlere ek ders ödenmesi, ikili öğretim yapan eğitim kurumları yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi, ders dışı eğitim çalışmalarındaki %5’lik sınırın %6’ya çıkartılması, İlksan’a yeni üye olacakların üyeliklerinin isteğe bağlı hale getirilmesi ile İl Eğitim denetmenleri ve danışmanlarına avans ödenmesine ilişkin kararların 2014-2015 yılları için de uygulanmasına karar verilmiş ve toplam 17 başlık kazanıma dönüşmüştür.
* “Konfederasyon bazında Toplu Sözleşme kazanım sayısı 70’e çıktı”
Geçe yıl toplu sözleşme masasında uyuşmazlığa rağmen 63 kazanım sayesinde çalışanların birçok sorununu çözen Memur-Sen, bu yıl toplu sözleşme görüşmelerinde mali konuda mutabakatın yanında 70 konuyu çözüme kavuşturmuş ve kazanım hanesine eklemiştir.
* “Akademik personelin mali problemleri ve maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili YÖK-Eğitim-Bir-Sen ve Çalışma Bakanlığı ortak çalışma yapacak”
Öğretim elemanları yönünden 2547 ve 2914 Sayılı Kanunları kapsayacak kapsamlı bir değişiklik çerçevesinde, üniversite ödenek oranlarındaki artışın belirlenmesi noktasında YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma yapılması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Öğretim Elemanları, 375 Sayılı KHK ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında olmadıklarından ek ödeme ve özel tazminatlar gibi ödemeler yerine 2914 Sayılı Kanunla getirilen üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneği almaktadırlar. YÖK’ün 2547 ve 2914 Sayılı Kanunlarda öğretim elemanların mali haklarını da içerecek kapsamlı değişiklikler yapma noktasında çalışmaları bulunduğundan, öğretim elemanlarımızın ödenek ve ek ders ücretleri gibi hakları bu kapsamda YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile müzakere edilecektir.
* “2014 ve 2015 yıllarına ait Toplu Sözleşme Görüşmeleri, mutabakatla sonuçlandı”
Varılan mutabakata göre, memurların taban aylığına 2014’te 175 TL zam yapılacak. 2015 yılında ise memur maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam yapılacak. 4/C’lilere aile yardımının yanında 2014 Ocak ayında iyileştirme vasfından 175 TL ve 350 TL’lik bir iyileştirme yapılacak. Toplu sözleşme ikramiyesi de 3 ayda 60 TL ödenecek. Toplu sözleşme masasına dört ana sorun belirledik. Söz konusu sorunlardan biri emeklilerin durumu idi. Maaşının yüzde 50’sinin emekliye yansımaması dolayısıyla emekliye ayrıldığında sıkıntı yaşayan 1 milyon 800 bin emekli. İkincisi çalışmakta iken emekli olmamak için çaba sarf eden çünkü emekliye ayrıldığında maaşı düşeceğini bilen. Çünkü emekliye esas maaşı hizmetlisinden müsteşarına bin 27 lira olan 2 buçuk milyon memur. Üçüncüsü de 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin başka bakanlıkta ünvan karşılığı olmadığı için mağdur ettiği öğretmenler ve öğretim elemanları. Dördüncüsü de 4/C’liler olmak üzere 4 ana konu belirlemiştik.
 1 Ocak 2014’ten itibaren verilmeye başlanacak olan 175 lira taban aylığa zam, memurların o günden itibaren bin 27 lira olan taban aylık maaşını, bin 202 liraya çıkaracak ve 2015’ten itibaren çalışana, emekliye ayrılan bu bin 202 lira üzerinden zamlar gelecek. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ona göre hesaplanacak. Dolayısıyla bu toplu sözleşme içerisinde 2014 yılında ortaya koyduğumuz tablo, kalıcı yansıması çok olan önemsediğimiz bir konuydu.
* “4/C’lilere 550 lira yansıma olacak”
4/C’liler için olmazsa olmazlarımız kadroya geçmeleridir., 23 bin 4/C’linin iş güvencesine kavuşacakları bir kadro istiyoruz.. En düşüğünün bin 22 lira, en yükseğinin de bin 264 lira maaş almaktadırlar. Onlara 175 taban aylık, 175 seyyanen 350 lira 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 163 lira eş yardımı, çocuğun yaşına göre 18 ya da 36 lira çocuk başı toplam 550 civarında da 4/C’lilere 1 Ocak 2014’ten sonra yansıması olacaktır. Yapılan müzakerelerde şu anda 45 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinin, örgütlü olan herkese 60 liraya çıkarılmasında uzlaştık.Disiplin affı, 30 yıllık sürenin kaldırılması, bir derece verilmesi 2013’ten sonra göreve başlayan memurlara devlete borcudur. 4 alanın tamamına yansıması olan bir toplu sözleşme mutabakatına imza attık. 4 milyon 200 bin çalışan ve emekliye aileleriyle hayırlı olsun.” (Savaş Eskici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here