“Hasta Hakları” konulu seminerler devam ediyor

14
“Hasta Hakları” konulu seminerler devam ediyor

Kırklareli Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Hasta Hakları seminerleri tüm hızıy la devam ediyor.

Dün bu kapsamda saat 15:00’da Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerin bu seferki dinleyicileri, Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileriydi.

Seminer ilk olarak Hasta Hakları Il Koordinatörü Mustafa Kemal Öztürk’ün konuşmasıyla başladı. Öztürk, hasta hakları biriminin tanımını yaparak, işle yişini detaylı olarak anlatırken, öğrencilere zaman zaman sorular sorarak onların sosyal hayatta hergün karşımıza çıkan uygulamalar hakkındaki bilgilerini ölçtü. Hasta Hakları Birimi’nin önemini ve hastanedeki fonksiyonunu ifade eden Öztürk’ün anlattıkları öğrenciler tarafından büyük bir dikkatle dinlendi.

Öztürk, “Birgün hepimiz hastaneye gideceğiz. Bu yüzden sağlık kurumuna gittiğimizde sağlık durumumuzun ne olduğunu bilmeye hakkımız vardır. Hasta hakları hala sağlık kurumlarında uygulanmamaktadır. Bu yüzden hasta haklarımız konusunda bilinçlenmeli ve haklarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Seminerin ikinci konuşmacısı da Kırklareli Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Bölüm Sorumlusu Latife Oğuz oldu. Oğuz, öğrencilerle paylaştığı açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

“Son dönemde hasta haklarının yanında bir de ‘Hasta Sorumluluğu’ kavramı ortaya çıkmıştır. Şu aşamada bu kavramın, içeriği ve kapsamı tam olarak ortaya konmamıştır. Genel olarak ifade edecek olursak, ‘hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükler’ olarak adlandırabiliriz. Hastanın sorumluluklarını maddeler halinde sıralayacak olursak şunları söyleyebiliriz;

Hastanın sorumlulukları nelerdir?

Genel sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu: Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma: Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Sağlık Bakanlığı ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerinin haklarına saygı göstermelidir. Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi ile Ilgili Önerilere Uyma: Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın, tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise, bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları nelerdir?

Hasta Hakları: Insan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısacası hak; ‘Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. Insan Hakları ilk kez 1215 yılında Ingiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız Insan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla Insan Hakları evrensel hale geldi. Insan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. Insan haklarını kısaca, ‘tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması’ diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet Ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Bilgilendirme ve Bilgi Isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Mahremiyet: Gizliliğe uygun ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Reddetme, durdurma ve Rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 Insani Değerlere saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.”

Latife Oğuz’un slayt sunumlarla desteklediği konuşmasının ardından öğrencilerin soruları ile seminer son buldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here