Trakya Kalkınma Ajansı’ndan Bölgeye 1.200.000 TL’lik Kaynak

5
Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları başladı
HABER MERKEZİ
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya vizyonu ile faaliyet gösteren Trakya Kalkınma Ajansı, iki yeni destek programı ile bölgeye kaynak aktarmaya devam ediyor. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan eden Ajans bu programlar vasıtasıyla paydaşlarına 1.200.000 TL mali destek sağlayacak. 
Proje uygulama süreci devam eden 2010 Yılı Mali Destek Programları aracılığıyla Trakya’nın kalkınması için bölgeye 11 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak aktaran Trakya Kalkınma Ajansı, farklı destek programlarıyla mali kaynaklarını paydaşlarının hizmetine sunmayı sürdürüyor. Ajans, kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına destek sağlamak üzere Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nı açıyor. 
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan DFD Programı kapsamında 600 bin TL mali destek sağlanacak. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve bu kararların yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin de destekleneceği programın öncelikleri arasında bölgeye uygun alternatif tarım ürünlerinin araştırılması, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röleve, restorasyon, restitüsyon proje ve çevre düzenleme fizibilite projeleri, yöresel ürünlerin üretim ve markalaşmalarına yönelik araştırmalar, Ergene havzası kirliğinin azaltılmasına yönelik araştırmalar, sanayide kaynak kullanımını azaltmaya ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyetler bulunuyor. 
Yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler ile sivil toplum kuruluşlarının başvurabileceği DFD Programı çerçevesinde proje başına 20 bin ila 75 bin TL karşılıksız hibe desteği sağlanacak. 26 Eylül 2011 tarihinde başlayacak olan başvurular, 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 18:30’a dek sürecek. DFD kapsamında aynı başvuru sahibi aynı yıl içinde en fazla üç proje sunabilecek ve en fazla bir projesi için destek alabilecek. 
Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kalkınmaya katkıda bulunmaya yönelik eğitim verme, program ve proje  hazırlanmasına katkı, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi etkinlikleri için de destek sağlayan Trakya Kalkınma Ajansı, bu amaçla Teknik Destek Programını da ilan etti. Bu doğrultuda 600 bin TL kaynak tahsis eden Ajans, proje başına destek tutarını ise 15 bin TL olarak belirledi. En fazla bir ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla teknik destekten yararlanacakların aynı yıl içerisinde alabilecekleri teknik destek sayısının ikiyi geçemeyeceği belirtilirken teknik destek için son başvuru tarihleri ise aşağıdaki gibi açıklandı: 
Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları: 26 Ağustos 2011 Saat 18.30 
Eylül-Ekim dönemi başvuruları: 31 Ekim 2011 Saat 18.30 
Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programlarıyla ilgili detaylı bilgiler Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr’de yayınlanan başvuru rehberlerinde bulunuyor. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here