T.C. Kofçaz Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu

23
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
                  T.C.
Kofçaz Sulh Hukuk Mahkemesi
        Satış Memurluğu
        Dosya No: 2011/6
Örnek No: 27
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köyiçi mevkii, 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz, tapu kaydında kargir e ve arsası olarak kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 875 m2’dir.. Taşınmaz üzerinde 1 adet ev ve bir adet ambar binası mevcuttur.
A – Ev Binası : Tek katlı kargir ev 3 oda ve mutfak bölümlerinden ibarettir. Çatısı ahşap olup, üzeri kiremit ile örtülüdür. Duvarları tuğla ile örülmüştür. Tavan ve duvarları badanalıdır. İç zemini betondur. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır.lsınma şekli sobalıdır. Elektirik ve suyu mevcuttur. Yaklaşık 30 yıllık olan tek katlı evin bürüt alanı 64 m2’dir.
B – Ambar Binası: Tek katlı basit bir binadır. Çatısı eternit ile örtülüdür. Dış cephesi badanalıdır. Tek katalı ambar binasının brüt alanı 9 m2’dir. Ambar binası eski ve harap bir vaziyette olup,maddi bir değeri yoktur.Taşınmaz bilirkişi tarafından takdir olunan toplam 22.727-TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
2- Kofçaz ilçesi, Tastape köyü, Köyiçi mevkii, 107 ada 2 nolu parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz, tapu kaydında Kargir ev ve arsası olarak kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 822 m2’dir. Taşınmaz üzerinde ev binası, mutfak ve Wc binası mevcuttur.
A – Ev Binası: 2 katlı kargir bir binadır. Alt kat ahır, üst kat mesken olarak kullanılmaktadır. Üst katta 2 oda, mutfak ve hol bölümleri mevcuttur. Duvarları badanalıdır. İç kapılar ahşap dış pencereler plastik doğramadır.. Isınma şekli, sobalıdır. Elektirik ve suyu mevcuttur. Yaklaşık 60 yıllık olan 2 katlı binanın toplam brüt alanı 138 m2’dir.
B – Mutfak+Wc Binası : Birbirine bitişik, tek katlı binadır. Duvarları tuğla ile örülüdür. İç zemini betondur. Mutfak Binasının çatısı ahşap olup, üzeri kiremit ile örülüdür. Tuvalet binasının çatısı eternit ile örtülüdür. Dış cephesi sıvalıdır. Mutfak ve tuvaletin kapıları ahşap, olup, mutfak binasının pencere doğramaları plastiktir. Yaklaşık 5 yıllık olan mutfak binasının brüt alanı 12 m2’dir. Tuvalet binasının bürüt alanı 3m2’dir. Taşınmaz bilirkişi tarafından taktir olunan toplam 34.902-TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
3- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köyiçi mevkii, 111 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz 617 m2’dir.
Arsa niletiliğindedir. Bilirkişi tarafından takdir olunan 1.234-TL değer üzerinden satışa sunulacaktır.
4- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köy civarı mevkii, 121 ada, 8 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz 10.000 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz eğimli olup, eğim oranı % 0,5 – 1 arasındadır. Toprak derinliği 70-80 cm fazla olup, toprak yapısı itibariyle kumlu-tınılı yapıya sahiptir. Drenaj ve erezyon problemi bulunmakadır.Orgak maddece fakir, sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. Taşınmaz uzun yıllardır tarımsa amaçlı olarak sürülüp ekilmiştir. Bilirkişi tarafından takdir olunan 6.250-TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
5 – Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Kavakdere mevkii, 131 ada, 67 parsel sayılı tarla niteliğinde 10.000 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz eğimli olup, eğim oranı % 1-2 arasındadır. Diğer özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 6.250,00TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
6 – Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Kavakdere mevkii, 131 ada, 77 parsel sayılı 4.700 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz tarla niteliğinde olup, eğim oranı %1-2’dir. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından taktir olunan 2,937,50TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
7- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Tavşan Tepe mevkii, 131 ada, 31 parsel sayılı 4.800 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz tarla niteliğinde olup, eğim oranı %1-2 dir. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 3.000-TL bedel üzerinden satışı sunulacaktır.
8- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Kapak Kaya mevkii, 137 ada, 9 parsel sayılı 5.400 m2 miktarlı tarla niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz eğimli olup eğim oranı, % 1 -2 arasındadır. Taşınmazın toprak derinliği 60-70 cm fazal olup, diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunanc3.375-TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
9- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü , Mezarlık Civarı mevkii, 122 ada, 10 parsel sayılı 5.400 m2 miktarlı tarla niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz eğimli olup, eğim oranı % 0,5-1 arasındadır. Diğer özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından taktir olunan 3.375-TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
10- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Mezarlık civarı mekvii, 122 ada, 13 parsel sayılı 3.100 m2 miktarlı tarla niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz eğim olup eğim oranı % 1 -2 arasındadır. Diğer nitelik ve özellikleri4’üncü sırada satışı sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 1.937,50TL bedel üzerinden satışa  sunulacaktır.
11- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Mezarlık civarı mevkii, 122 ada, 26 parsel sayılı 4.200 m2 miktarlı tarla niteliğindeki taşınmaz. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından 2.625-TL bedel üzerinden satışı sunulacaktır.
12- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Kapak Kaya mevkii, 123 ada, 4 parsel sayılı 6.900 m2 miktarlı, tarla niteliğindeki taşınmaz. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 4.312,50TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
13- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Yılanlı Pınar mevkii, 123 ada, 8 parsel sayılı, 14.233 m2 miktarlı tarla niteliğindeki taşınmaz. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 8.895,62TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
14- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köyiçi mevkii 107 ada, 11 parsel sayılı bahçe niteliğindeki 369 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz eğimli olup, eğim oranı % 0,3-0,5 arasındadır. Toprak derinliği 90-100 cm den fazla olup, sulu tarım arazisi özelliği taşımaktadır. Diğer nikelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 798,88TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
15 – Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köyiçi mevkii, 116 ada, 8 parsel sayılı bahçe niteliğinde 555 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz eğimli olup eğim oranı % 0,5-1 arasındadır. Toprak derinliği 90-100 cm den fazla olup, sulu tarım arazisi özelliği taşımaktadır. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 1.201,57TL bedel üzerinden satışa sunulacaktır.
16- Kofçaz ilçesi, Tastepe köyü, Köyiçi  mevkii, 116 ada, 9 parsel sayılı bahçe niteliğinde 424 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz Taşınmaz eğimli olup, eğim oranı % 0,3-0,5 arasındadır. Toprak derinliği 90-100 cm den fazla olup, sulu tarım arazisi özeliği taşımaktadır. Diğer nitelik ve özellikleri 4’üncü sırada satışa sunulan taşınmazla aynıdır. Bilirkişi tarafından takdir olunan 917,96TL bedel üzrinde satışa sunulacaktır. 
İmar Durumu : Taşınmazlar belediye mücavir alanı ve imar planı dışındadır.
Taşınmazların Birinci Açık Arttırması: 10/07/2012 Salı günü
1’inci sıradaki taşınmaz saat : 10.00’dan, 10.05 e kadar – 2’inci sıradaki taşınmaz saat : 10.10’dan, saat : 10.15’e kadar – 3’üncü sıradaki taşınmaz saat : 10.20’den, 10.25’e kadar – 4’üncü sıradaki taşınmaz saat : 10.30dan,10.35"e kadar – 5’inci sıradaki taşınmaz saat : 10.40’dan, 10.45’e kadar – 6’ıncı sıradaki taşınmaz saat : 10.50’den, 10.55’e kadar – 7’inci sıradaki taşınmaz saat: 11.00’dan,11.05’e kadar – 8’inci sıradaki taşınmaz saat: 11.10’dan, 11.15’e kadar-9’uncu sıradaki taşınmaz saat: 11.20’den,11.25’e kadar-10’uncu sıradaki taşınmaz saat :11.30’dan,11.35’e kadar – 11 ‘inci sıradaki taşınmaz saat : 11.40’dan,11.45’e kadar -12’inci sıradaki taşınmaz saat : 11.50’den, 11.55’e kadar – 13’üncü sıradaki taşınmaz saat 12.00’dan,12.05’e kadar – 14’üncü sıradaki taşınmaz saat : 12.10’dan,12.15’e kadar – 15’inci sıradaki taşınmaz saat : 12.20’den, 12.25’e kadar- 16’inci sıradaki taşınmaz saat: 12.30’dan,12.35’e kadar
1- Yukarıda madde numaraları ile bildirilen taşınmazlar birbirinden ayrı olarak, yukarıda belirtilen saatler arasında Kofçaz Adliyesi Duruşma Salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır.. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 20/07/2012 Cuma günü yukarıda yazılı saatler de Kofçaz Adliyesi Duruşma salonunda ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40’ını, rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale bedeli üzerinden % 18 K.D.V, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan, faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/6 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.
(*) Tapu kaydındaki ilgililerin, tapu kaydındaki adreslerine çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade olunması halinde işbu ilan ilanen tebliğ mahiyetindedir.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
SAYI:233                      (B.İ.B.)                                                 02.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here