“Kırklareli Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 2010’u yoğun geçirdi”

21
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. M. M. Kırklareli Hasta Hakları İl
Koordinatörlüğü’ne bağlı birimin 2010 yılını yoğun olarak geçirdiğini
belirterek şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ

“İlimizde bulunan 5 hastane (Kırklareli Devlet Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Babaeski Devlet Hastanesi, Vize Devlet Hastanesi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi) ve 1 Ağız-Diş Sağlığı Merkezimizde Hasta Hakları Uygulamaları yürütülmektedir. Ayrıca,  Kırklareli Devlet Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Babaeski Devlet Hastanesi ve Ağız-Diş Sağlığı Merkezi’nde ise Hekim Seçme Uygulaması yapılmaktadır.
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü olarak 2010 yılı içinde, 1. ve 2. basamaktaki 571 sağlık personeline hasta hakları ve uygulamaları, iletişim ve empati konularında eğitim verilmiştir. Hastanelerimizde yatan 22 bin 243 hastadan 15 bin 109’u bu konuda bilgilendirilmiştir. Topluma yönelik olarak toplam 3 bin 882 kişi bilinçlendirilmiştir. Bunların büyük çoğunluğu, lise öğrencileri ve öğretmenleridir.
İlimizdeki hekimlere yönelik olarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Esin Karlıkaya tarafından “Neden Hasta Hakları” ve “Aydınlatılmış Onam” konularında konferans verilmiştir.
2010 yılı içinde Hasta Hakları Birimlerimize toplam 501 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 429’ u yerinde çözülmüştür. 72 başvuru hasta hakları kurulunda görüşülmüştür. Yerinde çözülen başvuruların 209 ‘u erkekler tarafından yapılmıştır.
Kurulda görüşülen başvuruların 47’si erkek, 25’i kadındır. Başvuru konusu olarak %53’ü hizmetten genel olarak faydalanamama, %25’i saygınlık ve rahatlık görememe nedeniyle yapılmıştır.
Kurulda görüşülen başvuruların eğitim durumlarına göre dağılımında %39 ‘u lise, %36’sı ilköğretim düzeyindedir. Başvuruların birimlere göre dağılımında, %58’le poliklinikler ilk sırada yer almıştır. Kurulda görüşülen başvuruların 45’i (% 63)  hasta hakları ihlali yoktur, 6’sı (%8) hasta hakları ihlali vardır,7’si (%10) teknik konu, 6’sı (%8) sistemin işleyişinden kaynaklanan sorun olarak sonuçlandırılmıştır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here