Gıda İşletmeleri “Hijyen” konusunda bilgilendirildi

21
Halk sağlığını korumayı, gıda ve yem güvenirliliğini sağlamayı, tüketici menfaatlerini ve çevreyi, bitki ve hayvan ağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını korumayı, amaçlayan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince Lokanta, Restaurant, Cafe vb. Gıda İşletmeleri yetkililerine Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görevli Gıda Denetçileri tarafından “İşletme Hijyeni ve Kişisel Hijyen” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
HABER MERKEZİ
Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin tümü olan gıda güvenliği zinciri çiftlikten sofraya kadar kopmadan devam etmelidir. Bu bağlamda toplantıda gıda güvenliği için işletme çevresi, işletme hijyeni, alet-ekipmanhijyeni, personel hijyeni, gıda güvenliği ve hijyeni önemi üzerinde durulurken bir işletmenin taşıması gereken özellikler ayrıntılı olarak anlatıldı. Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin güvenilir gıdaya ulaşması konusunda en etkili yöntemler arasında yer alan İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle yükümlü olduğu belirtilirken ayrıca tüm toplu tüketim işletmelerinin kayıt işlemlerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlayarak belgesini işletmesinde bulundurmak zorunda olduğu önemle vurgulandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here