“Düşük kalite kömür kullananlara gerekli cezalar uygulanacak”

7
Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından başta kömür
üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları ve satıcıları olmak üzere,
konuyla ilintili her noktada kapsamlı bir denetim-kontrol faaliyetinin
başlatıldığı ve kesintisiz olarak devam etmekte olduğu belirtilerek
şunlar kaydedildi:

HABER MERKEZİ

“Bilindiği üzere, alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği, 15 Ekimden itibaren kaloriferlerin yakılması ile birlikte, il merkezi ve Lüleburgaz ilçemiz başta olmak üzere, özellikle kömürün ilk yakış saatlerinde, ilimiz sınırları içinde zaman zaman hissedilir bir hava kirliliği söz konusu olmaktadır.
Bu sebeple, bahse konu kirliliğin önlenmesi maksadıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce başta kömür üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları ve satıcıları olmak üzere, konuyla ilintili her noktada kapsamlı bir denetim-kontrol faaliyeti başlatılmış olup, kesintisiz devam ettirilecektir.
Bu çalışmalar kapsamında, ilimiz sınırları içinde faaliyet gösteren satıcılardan numune alınarak Bakanlığımızca yetkilendirilen laboratuarlara gönderilmekte olup, alınacak sonuçlara göre ilgili faaliyetlere hem İdari Yaptırım Kararı uygulanacak, hem aynı menşeye sahip diğer bütün kömürle birlikte uygunsuz kömürlerin satışı engellenecek, hem de ilgili faaliyetlerin izin belgeleri iptal edilerek satışı yasaklanacaktır.
Ayrıca il ve ilçe giriş noktalarında güvenlik birimlerimizle işbirliği yapılarak, kömür nakliye araçları durdurularak, araç üzerinde bulundurulması gereken, Satış İzin Belgesi (İthalatçı, üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile Sevk İrsaliyesi’nin varlığı ile kömürlerin uygun  torbalanıp torbalanmadığı, açık kömür naklinin yapılıp yapılmadığı hususlarının kontrolü ile uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, gerekli yasal işlemler yapılarak, araçların ilimiz sınırlarına girmesi engellenecektir.
Sitelerde, apartmanlarda yapılmakta olan denetimlerde, kömüre ve kömürle birlikte kalorifer kazanına atılması gereken kirece dair faturalar, kömüre ilişkin izin belgeleri ile kalorifercinin belgeli olup olmadığı gibi hususlar kontrol edilmekte, olumsuzluk halinde, öncelikle site, apartman yöneticisi sorumlu tutulmaktadır.
Çevre ve Orman İl Müdürlüğümüzce görevlendirilen personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gerek eksik bilgi, belge ve gerekse düşük kaliteli kömür kullanıldığının tespiti halinde, ilgililer hakkında gerekli cezalar tereddütsüz uygulanacaktır.
Bölge halkımızın daha temiz bir ortamda yaşamasını temin maksatlı bu çalışmalarımızda, duyarlı vatandaşlarımızın, başta açık kömür satışı olmak üzere, gördüğü olumsuzlukları 0 288 212 53 34-35 no.lu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü telefonlarına iletmesi katkı sağlayacaktır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here