Zirai Mücadele Bayilik ve Toptancılık Sınavının Yürütmesi durduruldu

16
Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezinden yapılan bir açıklama ile Zirai Mücadele Bayilik ve Toptancılık Sınavının Yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu belirtti.

 

HABER MERKEZİ


Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Zirai İlaç Toptancılık ve Bayilik yönetmeliğinde 2,5 yıl önce  yaptığı değişiklik hakkında Danıştay Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Adı geçen yönetmelikte ilk değişiklik 11 Ekim 2007’de yapılmış ve daha sonra birkaç kez daha farklı maddeleri tekrar değiştirilmiştir. Ziraat Mühendisleri Odası her defasında görüşlerini Bakanlığa iletmesine karşın sonuç alamamış ve sonuçta her defasında iptal istemi ile Danıştay’a dava açmak zorunda kalmıştır. Gelinen noktada meslek odamızın haklılığı bağımsız yargı tarafından da onaylanmış olmakla birlikte, geçen süreçte bir çok mağduriyetler, olumsuz etkilenmeler ve hak kayıpları yaşanmıştır. Bu durumda olanların mağduriyetlerinin karşılığı nasıl ödenecektir? Kim ödeyecektir? Bu soruların çoğaltılması mümkündür. Bu durumda bu sorularla birlikte kafalardaki soru işaretleri de artacaktır elbette. Umarım bu tür yargı kararları meslekteki hak kayıplarının önlenmesi yönünde iyi bir örnek oluşturur. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezini meslek hak ve çıkarlarının korunması yönünde verdiği hukuk mücadelesi için kutlamak ve bu yoğun çabalarında başarılarının devamlı olmasını dilemek gerekir diye düşünüyorum”
Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Gökhan Günaydın’ın şu açıklamayı yaptığını belirtti; “Danıştay 10 uncu Dairesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca hazırlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" ve değişikliklerinin, Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartları belirten düzenlemesinin yürütmesini durdurmuştur.
Bu karar nedeniyle, sınava gireceklerde aranacak şartların belli olmadığı koşullarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın 25 Nisan 2010 tarihinde yapacağını ilan ettiği sınav fiilen yapılamaz hale gelmiştir.
Bu durum, Oda‘mızın her Platformda duyurduğu görüşlerinin haklılığını bir kez daha teyit edici niteliktedir. Yargı kararı, sürekli değişikliklerle içinden çıkılmaz duruma gelmiş olan yap – boz oyununa dur demiştir.
Özlük haklarımız ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan çalışma alanında, durumun bu noktaya gelmesine neden olan gelişmeler şöyledir;
İlk kez 11 Ekim 2007 tarihinde çıkarılan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik", aradan dört ay geçmeden, 2 Şubat 2008 tarihinde değiştirilmiş, ardından da 9 Haziran 2009 tarihinde ikinci değişiklik yapılmıştır.
İlk Yönetmelikte mevcut bayii ve toptancılara ve yeni işyeri açmak isteyen mühendislere sınav zorunluluğu getiren Bakanlık, Oda‘mız önderliğindeki yoğun tepkiler üzerine, 3.5 ay sonra yaptığı değişiklikle mevcut bayilere yönelik sınav zorunluluğunu kaldırmış, yeni işyeri açacak ziraat mühendislerine sınavdan 80 puan alma zorunluluğunu korumuş, uzman olmayan kişilere de sınava girme yetkisi tanımıştır. İkinci ve (şimdilik) son değişiklikle de, Yasa ve Tüzüğe aykırı olarak bazı gruplar sınavdan muaf tutulmuş, uzman olmayan kişilere tanınan sınava girme hak ve yetkisinin sınırları genişletilmiş, başarı puanı da 60‘a çekilmiştir.
"Yangından mal kaçırma" anlayışı içinde hazırlanan, zirai mücadele bayii olarak çalışan üyelerimizin hak ve yetkilerini görmezden gelen ve Odamızın defalarca bilimsel – hukuki gerekçelerle karşı çıktığı Yönetmelik, uygulama aşamasında skandal sonuçlar üretmiştir.
Bu bağlamda, Bakanlıkça ilk kez 4 Ekim 2008 tarihinde yapılan zirai mücadele bayiliği sınavına 2.319 kişi katılmış, ancak yalnızca 26 kişi 80 ve üzeri puan almıştır.  Sınavdaki başarı oranının skandal boyutundaki sonuçları, sınava girenlerin durumunu değil, sınavı düzenleyenlerin artık gizleyemeyecekleri kamu yararına aykırı amaçlarını ortaya koymuştur. 26 Nisan 2009 tarihinde yapılan sınava da 1987 kişi girmiş, bu kez 271 kişinin sınavda başarılı olduğu duyurulmuştur.
5 bin 758 zirai mücadele ilaç bayiinden 4 bin 92‘sinin ziraat mühendisi olduğu, geriye kalanı çeşitli meslek ve/veya meslek dışı kesimlerden oluşan bayilerin aralarında ilkokul mezunları ve hatta okur-yazarların bulunduğu bir ortamda, ziraat mühendislerine sınav zorunluluğu koymanın, kamu yararı ile bağdaşır bir tarafının olmadığı açıktır.  
Hem mesleki haklarımız hem de halk sağlığı açısından çok önemli olan bir konuda, sektörle danışılma gereği hissedilmeden ve hem geçerli mevzuata hem de yargı kararlarına aykırı olarak yapılan düzenleme ve değişikliklerle yapboz oyununa döndürülen çalışma alanında, Danıştay‘ın verdiği ara karar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na, doğru düzenleme ve uygulama yapma konusunda bir şans vermiştir. 
Yargı ara kararı bir kez daha göstermiştir ki, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın haklı taleplerine kulak tıkayarak bir düzenlemenin yaşama geçirilmesi mümkün değildir. Hukuk sınırları içinde, ODA‘mız, meslek ve üye haklarını savunma ve geliştirme konusundaki ısrarlı ve kararlı tutumunu sürdürecektir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri ODA‘sı olarak, Yasa ve Tüzüğe uygun, özlük haklarımızı koruyucu, halk sağlığını temel amaç edinen bir anlayışta hazırlanacak bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılmasına yönelik Yönetmelik değişiklik hazırlığı,    düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda ilkeli işbirliğine açık olduğumuzu ifade ederiz” (yy)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here