Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi’nde Eğitimler başlıyor

8
Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yürütülen “Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tesis edilen “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi” 22 Mayıs 2010 tarihinde açıldı. Merkez’de 20 Haziran 2010 tarihinde ilk doğa eğitimlerine başlanacak.

HABER MERKEZİ

Başlayacak olan eğitimlerle ilgili olarak Kırklareli Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Avrupa Birliği’nin (AB) Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda  yürütülen “TR 06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi” kapsamında Kırklareli şehir merkezine 28 km, Bulgaristan sınırına ise 8 km mesafede hem Yıldız Dağlarının sahip olduğu eşsiz ve nadir ekosistemleri geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak, hem de doğayı doğada yaşayarak ve uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Dereköy yerleşim biriminin bitişiğine  “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi” tesis edilmişti.
Öncelikli amacı doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitim vermek olan “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi”, sağladığı konaklama ve diğer olanakları ile Türkiye’nin ilk tam donanımlı doğa eğitim merkezi olma özelliğini taşımaktadır.
Merkezin kurulmasının temel amacı;  Doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Yıldız Dağları’nın sahip olduğu doğal ve sosyo-kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği tanıtmak, doğanın korunması ve anlaşılmasına  yönelik farkındalığı artırmak, Buradan elde edinilen deneyimleri ülke geneline yaygınlaştırmak, Doğa eğitimlerinin etkin olarak başlatılması ve çocukların bu etkinliğe etkin olarak katımlının teşvik edilmesine yönelik ev sahipliği yapmaktır.
‘Düşünmek için ellerin’ (soyut düşünceler deneyimlerden gelir),  ‘yapmak için aklın’ (eylemler düşüncelerden gelir) ve  ‘iletişim kurmak için dilin’ (gerçekler kelimelerle açıklanır) kullanılacağı eğitimlerde; Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,  Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi  ve anlayışı geliştirmek,  Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,  Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,  Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak hedeflenmektedir.
Eğitimlere katılan ziyaretçilerin/çocukların eğitimler sonucunda; Doğa ile uyumlu mekânlar hakkında bilgi sahibi olmaları, Yıldız Dağları Biyosferi’nin değerleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, Doğa ve doğa-insan etkileşimine ilişkin bir anlayış ve bilgiye  sahip olmaları, doğa koruma konusunda farkındalıklarının artması ve uzun dönemde bu farkındalığın davranışa dönüşmesi, Yöredeki yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. 
Doğa Eğitim Merkezi’nde verilecek eğitimlerinin içeriği;  Doğa Eğitimi Merkezi’nin tanıtımı, Yıldız Dağları Biyosferi’nin tanıtımı, Biyolojik çeşitlilik, Doğa koruma, Doğada yaşama ve anlama, Kültürel değerleri tanıma ve geleneksel yaşam biçimleri içine dahil olmak şeklinde geliştirilmişti.
“Doğada eğitim deneyseldir. Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder.”  Bu yaklaşımla Doğa Eğitim Merkezinde eğitimler uygulamalı, kapalı mekanlardan ziyade açık alanlarda ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler konu uzmanı eğitmenler tarafından  verilecek ve gözlemlenecektir. 
Merkezde Yıldız Dağları Biyosfer Projesi kapsamında desteklenerek uygulanacak ilk eğitimler; 20 Haziran–20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 20-26 Haziran 2010 tarihinde 5 gün, 30 Haziran-1 Temmuz 2010 tarihleri ile 3-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında 2’şer gün, 12-16 Temmuz 2010 tarihleri arasında da 5 günlük bir eğitim yapılacaktır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here