Yapılandırma için 01 Aralık’a kadar yazılı müracaat yapılabilecek

20
6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması….
HABER MERKEZİ
6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunla ilgili olarak mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla Kırklareli Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bilindiği üzere, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve mükerrer 29116 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Kanunla, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı amme alacaklarının yeniden yapılandırılması ile yine Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
– 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemler için beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksidi hariç)
– 2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi hariç)
– 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları için yeniden yapılandırılma imkanı tanınmıştır.
Buna göre kesinleşmiş olup, bu kanunun yayımlandığı (11/09/2014) tarih itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
Ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
a- Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Kasım’ın Resmi tatil olması nedeni ile 01 Aralık 2014 mesai bitimi) ilgili vergi dairesine yazılı müracaat edilmesi.
b- Alacağın ihtilaflı olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.