“Ülkemizde emekçilere demokrasi yok”

8
Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yaptığı basın açıklamasında, TEKEL işçilerine destek eylemi düzenleyen sendika ve parti yöneticilerine verilen cezaları kınadıklarını belirterek, bu cezaların Türkiye’de demokrasinin içinde bulunduğu vehameti  bir kez daha ortaya koyduğunu belirtilerek şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ

“4C’ye dayanarak sözleşmeli, güvencesiz, açlık sınırının altında ücretle çalışmaya zorlanan TEKEL işçileri bu duruma karşı örnek bir direniş gösterdiler. TEKEL direnişi işçiler, emekçiler ve demokrasi güçleri için umut olmuştur.
TEKEL işçilerine destek vermek demokratik bir hak mıdır? Emekçilerin tepki göstermeleri doğal mıdır? Bu tepkiyi hükümet partisinin ilçe örgütünün önünde yapmaları normal midir? Demokratik bir ülkede tüm bu soruların cevabı ‘Evet’ olur. Söz konusu ülke Türkiye ise durum değişir. Neden?  Çünkü ülkemizde emekçilere demokrasi yoktur. Çünkü ülkemizde emekçilerin tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır.
2911 sayılı yasa emekçilerin gösteri yürüyüşü, protesto, miting gibi mücadele yöntemlerini kısıtlamak için çıkarılmıştır. 12 Eylül faşizmi artığı yasalardandır. ‘Demokrat’ AKP’ye de bu yasa yakışır.
Yasaların anti-demokratik ve garipliği kendini her açıdan göstermektedir. Arkadaşlarımıza ceza veren mahkeme cezanın gerekçesini yazmayarak Yargıtay’a itiraz yolunu kapatmıştır. Yine’ bu cezayı erteliyorum ama beş yıl süreyle suç işlerseniz  bu cezayı da çekersiniz’  denilmiştir. Böylece sendika yöneticileri beş yıllığına rehin alınmak istenmiştir. Sendika yöneticilerini pasif, edilgen hale getirmek amaçlanmıştır.
Emekçilerin toplantı ve gösteri yapması hem anayasal hem de evrensel bir insan hakkıdır. Türkiye’nin imzaladığı uluslar arası anlaşmalarda da bu haklar yer almaktadır. Her konuşmalarında demokrasi mangalında kül bırakmayan AKP hükümeti söz konusu işçi ve emekçiler ise demokratlıkları mangaldaki köz gibi geçicidir. AKP hükümeti  demokrasiyi  geliştirmek için  anayasayı değiştirdiğini her fırsatta dile getirmektedir. Bu demokrasi emekçilerin diyarına da uğrasa fena olmaz. Demokrasinin gelişmesi için örgütlenme, düşünce, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yasalarda bir çok değişiklikler yapılmalı, konfederasyonların kararlarına uyan, uygulayan emekçilere ve demokrasi güçlerine verilen cezalar tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılmalıdır. Emekçiler üzerinde baskı aracı olan 2911 sayılı yasa lağvedilmelidir.
Emekçilere demokrasi gelmeden ülkeye demokrasi gelmez. Aksini iddia etmek yalancı pehlivanlıktır. AKP hükümeti yalancı pehlivan durumundadır. Cezaları bir kez daha kınıyor ve ceza alan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu olayın takipçisİ olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” (v.i.)
                                                  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.