Trakya Kalkınma Ajansı’na personel alımında son gün bugün

4
Trakya Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde personel alımı yapılacağı belirtilerek şunlar kaydredildi:
HABER MERKEZİ 
“TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişim becerisine sahip, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 Uzman, 1 İç Denetçi ve 2 Destek Personeli alımı yapılacak.
30 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılabilecek olan başvuruların değerlendirilmesinin ardından Sözlü Sınava katılacakların ilanı 05 Ekim 2011 Çarşamba günü yapılacak. İsimleri belirlenen adaylar 11 Ekim 2011 Salı günü Tekirdağ’da yapılacak sınava katılacaklar. Sınav sonuçları; www.trakyaka.org.tr,  www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr,  www.tekirdag.gov.tr,  www.dpt.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. 
* Öğrenim Dalları:
İç Denetçi ve Uzman Personel bakımından; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama ile Mühendislik Dalları’ndan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
Destek Personeli bakımından; Yönetici asistanı: Yurt içi veya denkliği ilgili kurumlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans veya önlisans düzeyinde mezun olmak,  Muhasebe ve Finans Görevlisi: Yurt içi veya denkliği Yükseköğretim kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
* Başvuruda istenen belgeler:
İş Talep Formu,(Ek-1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti, Bir tanesi İş Talep Formu’na yapıştırılmak üzere 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, Uzman başvurusunda, KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti, KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin (TOEFL/IELTS/TOEIC) aslı ya da kurumca onaylı sureti Nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,  Ayrıntılı özgeçmiş,  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma  süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur), İç Denetçi başvurusunda, adayın İş Talep Formu’nda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti, Yukarıda belirtilen nitelik ve tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri başvura da istenecektir. Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.
* Başvuru:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.00’a kadar “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 59100 Merkez Tekirdağ” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla  posta yolu ile “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 59100 Merkez Tekirdağ” adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here