Trakya halkı “Meralar bizimdir Şirketlere peşkeş çektirmeyeceğiz” diye haykırdı.

10

*Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz Platformu tarafından düzenlenen ‘Mera Mitingi’ Kırklareli-Lüleburgaz’ın Ahmetbey beldesinde gerçekleşti.


 

*Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz Platformu tarafından düzenlenen ‘Mera
Mitingi’ Kırklareli-Lüleburgaz’ın Ahmetbey beldesinde gerçekleşti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde,
köylülerin kullandığı meralar özel şirkete kiralanmak istenince meraların
şirketlere kiralanmasının yöre halkının geçim kaynağı olan hayvancılığı yok
edeceğini savunan yöre halkı eylem yaparak uygulamayı protesto etti. “Meralar
Köylünündür, Şirketlere Kiralanamaz” başlıklı eylem için Ahmetbey beldesinin
girişinde buluşan bölge il ve ilçelerden gelen yaklaşık 2 bin köylü ve sivil
toplum örgütü üyeleri, buradan belde merkezinde kadar sloganlar atarak yürüdü.
‘Sat sat nereye kadar?’, ‘Meralar bizimdir, şirketlerin değil’, ‘Meralar
halkındır, şirketler paylaşamaz’ ve ‘Topraklar, dereler, ormanlar bizimdir’
sloganları atarak miting alanına kadar yürüyen protestocular, meraların özel
şirketlere kiralanması girişimine tepki gösterdi.

*Köylüler; ” Meralarımızı şirketlere kaptırmayacağız”

Miting alanında birer konuşma yapan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa
Altıntaş ve Mera Platformu Sözcüsü avukat Emrah Arslan, meraların köylünün
olduğunu vurgulayarak, meraların şirketlerin eline geçmemesi için her
platformda gereken mücadeleyi vereceklerini belirttiler. Daha sonra söz alan
köylüler, meraların şirketlere kiraya verilmesine karşı olduklarını dile
getirerek, bunun için mücadele edeceklerinin altını çizdiler.

*Dayko; ” Meralar sadece hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılayan
yerler değildir”

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) da köylülerin mera eylemine destek
verdi. Eylemin ardından DAYKO tarafından yapılan basın açıklamasında, meraların
yalnızca hayvanların besin ihtiyacının karşılandığı alanlar değil, aynı zamanda
hayvanların ihtiyaç duyduğu gezinti ve kültürü yapılarak elde edilemeyecek
değerdeki yem bitkisi karışımından oluşan doğal bir flora olduğu vurgulanarak
şöyle denildi;

“Kaba yem ihtiyacı bahanesiyle ıslah amacıyla bu yerlerin kiraya
verilmesi, yıllardır kanunla korunan bu değerin geriye dönüşü olmayacak şekilde
yitirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durum meraları şu ana kadar koruyan
ve kullanan köy halkı ve küçük hayvancılık işletmelerimizi rahatsız ve mağdur
etmektedir. Çünkü küçük ölçekli hayvancılık işletmeleri olduklarından meraları
kendilerinin kiralama imkanları bulunmamaktadır. Ancak amaç gerçekten meraları
ıslah etmekse ilgili devlet kurumları tarafından yapılacak ıslah programlarına
meralardan faydalanan bütün paydaşlar dahil edilerek bu sorun ortadan
kaldırılabilir

Meralar sadece hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılayan yerler
değildir. Aynı zamanda hayvanların ihtiyaç duyduğu gezinti alanları ve kültürü
yapılarak elde edilemeyecek değerdeki yem bitkisi karışımından oluşan doğal bir
floradır.

Ülkemizin toprak kaynakları olarak yüzölçümü,  783.562 km² dir. Ülke ortalamasında
bakıldığında, Bu alanlar içinde çayır ve mera alanlarının kapladığı alan  14.6 milyon ha (% 18.6) ’dır. (Kaynak TÜİK
2013a) Kırklareli il geneline bakıldığında ise, bu ortalamada 655 bin hektar
arazi varlığının yüzde 5,3’ü olan 35 bin hektar meraya sahiptir.  Dolayısıyla ülke ortalamasının çok altında
olan bir mera varlığımız mevcuttur. Tarımsal ve hayvansal girdilerin
maliyetleri arttırdığı bir ortamda, özellikle küçük baş hayvancılığın  süt ürünleri merkezi  konumunda ki ilimiz  mera yönünden oldukça fakirdir. Dar alanda
hayvancılık yapmaya çalışan ilimiz üreticisi, Meraların kiralanması konusunda
tedirgin olmakta ve endişe duymaktadır.

Büyük oranda kaba yem açığı bulunan 
ilimizde, kiralama ile  bu açık
daha da artacak ve üreticimiz mağdur olacaktır.“ Yüzde 60’lık kaba yem açığımız
vardır. Hayvanlarımız saman ve kesiryem ile beslenmektedir ki, bu da ya saman
ağırlıklı beslemeyle hayvanlar fizyolojik olarak aç bırakılacak veya konsantre
yemlerle besleyip çok para harcayıp ya çok az para kazanacak yada zarar edip
işletme kapatılacaktır” (Kaynak 05 Mar 2011 Hasan ÇEBİ  Tarım il Müdürü)

Mevcut sorunun asıl çıkış noktası il genelinde sayıları hızla artan
büyük ve Küçük baş hayvan çiftlikleridir.  
Köylerdeki hayvan sayısı dikkate alınarak yapılan mera hesabı yerine,
Çayır ve mera varlıklarımız dikkate alınarak 
sayıları yüzlerle ifade edilen çiftliklerin  disiplin altına alınması aciliyet arz
etmektedir.

DAYKO  olarak bölgemizin doğal
varlıklarını koruma amacıyla, bugüne kadar gösterdiğimiz tavrı ve duyarlılığı,
bundan sonrada    göstereceğimizi,   bu kapsamda her türlü yasal haklarımızı
kullanarak, mücadeleye devam edeceğimizi 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

DAYKO Ahmetbey Beldesinde yapılan etkinliğe Kurucu Genel Başkan, İl,
İlçe temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllüsüyle destek vermiş,
organizasyona katkı sağlamıştır. (Gülcan Kutlu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here