Torba Yasa’ya karşı sendikalar meydanlara indi

19
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB Konfederasyonları, aldıkları karar doğrultusunda Torba Yasa Tasarısı’nı protesto amacı ile 11 Şubat Cuma günü saat 13.00 de Kongre Meydanı’nda toplanıp basın açıklaması yaptı.

 

Lüleburgaz

Hükümetin sloganlarla protesto edildiği eyleme yaklaşık iki yüz kişilik bir grup destek verdi. DİSK Genel İş Sendikası Lüleburgaz Belediyesi İş Yeri Baş Temsilcisi R. Çiğdem Özyürek’in okuduğu basın açıklamasında “Torba Yasa “  ile işçi ve memurların sefalete mahkûm edileceğinin altı çizildi.
Açıklamanın devamında “ AKP 8 yıllık iktidarı süresince sermaye kesimlerinin bir dediğini iki etmemekte, emekçilerin daha kuralsız, güvencesiz ve zor koşullarda çalışmasının yollarını yapmaktadır. Bunu yaparken de topluma açık açık yalan söylemekte, halkı kandırmaya çalışmaktan çekinmemektedir. İşsizlik sorunu bugün Türkiye’nin en büyük sorunu iken AKP Hükümeti işsizliği azaltacak somut adımlar atmak yerine uluslar arası ve yerli sermayenin taleplerini yerine getirerek çalışanların güvenceli çalışma koşullarını ortadan kaldırmaktadır. Bunlar yetmiyormuş gibi Torba Yasa ile;
—Kadın ve çocuk emeğinde sömürü daha da artacak
—Esnek güvencesiz kuralsız ve taşeron çalışması tüm kurumları kapsayacak
—Sigorta pirimleri cepten ödenecek
—Stajyer öğrenciler gittiği kurumlardan ücret alamayacak öğrenci sömürüsü olacak
—Memurlar keyfi olarak başka illerde görevlendirilecek, memurlara sürgün yolu açılacak
—657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında yapılacak değişiklik ile kurumlar arası memur değişikliği gerçekleştirilecek bu da sürgünün bir başka yolu
—Ödünç memurluk uygulaması yaşama geçirilecek
—Asgari ücret yaşı 16’dan 18’e çıkarılarak 250–300 bin çocuk düşük ücretle çalıştırılacak
—İşçi deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılarak daha da uzatma koşulları oluşacak
—İşçi kiralama büroları (Amele Pazarı) kurulacak
—İşçi fonunda birikmiş paralar sermayeye aktarılacak
—İşçi Kıdem Tazminatları ortadan kaldırılarak işçinin iş güvencesi ortadan kaldırılacak
—Çalışanların sayamadığımız birçok hakkının Torba Yasa ile ortadan kalkacağını biliyoruz. Bunun için Torba Yasanın çıkmaması doğrultusunda mücadele eden DİSK, KESK, TTB, TMMOB Konfederasyonlarımızın aldığı karar doğrultusunda bu gün ülke genelinde Torba Yasanın geri çekilmesi için basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz” denildi. (gk)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here