“Toplum Yararına” İş Projesi başladı

11
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün toplum yararına gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde 23 Ekim 2013 Çarşamba günü Kırklareli Halk Eğitim Merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğünde ……
HABER MERKEZİ
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün toplum yararına gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde 23 Ekim 2013 Çarşamba günü Kırklareli Halk Eğitim Merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğünde Hizmetli kadrosunda 28 Ekim 2013 ile 15 Haziran 2014 tarihleri arasında 220 kişiye istihdam sağlayacak kura çekimi Noter Huzurunda gerçekleştirildi. Kurada Kırklareli Merkez ve ilçeleri Lüleburgaz hariç 115 kişi normal vasıfla, 35 kişi engelli kadrosu olarak görevlendirilecek. Lüleburgaz’da ise 55 kişi normal vasıfla 15 kişi engelli kadrosunda görevlendirilecek.  
Önümüzdeki günlerde ise şu kurumlarda görev dağılımı da yapılacak:
Kırklareli, Vize, Demirköy Orman İşletme Müdürlükleri ile Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü’nde 10’u engelli 60 kişi, Kırklareli, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize Müftülüklerinde 10’u engelli 60 kişi, Kırklareli İl Özel İdaresi’nde 4’ü engelli 24 kişi, Kırklareli Üniversitesi’nde 4’ü engelli 24 kişi, Demirköy, Kofçaz, Pehlivanköy Belediyeleri ile Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde 4’ü engelli 24 kişi 9 ay süre ile çalışacak. 
Aldığımız bilgiler doğrultusunda tüm bu personeller işçi statüsünde çalıştırılacak ve asgari maaş alacaklar. Ayrıca konuya ilişkin olarak işe alınacak olan kişilerde şu kriterler göz önünde bulunduruluyor: 
– Türk Vatandaşı olmak
– 18 Yaşını tamamlamış olmak
– 1963 ve sonrası doğmuş olmak 
– En az İlkokul Mezunu olmak en çok ise Lise ve Dengi okuldan mezun olmak 
– Kamu Haklarından Mahrum olmamak 
– Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve affa uğramışlarsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ve hükümlü bulunmamak.
– Terör, tiner ve uyuşturucu kullanımı, çocuk istismarı veya taciz gibi suçlardan sabıkası bulunmamak. 
– Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak 
– Kadın Adaylar müracaat edecek (Milli Eğitim Müdürlüğü) için (Serkan Koçtürk) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here