“Toplantı amacına ulaşmıştır”

16
* Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan,
Kırklareli’de yapılan MARÇEP 39. Bölge Toplantısı’na gösterilen
katılımın, toplantının amacına ulaştığının göstergesi olduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ
Marmara Çevre Platformu (MARÇEP) 39. Bölge Toplantısı 25 Aralık 2010 Cumartesi günü Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Toplantının ilimizde yapılmasında aktif rol üstlenen Sivil Toplum Kuruluşları’ndan Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, yapılan toplantıyı değerlendirdi. Dr. Özkan yapılan toplantıyla gösterilen yoğun katılımın, toplantının amacına ulaştığının göstergesi olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Kırklareli’de gerçekleştirilen Marmara Çevre Platformu (MARÇEP) 39. Bölge Toplantısı’nın ilgili, aktif ve katılımcı bir topluluk tarafından izlendi. Çevre Düzeni Planları’nın muhataplarının yani kararların oluşacağı birimlerin üyelerinin ağırlıklı olarak toplantıyı izlemeleri ve tartışmalara aktif katılım sağlamış olmaları, toplantının amacına büyük oranda ulaştığının göstergesi olmuştur. Bunun da ötesinde, toplantı sayesinde gündemin zamanında yakalanmış ve bir sinerji meydana getirilmiştir. Ancak bunun yanında, söz konusu planların etki alanında olan kesimlerden, yani planlardan doğrudan etkilenecek kesimlerden elbette daha fazla bir katılımın gerçekleşmesi beklenirdi.
Diğer yandan, toplantı gündemine ilişkin teknik ve bilimsel katkı koyabilecek, fikir üretebilecek bilim çevrelerinden ve bilimsel odaklardan daha etkin ve yaygın bir katılımın gerçekleşmesi çok doğru bir yaklaşım olurdu. Bu takdirde toplantının amacına daha fazla ulaşmış olacağı ve yaratacağı olumlu etkinin artacağı ve daha fazla yankı bulacağı kabul edilmektedir.
Zira her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın veya nasıl karar verilirse verilsin, bilinen ve tartışma götürmeyen bir gerçek vardır ki; MARÇEP 39. Bölge Toplantısı’nın ana temasını ve gündemini oluşturan Çevre Düzeni Planları’nın muhakkak surette tarımsal üreticileri, sanayicileri ve bu çevrede yaşayan yöre halkını ilk başta ve doğrudan etkilemesi kaçınılmazdır. Yine tartışma götürmeyen bir gerçeklik vardır ki; bilim her şeyin önünde gelir ve her sorun veya açmaz çözümünü mutlaka bilimsel gerçeklik sayesinde ve bilime dayanarak bulur. Ancak böyle olmakla birlikte, kabul edilen bir konu var ki; yapılan etkinliğin başarısı veya amaca hizmet edip etmediği nicel derecelendirmeden ziyade, mutlaka oluşturduğu etki ve oluşturduğu sinerji ile ölçülür. Bu bağlamda gündem yakalanmıştır, hedeflenen amaca ulaşılmıştır ve hiç şüphe yoktur ki bu sonuç ortak çalışmanın ürünüdür.
Bu ve bunun gibi konuların takipçisi olunmaya, halkımızın ve diğer ilgili kesimlerin bilgilendirilmesine devam edilecektir. Gerektiğinde bu konudaki taleplerimiz ilgili birimlere ve mercilere iletilmek üzere hazırlanacak ve deklare edilerek veya çeşitli kampanyalarla kamuoyu ile de paylaşılacaktır. Bu türden faaliyetler ve çabalar tarafımızdan bir yurttaş sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir.
Bir çeşit imece olarak tanımlanabilecek bu ortak atölye çalışmasında gönüllü olarak görev alan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve diğer oluşumlara çalışmalara verdikleri güç nedeni ile teşekkür ederiz. Toplantının gerçekleşmesinde her türden katkı koyan veya her türden destek veren bütün kurumlara, birimlere ve her kesimden temsilcilere ayrı ayrı teşekkürlerimizi belirtmek isteriz.
Ayrıca toplantı yerinde tanıtım standı açarak yerel ürünlerimizi tanıtan Kırklareli Dokuzhöyük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Nişikli A.Ş. yetkililerine, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne, Pınarhisar Poyralı Köyü Muhtarlığı’na teşekkürlerimizi iletiriz. Toplantı öncesinde ve toplantı esnasında bireysel olarak lojistik destek veren genç arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Hafta sonu tatil günlerini Kırklareli’ne ayırarak, konunun Kırklareli kamuoyunca irdelenmesini ve özümsenmesini sağlayan tüm konuşmacılara ve son olarak da, şehir içinden ve şehir dışından duyarlılık göstererek katılım sağlayan tüm halkımıza sonsuz teşekkürler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here