Tarımdan umudunu kesen soluğu Lüleburgaz’da alıyor

15
Tarımdan umudunu kesen soluğu Lüleburgaz’da alıyor

Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün verilerinden yola çıkarak yaptığımız araştırmalar sonucunda, Kırklareli’nin nüfusundaki bu azalmanın 2007 yılı rakamlarına eşdeğer bir düzeye ulaştığını gördük. 2007 yılında ilimizin nüfusu 333 bin 256 idi. Bu nüfusun 212 bin 390’ı şehir merkezinde, 120 bin 866’sı köylerde yaşamaktaydı. 2008 yılında şehrimizin nüfusunda 3 bin 686’lık bir artış yaşandı.

2009 yılı sonuçlarında yer alan 333 bin 179 rakamından ise 217 bin 144’ünün şehir merkezinde, 116 bin 035’inin köylerde yaşadığını gözlemliyoruz.

 

Bu da geçen 2 yılda köyden merkeze olan iç göçün arttığını gösteriyor.

2008 sonuçlarına göre Kırklareli’nin nüfusu 336.942 idi. Bu nüfusun 218.071’i şehir merkezinde, 118.871’i köylerde yaşamaktaydı. Bunun sonucunda Kırklareli nüfusunun 2009’da 3 bin 763 kişi azaldığını görüyoruz.

2007 yılında nüfus oranı Lüleburgaz’da yoğunlaştı

Ilçemiz Lüleburgaz’da her geçen yıl artış gösteren sanayi endüstrisi, şehirdeki nüfus yoğunluğunu bünyesinde en fazla barındıran yerlerin başında geliyor. Çünkü ekonomik kalkınma için sanayi bölgelerini cazip gören herkes, ikametini buralara kaydırıyor.

2007 yılında 333 bin 256 kişi olan Kırklareli nüfusundan 120 bin 866’sı köylerde, 212 bin 390’sı da il-ilçe merkezlerinde oturmaktaydı. Bu dağılımı ayrıntılı olarak incelediğimizde ise, 130 bin 375 kişinin Lüleburgaz’da olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

2008 yılında artan nüfusla birlikte köylerdeki iç göçte de artış yaşandı

Kırklareli’nin 2008 yılında 336 bin 942 olan nüfus sayısında 118 bin 871 kişi köylerde, 218 bin 071 kişide de il-ilçe merkezlerinde yaşamaktaydı. Bu sonuçlara göre Kırklareli Il sınırlarında yaşanan nüfus artışının yanısıra  bu sayıdan 132 bin 912 kişinin Lüleburgaz’da olduğunu görüyoruz.

2009 yılında nüfus azalması yaşandı ancak, iç göç devam etti

Son yapılan sayımlara göre 2009 yılında Kırklareli nüfusunun 333 bin 179 olduğunu görüyoruz. Bu sayıdan da 116 bin 035’i köylerde, 217 bin 144 kişi il-ilçe merkezlerinde yaşıyor. Bu dağılımda yaklaşık 131 bin kişinin yine Lüleburgaz’da yaşamakta olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Lüleburgaz, iç göç alan bir yerleşim yeri haline geldi

Son 3 yıldaki verilere bakıldığında ilçemiz Lüleburgaz’ın iç göç alan bir yerleşim yeri haline geldiğini görüyoruz. Bunun en önemli etkeni olarakta sanayi bölgesi olması ve buna bağlı olarak istihdam alternatiflerinin fazlalığı geliyor.

 Kırklareli’nde tarım sektöründe yaşanan kısır döngü, köylerdeki oranların il merkezine; il merkezindeki sanayi endüstrisi zayıflığı da ildeki oranın Lüleburgaz ilçesine kaydığını gözler önüne seriyor. Tüm bu sonuçlar, Kırklareli’nde geliştirilmek ve canlandırılmak istenen tarım sektörü için bir paradoks oluşturmakta.

Ayrıca veriler, Lüleburgaz’daki oranın 2009 yılında yavaş yavaş azalma gösterdiğini de bizlere aktarıyor. Bunda da 2008 yılının sonunda patlak vererek, 2009 yılında da süregelen ekonomik kriz etken olarak görülüyor.

Tüm veriler, Kırklareli’nde nüfus anlamında beklenmedik bir değişim olmadığını anlatıyor. Yani Kırklareli, nüfus konusunda yerinde sayıyor. Ancak tarımdaki beklentilerin yokolarak, köylerden iç göç yaşanması, halihazırda gözle görülür derecede devam ediyor. Görüşler, iç göçün en fazla yaşandığı yerin Lüleburgaz olması nedeniyle, tarımın sanayiye yenik düşmeye başladığı yönünde.

Araştırmalar Kırklareli’nde yeni doğan çocuk oranları ile ölüm oranlarının da son 3 sene dikkat çekici bir değişime uğramadığının işaretini veriyor.

Ayrıca sayısal verilerden elde edilen kanaat, Kırklareli’ndeki standart yaşam süresinin 65 ile 70 sene olduğuna bir öngörü modeli oluşturuyor.

TÜIK’in araştırma sonuçlarında komşularımız Edirne ve Tekirdağ’a baktığımızda, bizdekinin aksine nüfus artışı yaşandığını görüyoruz. Edirne’nin 2008 nüfusu 394 bin 644’ten 395 bin 463’e, Tekirdağ nüfusu da 770.772’den 783.310’a çıktı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.