Tarihi Kentler Birliği’nin ilk Bölge Toplantısı Trakya’da yapıldı

19
Tarihi Kentler Birliği’nin ilk Bölge Toplantısı Edirne’nin  Uzunköprü Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
HABER MERKEZİ 
Trakya’da kültürel ve doğal mirasın havza boyutunda korunması, kentler arası işbirliğinin ve paylaşımın artması, bölgedeki ortak kültürel değerlerin tespit edilmesi, TKB Üyesi Trakya kentlerinde envanter çalışmalarının başlaması ve bölgede kamu-yerel-sivil-özel işbirliklerinin oluşması Trakya Bölge Toplantısı’nın ana hedeflerini oluşturdu.  
Toplantıya;, Tarihi Kentler Birliği’nin Trakya Bölgesi’ndeki üyeleri Uzunköprü, Edirne, Enez, Havsa, İpsala, Kırklareli, Tekirdağ ve Vize Kentlerinin Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri, Trakya Kentlerinin İl Genel Meclis Başkanı ve Üyeleri, Bölgedeki Sivil Örgütler katıldı.
Trakya Bölge Toplantısı’nda TKB Üyesi Belediyelerin söz aldığı bölüm en önemli oturum oldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İnci, Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Karagöz, Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz dört ana başlık altında kentlerini ve koruma çalışmalarını özetledi.
Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz ilçedeki kültür varlıkları, korunması ve ilçe vizyonu konularında yaptığı sunumunda;
“Kültür Varlıklarımızı koruma sürecinin başlangıcında elbette ki halkımızın çekinceleri, sorunları, acaba yapılabilir mi diye soru işaretleri yok değildi. Ancak ısrarlı yaklaşımımız her fırsatta bunu halkla paylaşarak, anlatarak, tartışarak ortaya koymamız, yaptığımız çeşitli etkinliklerle halkın yaşadığı kenti ve çevreyi tartışmasını sağlayarak farkındalık yaratmamız belkide bu sürecin en etkin ayağını oluşturmaktadır.
Çünkü Vize İlçesinin sit alanları hala yaşamın devam ettiği iskan alanlarında bulunmaktadır. Geçmişi binyıllar öncesine dayanan kültürel mirasın, şehrin günümüz kültürüyle iç içe geçmiş olağan bir görüntü çizmesi söz konusuydu. Günümüz itibarıyla biz bu durumu kırmış olduğumuzu düşünüyoruz.
Artık bu bağlamda yaptığımız hiçbir çalışma halkımız tarafından yadırganmamakta, endişeye sebebiyet vermemekte aksine sahiplenilmekte ve desteklenilmektedir. Bu da günümüzde bölgede yürüttüğümüz projelerin sorunsuz gelişmesine, yine ilçemizde çalışan bilimsel ekiplerin halk tarafından yadırganmadan kucaklanmasına ve desteklenmesine, gerekli hallerde o an için ulaşamadığımız ya da göremediğimiz sorunların halk tarafından bilinçli bir gözle derhal tarafımıza iletilmesine kadar giden derin bir sahiplenme ve bilinç duygusunun belirmesine neden olmuştur. 
Kendisi ve etrafıyla uyumlu, sahip olduğu değerlerle bütünleşik, doğaya ve tarihi geçmişine sahip çıkan, farkında ve bilinçli, fiziki altyapısı güçlü, kurumsal bağlantıları ve işbirliği en üst seviyede, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirliği olan, modernliğinin ve çağdaşlığının yanında kendine özgü bir kimliğe bürünen kent modeli yaratmaktır” dedi.
Son oturumda ise Edirne eski Alan Başkanı Namık Kemal Döleneken’ in oturum başkanlığında, TKB Encümen Üyeleri’nden Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Vakıflar Bölge Müdürü Y. Mimar Hayati Binler ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu üyesi Hasan Özgen değerlendirme konuşması yaptı. Trakya’nın zengin kültürel varlıklarının valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, üniversiteler, odalar ve sivil örgütlerin bütüncül hedefleri doğrultusunda korunabileceği; sınır ötesi işbirlikleriyle aynı coğrafyada, aynı mutluluk ve acıları yaşayan insanların anılarını, yaşam kültürlerini yaşatan bellek mekânlarının oluşturulması; “Bölgesel Planlama”yı yürütecek bir koordinasyon kurulunun gerekliliği değerlendirme oturumunun ana başlıklarıydı. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here