Sosyal Güvenlik Destek Primleri yapılandırılıyor

5
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Destek Primleri’nin yapılandırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“5510 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 47. maddede sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 Sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve feri borçların, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacağı, 6385 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5335 Sayılı Kanunun 30. maddesine eklenen fıkra ile de ikinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihin, tahsis talep tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıklarının yeniden bağlanacağı, ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacağı, hüküm altına alınmıştır.
* Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri:
5510 Sayılı Kanunun Geçici 46. maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31/05/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir. Sosyal güvenlik destek primi borçları için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmektedir.
Buna göre;
2.1- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için örneği Ek-1’de yer alan talep formunu doldurmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
2.2- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, yine örneği Ek-1’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
2.3- 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, yine örneği Ek-1’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
2.4- 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, örneği Ek-2’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
* 5335 Sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması:
Geçici 47. madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31/05//2013 tarihine kadar örneği Ek: 3’te yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
– (a) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun ikametgahının bulunduğu,
– (b) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun sigortalı dosyalarının bulunduğu, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, – (c) bendi kapsamında ödenen emekli aylıklarından kaynaklanan alacaklardan dolayı da “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
* Yapılandırma Borcunun Hesaplanması ve Ödeme Süresi:
Geçici 47 inci madde kapsamına giren borçluların 2013/Şubat ödeme dönemine kadar yersiz ödenen aylıklara ilişkin alacakların yapılandırılması amacıyla, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde söz konusu alacaklar, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here