Okandeniz; “Oda aidatları faiz iptali ve yapılandırma fırsatı için son tarih 1 Aralık”

18
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (LTSO) A. Ergin Okandeniz, Torba Yasa’nın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen oda üyelerine borçlarını 1 aralık tarihine kadar yapılandırmaları gerektiğini hatırlattı.
HABER MERKEZİ
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (LTSO) A. Ergin Okandeniz, Torba Yasa’nın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen oda üyelerine borçlarını 1 aralık tarihine kadar yapılandırmaları gerektiğini hatırlattı.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Ergin Okandeniz, gecikmiş aidat borcu bulunan Oda Üyeleri’ne,“6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’’un sağladığı ödeme kolaylığından yararlanmaları çağrısında bulundu.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Okandeniz, borçlu üyelerin, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen yasanın sunduğu fırsattan yararlanmak için 1 Aralık 2014 Pazartesi gününün son gün olduğunu Oda’ya başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırmaları gerektiğini hatırlattı.
Okandeniz, yasa hükümlerine göre, borcun aslına uygulanan gecikme zamlarının silineceğini ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre yeniden hesaplanacağını kaydetti. Borcunu taksitle ödemek isteyen üyelerin, ilk taksiti yasa maddesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (aralık ayı sonu) ödemeleri gerektiğini söyleyen Okandeniz, kalan kısmın ise üçer aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitte ödenebileceğini bildirdi. Okandeniz, borç asıllarının yasa yürürlüğe girmeden önce kısmen veya tamamen ödenmesi halinde de kalan gecikme zamlarının tamamının silineceğini söyledi.
* “Peşin ödemede %10 indirim fırsatı”
Üyelerin ilk taksit süresi içinde borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 10 oranında indirimden faydalanabileceklerine dikkati çeken Okandeniz; “Üyelerimiz bu önemli fırsatı kaçırmasınlar. Eğer imkânları varsa borçlarını tek seferde ödeyerek yüzde 10 indirimden yararlansınlar” diye konuştu.
Okandeniz, ödenmesi gereken borç tutarının belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile gecikme zammının ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği uyarısında bulundu
LTSO Başkanı Okandeniz, işi bırakma ve Res’en terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde odaya kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçlarının da yapılandırma kapsamına girdiğini ifade etti. Okandeniz, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının ise başvurulması halinde tamamının silineceğini söyledi. Başkan Okandeniz, yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiğini, icraya verilen üyelerin icralarının durdurulacağını ve herhangi bir masraf alınmayacağını da sözlerine ekledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here