Milletvekili Dibek, adliye çalışanlarının durumunu TBMM’ye taşıdı

13
* CHP Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e; “Bakanlığınızca yargı çalışanlarının sorunları gündeme geldiğinde sadece Hakim ve C.Savcılarının sorunları mı anlaşılmaktadır?” diye sordu

HABER MERKEZİ
Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Turgut dibek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Dibek, verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:
“Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin ülkemizin içinde bulunduğu koşulların yansıması olarak aşırı iş baskısı altında çalışma saati gözetmeksizin görev yaptığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hakim ve C.Savcıları ile ceza infaz kurum ve tutukevleri personeli hariç diğer personele aylık 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenmektedir. 2009 yılı için 1 saatlik fazla mesai ücreti 1,10 TL’dir. 50 saat fazla mesai yapan bir yargı çalışanının eline 3 katı olarak hesaplanması ile (50×1,10)x3=165 TL fazla mesai ücreti geçmektedir. Ancak Başbakanlık personeli ile Maliye Bakanlığı personeline fazla mesai ücretinin hesaplanmasında 3 katı yerine 5 katı uygulamasıyla ödeme yapılmaktadır.
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline ise fazla mesai ücreti ödenmemektedir.
Adalet Bakanlığı Personel Genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 1.1.2006 tarih ve 80 sayılı genelgenin 9. maddesinde “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 13.3.1975 tarihli ve yönetmelik hükümlerine uyulmak şartıyla suçüstü ve sivil savunma nöbetleri karşılığı nöbet tutan (Hakim ve Savcı hariç) personele yaptıkları her 8 saatlik fazla çalışmanın karşılığı mesai ücreti ödenmemesi kaydıyla 1 gün idari izin verilmesi gerekir” hükmüne rağmen Adliye çalışanlarına kanuni olan bu izinleri verilmeyip, zorunlu olarak çalıştırılmaktadır.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri ile taşra teşkilatında görev yapan yazı işleri müdürlerine 2.200 Ek gösterge uygulanmaktadır. Aynı bakanlığın personeli olan cezaevi müdürlerine ise 3.000 Ek gösterge uygulanmaktadır.
Buna göre,
* Bakanlığınızca yargı çalışanlarının sorunları gündeme geldiğinde sadece Hakim ve C.Savcılarının sorunları mı anlaşılmaktadır?
* Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personelinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde, 3 kat yerine, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı personeline uygulanan 5 kat ödeme yapılması konusunda bir çalışma yapmakta mısınız?
* Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin çoğunluğunun da vardiyalı olarak görev yaptığı göz önüne alındığında, bu personele de fazla mesai ücreti ödenmesi konusunda bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?
* Adliyelerde Hakim ve C.Savcıları ile birlikte nöbet tutan personele nöbet ücreti ödenmediğine göre, 80 no.lu genelgede belirtilen her 8 saatlik fazla çalışmaya karşılık 1 günlük idari izin kullanılması hükmü neden uygulanmamaktadır?
* Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri ile taşra teşkilatında görev yapan yazı işleri müdürlerinin unvanlı memurlardan olduğu göz önüne alındığında, 2.200 ek gösterge yerine 3.000 ek gösterge uygulanması konusunda yapılmış bir çalışma var mıdır?” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here