Meclis yoğun bir Eylül ayı geçirecek

14
Kırklareli İl Genel Meclisi yoğun bir Eylül ayı geçirecek.
HABER MERKEZİ
İl Genel Meclisi Eylül Ayı birleşimleri 5 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Toplantılar süresince meclisin şu maddeleri görüşecek;
“*İl Özel İdaresi’nin 15/08/2011 tarih ve 5978 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "İş Makine Yağcısı" olarak görev yapan Selahattin ERSOY’un emekliye ayrılmasından dolayı kadrosunun iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
*İl Özel İdaresi’nin 11/08/2011 tarih ve 5902 sayılı, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Pınarhisar İlçesinde bulunan 95 m2’lik 2 katlı işyeri ve lojman binasının satışından elde edilen 316.000,00 TL’nin yılı içinde değerlendirilip, 2011 Yılı Bütçesi Akaryakıt ve Yağ Alımları Tertibine Ek Ödenek olarak verilmesi teklifinin görüşülmesi.
*İl Özel İdaresi’nin 24/08/2011 tarih ve 6139 sayılı, İlimiz Demirköy İlçesi İğneada Beldesinde kapalı bulunan Devlet Hastanesi binasının Kırklareli İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi için talepte bulunulması teklifinin görüşülmesi.
*İl Özel İdaresi’nin 18/08/2011 tarih ve 6054 sayılı, 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı ve Plan Notlarına yapılan itirazlara ilişkin cevabi yazı ile müellifin görüşlerinin meclisin bilgisine sunulması.
*İl Genel Meclisi’nin 03/08/2011 tarih ve 111 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi’nce Yoksullara Verilecek Mikro Kredi Uygulama Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmeliğinde Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda değişiklikler yapılan maddelerin incelenmesi hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İl Genel Meclisi’nin 04/08/2011 tarih ve 113 sayılı kararına istinaden, İlimiz Kofçaz İlçesi Kula Köyünde bulunan içmesuyu şebekesi su pompalarının bulunduğu alan ile mevcut su deposunun bulunduğu alan arasındaki 1,5 km’lik yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İl Genel Meclisi’nin 04/08/2011 tarih ve 114 sayılı kararma istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesi 490 ada, 2 parselde boş ve atıl durumda bulunan tarihi eser olarak tescilli binanın son durumunun incelenmesi hususunda "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İl Genel Meclisi’nin 05/08/2011 tarih ve 116 sayıh kararma istinaden, İlimiz Merkez Vize İlçesi Okçular Köyü Arnavut Ağılı mevkiinde, 111 ada, 35 parsel numaralı 69739,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Metin AKSOY’a ait ve halen faaliyette olan Vize Mobilya Üretim Tesislerine, "ilave orman ürünleri işleme ve teşhir tesisi" yapmak üzere hazırlanan İmar Planlarının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İlimiz Vize İlçesi Okçular Köyü Muhtarlığının köy yerleşme ve gelişme alanının genişletilmesi talebinin incelenmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İl Genel Meclisi’nin 01/08/2011 tarih ve 103 sayılı kararma istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2012 Yılı Yatırım Programı taslağı hakkında ilgili ihtisas komisyonları tarafından hazırlanan raporların görüşülmesi.” (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here