Meclis olağanüstü toplanarak 2011’den artan ödenekleri değerlendirdi

8
Kırklareli İl Genel Meclisi olağanüstü bir toplantı yaparak 2011 yılı bütçesinden artan 340 bin TL ödeneği 3 adet tertip ve 5 İlçenin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılmasını onayladı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Behçet Şen başkanlığında 18 Ekim 2011 Salı günü Olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde artakalan ve harcanmayan ödeneklerin başka yatırım tekliflerinde değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi ve Komisyon Başkanı olan Aydın Karakoç okuduğu raporda şu ifadelere yer verdi;
“Meclisimizin. 07/10/2011 tarih ve 168 sayılı karan ile İlimiz Babaeski ilçesi Terzili Köyüne Göletten Sulama İnşaatı, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Çeşmekolu Köyüne Kapalı Şebeke Sulama İnşaatı, İlimiz Demirköy İlçesi Beğendik Köyüne Su Pompası alımı ve İlimiz Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyüne İçme Suyu Deposu onarımı işleri için ödenek aktarılması hususunda verilen önergesi sırasında ödenek aktarılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görüşmek ve karara bağlanmak üzere havale edilmiştir.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10’uncu maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddelerine dayanılarak;
Komisyonumuzca 2011 yılı İl Özel İdaresinin Gelir-Gider Bütçesinin üzerinde yapılan inceleme neticesinde; yılı içinde kullanılmayacak ödeneklerin alınarak, yukarıda bahsedilen projelerle birlikte ihtiyaç duyulan diğer projelere de aktarılması konulan değerlendirilmiştir.
2011 Yılı İl Özel İdaresi Gelir- Gider Bütçesi 14.000.000,00-TL denk olarak bağlanmıştır. Yılı içinde yapılan öznakit fazlalığı değerlendirilerek 2.200.000,00-TL ve bina satışından elde edilen 316.000,00-TL ile toplam 2.516.000,00-TL ek bütçe yapılmıştır. Özel İdare Gelir- Gider Bütçemiz 16.516.000,00-TL’ya ulaşmıştır.
2011 Yılı Özel İdaresi Gelir Bütçesi ile 12/10/2011 tarihi itibariyle yapılan gelirinin toplam 41.725.079,00-TL olduğu bunun Özel İdarenin özgelirleri ile Bakanlıktan ve tahsisli gelen tüm ödenekleri kapsadığı, 2011 Yılı Bütçesinin Gelirlerinin bütçe tahminleri doğrultusunda tahsil edildiği ve yıl sonuna kadar beklenen hedeflere ulaşacağı anlaşılmıştır.
Bina Satış Gelirlerimiz 1.653.000,00-TL olmak üzere İller Bankasından tahsil edilen pay 11.041.052,00-TL ile birlikte toplam özgelirimiz 13.639.465,00-TL olmuştur.
2011 Yılı Özel İdaresi Gider Bütçesi ile 12/10/2011 tarihi itibariyle yapılan giderinin toplam 32.531.218,00-TL olduğu bunun 22.207.378,00-TL’sının da ilgili Bakanlıklardan ve tahsisli gelen ödeneklerinden harcandığı,
2011 Yılı Gider Bütçesi tertiplerinde kullanılmayarak artacağı anlaşılan ödenekleri üzerinde incelemede ise;
1-L.Burgaz Çeşmekolu köyüne damlama- sulama projesine ayrılan 280.000,00-TL, ödeneğin 90.000,00-TL’sının,
2-Merkez ve İlçelerdeki sulama tesislerinin bakım ve onarımları için malzeme alımı projesine ayrılan 150.000,00-TL ödeneğin 95.000,00-TL’sının,
3-İçişleri Bakanlığından yatırımlar için İdaremize gönderilen ve 7 adet içme suyu yapım projelerine ayrılan toplam 1,262.653,00-TL ödenekten ihale indirimlerinden dolayı arta kalan 155.000,00-TL ödeneğin, olmak üzere toplam 340.000,00-TL(üç yüz kırk bin Türk lira)’lık ödeneğin alınarak;
1-Genel Yönetim Hizmetleri altında bulunan;
a-) 44.39.01.00/01.3.9.00/5/03.4 Görev Giderleri tertibine 50.000,00-TL
b-) 44.39.01.00/01.3.9.00/5/03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 50.000,00 TL
c-) 44.39.01.00/09.1.2.02/5/06.7 İl Özel İdaresi’nce yapılan Okul Öncesi Yapım Binası tertibine 11.522,00 TL
2- Babaeski İlçesi Terzili köyüne göletten sulama projesi ile diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere toplam 115.000,00 TL’nın Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliğine
3- Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul köyüne içme suyu deposu onarımı ile diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere toplam 45.000,00TL’nın Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliğine
4- Demirköy İlçesi Beğendik köyüne su pompası alım projesinde kullanılmak üzere 15.000,00 TL’nın Demirköy Köylere Hizmet Götürme Birliğine
5-Pehlivanköy ilçesi köylerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 23.478,00 TL’nın Pehlivanköy Köylere Hizmet Götürme Birliğine
6- Kofçaz İlçesi köylerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 30.000,00 TL’nın Kofçaz Köylere Hizmet Götürme Birliğine, olmak üzere toplan 228.478,00 TL’nın 44.39.01.00/01.6.00./5/05.3 Birliklere Yardım Tertibine aktarılması ile toplam 340.000,00 TL’nın ihtiyaç duyulan ve yukarıda bahsedilen projelerde değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmektedir. İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz olunur.”
Okunan rapor ardından söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın, komisyonun özverili bir çalışa yaparak kendilerine güzel bir rapor sunduklarını ifade ederek, hazırlanan rapor doğrultusunda olumlu oy kullanacaklarını belirtti. Başkan Şen raporu oylamaya sundu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here