Kofçaz’ın 2 göletinde Ön Etüd Raporları hazırlanmaya başladı

15
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü’nden Meteoroloji Mühendisi Bilhan Dalkılıç ve Meteoroloji Mühendisi Mehmet S. Korkmaz, Kofçaz I ve Kofçaz II Göletleri ile ilgili olarak Hidrolojik Ön Etüd yapmak amacı ile Kofçaz’a geldi ve önemli açıklamalarda bulundular.

HABER MERKEZİ
Belediye Başkanı Nuri Çalışkan ile makamında görüşüp kendisine harita üzerinden bilgi verildikten sonra beraber araziye gidilip Gölet AKS yerlerinde Akarsu Akım Gözlemi yapıldığı bealirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kofçaz I Göleti’nin kurulacağı Damlarca Deresi’nde yapılan ölçümde  53 lt/sn, Kofçaz II Göleti’nin kurulacağı Kanara Deresi’nde ise 45 lt/sn anlık akım(debi) tespit edildi. Şubat 2011 tarihinden başlamak üzere her ay rutin olarak belirli tarihlerde Kofçaz’da DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü Etüd Plan Başmühendisliği Teknisyenleri gelip bu ölçümleri tekrarlayacak.
Bunun yanı sıra yine gölet aks yerlerine yakın ve kurulum için uygun görülen yerlerde Su Seviyesini gösteren “Seviye Eşelleri” kurulacaktır. Günlük olarak bunların Rasadının yapılıp Seviye kayıtlarının tutulduğu “Su Rasat Cetvelleri”, Belediye Teknik Ekipleri tarafından hazırlanıp her ay gelen DSİ Ekibi’ne teslim edilecektir. Bu sayede seviyeye bağlı akımın değişimini gösteren “Hidrometrik Akım Anahtar Eğrisi” oluşturulacak.
Bu ölçümlere literatürde “Müteferrik Akım Ölçümleri” denilmekte ve bir göletin kurulabilmesi için en az 2 yıl süreyle yapılmaktadır. Bu sayede elde edilen aylık Su Temini tabloları ile bölgede uzun yıllar çalışan Sabit bir Akım Gözlem İstasyonları ve Meteoroloji İstasyonları beraber değerlendirilerek Göletin Su Potansiyeli hesaplanabilecek ve Gölet Planlama Raporunun ilk Bölümü olan Hidroloji Raporu yapılabilecek.
Yapılan Hidroloji Raporuna ek olarak bu 2 yıl süre zarfında ayrıca Toprak ve Drenaj Etüdleri, Jeolojik durum, Zirai Ekonomik Durum vs. ile ilgili çalışmalar için etüdler de yapılacaktır. En Sonunda hepsi birlikte derlenip “Kofçaz I Göleti Planlama Raporu” ve “Kofçaz II Göleti Planlama Raporu” hazırlanacak.
Bu Planlama çalışmaları sonrası, inşaat ile ilgili “Kati Proje Raporu” hazırlanacak ve inşaat işi ihale edilerek inşaata başlanacaktır. İnşaat işi, Proje sahasına ve büyüklüğüne göre değişmekte olup yaklaşık 2 sene süreceği söylenebilir.  Bugünden itibaren ortalama iş akışı takip edildiği takdirde Gölet ve Sulama İsale Hatları İnşaatı’nın bitirilmesi işinin 5 yıl süreceği düşünülüyor.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here