Kıvırcık Koyun ıslah edilecek

13
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” ile Kırklareli’de bulunan Kıvırcık Koyun’unu ıslah çalışmaları kapsamına alacak.
HABER MERKEZİ
 Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” ile Kırklareli’de bulunan Kıvırcık Koyunu ve daha farklı hayvanların ıslahının yapılacağını, bunun içinde personel alımına gidileceğini belirtti. Konu ile ilgili verilen bilgilerde proje kapsamında istihdam edilecek personelin hayvanların canlı ağırlıkları ve verim artışlarını kayıt altına alacağı, projenin yaklaşık 5 yıl süreceği bu süre zarfında da Kıvırcık Koyunu’nun saflaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Yapılan açıklamada; “hayvancılığın desteklenmesi hakkındaki 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygulamaya konulan “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” kapsamına dahil olan İlimizde, Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde çalıştırılmak üzere, Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zoo teknik bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezunları arasından yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır. Müracaatlar  22 Eylül 2011 günü mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır.” denildi.
  
Projede kapsamında istihdam edilecek proje teknik personelin nitelikleri şu şekilde olması gerekiyor;
a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okulların ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış veya yapıyor olması tercih sebebidir.)
c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması
d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması
e) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması
f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması( projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir).
g) Gelir getirici başka bir işte çalışmıyor olması
h) Projenin yürütüleceği İl veya İlçede ikamet etmesi,( Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).
 
Başvuruda istenilen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi
b) Diploma/Çıkış belgesinin tasdikli sureti
c) Nüfus Cüzdanı Sureti(onaylı fotoğraflı)
d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
e) İkametgâh belgesi
f) Sürücü Belgesi
g) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi
h) Sabıka kaydı
Müracaatta bulunanlara sınav tarihi ayrıca bildirilecek. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here