Kırsal Kalkınma Yatırımları’na başvuruda bugün sona eriyor

12
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Makine-Ekipman Destekleme Tebliği yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile ilgili olarak Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makina-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2011/10) 10.03.2011 tarih ve  27870 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla; Anıza Direkt Ekim Makinesi, Arıcılık Makine ve Ekipmanı, Balya Makinesi, Basınçlı Sulama Sistemi Kurulması, Canlı Balık Nakil Tankı, Çayır Biçme Makinesi, Çeltik Fide Dikim Makinesi, El Traktörü, File Sistemi Kurulması, Biçer Bağlar, Hububat Harman Makinesi, Lazerli Tesviye Aleti, Hasat Tablası, Mibzer, Motorlu Tırpan, Pamuk Toplama Makinesi, Pancar Söküm Makinesi, Patates Söküm Makinesi, Pülverizatör, Rüzgar Makinesi, Sap Parçalama Makinesi, Sap Toplamalı Saman Makinesi, Silaj Makinesi, Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı, Süt Sağım Ünitesi Ve Soğutma Tankı, Gübre Dağıtma Makinesi, Taş Toplama Makinesi, Diskli Tırmık, Yem Hazırlama Makinesi, Zeytin Hasat Makinesi, Koyun Kırkma Makinesi, Tambur Filtre, Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi, Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo, Su Ürünleri için kuluçka dolabı alımlarına %50 Hibe Desteği veriyor. 
Programdan desteklenecek alımlar için hibe üst limiti bireysel başvurular için 25 bin TL, grup başvuruları için 50 bin TL’dir. Basınçlı Sulama Sistemleri için ise hibe üst limiti bireysel başvurularda 50 bin TL., grup başvurularında 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu alımların %50’si program kaynaklarından finanse edilecektir. Geçen yıllarda basınçlı sulama sistemleri hariç olmak üzere hibe desteğinden yararlanılmış aynı makine türü için başvuru yapılamayacak olup her başvuru sahibi sadece bir makine için başvuru yapabilecektir.
* Kimler başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla gerçek kişiler, Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Birlikler ve bunların üst birlikleri başvuru yapabileceklerdir. 
* Başvurular nasıl yapılacak?
Başvuru şartları ve hazırlanması gereken dosya içeriği hakkında bilgi Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şubesi, İlçe Tarım Müdürlükleri ve www.tedgem.gov.tr ile www.kirklarelitarim.gov.tr adreslerinden edinilebilir. Başvurular elden teslim edilecek ve başvuru dosyaları biri başvuru sahibinde kalmak üzere 2 takım hazırlanacaktır.
* Başvuru zamanı nedir?
Müracaatlar Bakanlığın belirlediği şekilde 25 Nisan 2011 tarihi mesai bitimine kadar Tarım İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Gelen proje teklifleri son başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirilerek www.kirklarelitarim.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
* Projenin tamamlanma süresi
Projenin kabul edilmesinden sonra başvuru sahibi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme tarihinden sonra en fazla 60 günde proje tamamlanacaktır.
* Satın alma usul ve esasları
Proje sahipleri yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabındaki kurallara uygun hareket edecektir. Daha ayrıntılı bilgi edinilmesi için sizi Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şubesi’ne bekliyor ve bol kazançlar diliyoruz.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here