Kırklareli’nde en çok İstihdam açığı nerede?

34
İşsizseniz ne meslek grubuna yöneleceksiniz?
HABER MERKEZİ
       2014 yılı 1. Dönem Kırklareli İşgücü piyasası  araştırması yapıldı. Yapılan araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Aksoy ; “İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlı olduğunu,bu hedef doğrultusunda, Kırklareli ilinde işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile İŞKUR  İl Müdürlüğü olarak, 2014 yılı 12 Mayıs-27 Haziran ta-rihleri arasında Kırklareli İşgücü Piyasası Talep Araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti.
       Aksoy açıklamasında; Kırklareli ilinde gerçekleştirilen bu talep araştırması ile; Kırklareli’ndeki işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenmiştir dedi.
       Bu çalışma ile birlikte Kırklareli’nin işgücü piyasasının fotoğrafı çekilerek Kırklareli’ndeki sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Kırklareli düzeyinde sektörel olarak istatistiksel ve anlamlı tahminler üretilmiştir.
       Alan çalışması, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Kırklareli’ndeki özel sektörde faal olan 10+ istihdamlı işyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada Kırklareli’nde tam sayım yöntemi ile çalışılmıştır. Yani, Kırklareli ilindeki 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin tamamı ziyaret edilmiştir. Toplamda 658 işyeri bizzat ziyaret edilmiş, bu işyerlerinin 562 tanesine ise işyeri bilgi formu uygulanmıştır.
       Çalışma kapsamında, Kırklareli ilinde 1107 kişilik açık iş bulunmaktadır. Buna ek olarak Kırklareli’nin “açık iş oranı” % 4,1 olarak hesaplanmıştır. Başka bir deyişle, Kırklareli’nde her 100 kişilik kadronun 95,9’u dolu, 4,1’i ise boş olup doldurulmaya hazırdır. Saha çalışmasında ziyaret edilen işyerlerinin % 23,8’i, açık işi olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 4 işyerinden 1’inin açık işi bulunmaktadır. Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 76 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep edilmektedir. Açık işler için yüzde 34,0 oranında lise altı eğitimliler, yüzde 35,8 lise ve dengi eğitimler ve yüzde 6,5 lise üstü eğitimliler talep edilmektedir. Açık işler için talep edilen ek beceriler incelendiğinde; açık işlerin yüzde 7,1’i için yabancı dil yeterliliği, yüzde 12,5’i için satış ve pazarlama becerisi, yüzde 14,8’i için bilgisayar kullanımı, yüzde 29,7’si için proje tabanlı çalışma, yüzde 39,6’sı için hesap yapabilme, yüzde 48,9’u için takım çalışması, yüzde 59,2’si için iletişim ve ifade etme, yüzde 62,1’i için mesleğe ilişkin yeterli bilgi-tecrübe, yüzde 71,2’si için iş ahlakına sahip olma yüzdesi 74,5’i için fiziksel ve bedensel yeterlilik talep edildiği tespit edilmiştir.
        Sektörlere göre en yüksek açık iş oranı yüzde 5,0 ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektöründe tespit edilmiştir. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörünü yüzde 4,7’likaçık iş oranı ile İmalat sektörü, yüzde 3,6’lık açık iş oranı ile İnşaat sektörü ve yüzde 3,4’lük açık iş oranı ile İdari ve Destek Hizmet Faaliyetler izlemektedir.
        Kırklareli’nde açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin; Makineci (Dikiş), Beden İşçisi (Genel), Dökümcü (Metal), Yıpratmacı (Tekstil), Konfeksiyon İşçisi, İplik Temizleme İşçisi, Ütücü, Ortacı/Ayakçı (Tekstil), Paketleme İşçisi (Cam), Jet Boya Makinesi Operatörü, Satış Danışmanı, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) olduğu tespit edilmiştir.
       Kırklareli İşgücü Piyasası Talep Araştırmasına göre, işverenlerin Kırklareli’nde ilk 6 ayda 1151 kişinin temininde güçlük çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ziyaret edilen işyerlerinin %35’i, eleman temininde güçlük çektiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 3 işverenden 1’i işgücü piyasasında aradığı elemanı bulurken zorlanmıştır. 
       Araştırma kapsamında, işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen iş-verenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Makineci (Dikiş), Dökümcü (Metal), Beden İşçisi (Genel), Remayöz Makinesi Operatörü, İplik Eğirme Operatörü, İş Makineleri Operatörü, Paketleme İşçisi (Cam), Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü, Garson (Servis Elemanı), Elektrikçi (Genel) ve Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) mesleğidir.
       Kırklareli İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçları,30 Haziran 2015 ta-rihi itibariyle istihdamda 1107 kişilik net artışın beklendiğini bize göstermektedir. Başka bir deyişle, işverenler bugüne kıyasla, 30 Haziran 2015 tarihinde istihdamın net olarak % 4,2 artmasını beklemektedir.
       Makineci (Dikiş), Konfeksiyon İşçisi, Beden İşçisi (İnşaat), Temizlik Görevlisi,  Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi, Orman İşçisi, Mobilya Montaj İşçisi, Paketleme İşçisi (Cam), Hemşire, Bisküvi İmalat İşçisi meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artışı beklenen mesleklerdir. Buna karşılık; Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Beden İşçisi (İnşaat), Beton Transmikser Operatörü, Seramik İmal İşçisi, Makineci (Dikiş), Sevkiyat Görevlisi, Direksiyon Eğitmeni, Beden İşçisi (Genel), Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri), Şoför-Yük Taşıma meslekleri ise, 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu mesleklerdir.
       İŞKUR İl Müdürü Hasan Aksoy, açıklamasını sonunda şunları kaydetti; “Kırklareli İşgücü Piyasası Talep Araştırması ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel işgücü piyasa yapılarının ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Kırklareli ilinde geliştirilecek istihdam politikalarının, araştırmanın sonuçları dikkate alınarak oluşturacağız. İşgücü Yetiştirme Kursları tespit edilen ihtiyaçlara göre açılacak. Önümüzdeki dönemde de, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak her yıl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araştırmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı “Kırklareli İşgücü Piyasası Analizi Raporu” Kasım  ayı içerisinde Kurumumuzun İnternet sitesinde ve Kitap olarakta yayınlanacaktır. Yapılan araştırmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, Sivil Toplum Örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olmasının bekliyoruz.” (Berkay Çamlı)
1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here