Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kantinlerini kiraya veriyor

20
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Pınarhisar ile Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulları’ndaki Kantin ve Fotokopi-Kırtasiye birimleri kiraya çıkartılıyor.

HABER MERKEZİ
08 Mart 2010 Pazartesi günü pazarlık usulü ile yapılacak olan kiralama ihalesi ile ilgili olarak Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Üniversitemizin; Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu’nun 100 m2’lik Öğrenci Kantini 40 bin TL 1 yıllık kira bedeliyle, Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu’nun 20 m2’lik Öğrenci Kantini 4 bin TL 1 yıllık kira bedeliyle ve yine aynı  yerdeki 10 m2’lik Fotokopi-Kırtasiye birimi bin TL 1 yıllık kira bedeli ile 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 51. Maddesinin (g) fıkrası gereğince 08 Mart 2010 Pazartesi günü karşısında gösterilen saatte pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. İstekliler İdari şartname ve eklerini her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görebilirler.
İhaleye katılacaklar; 2010  yılında alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgâh Belgesi, İmza Sirküleri, Tebligat Adresi (İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılımına ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi) ve geçici teminat makbuzu ile birlikte 08 Mart.2010 Pazartesi günü ihale saatine kadar Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Satın alma Komisyonu Başkanlığı’na verebilirler. (Bütün belgeler asıl ya da noter onaylı olacaktır.)
İhale Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleye katılacak kişi ya da firmalar; Kırklareli Üniversitesi ile firma arasında sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra ya da diğer takipli borcu bulunmadığına dair, Kırklareli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından 03 Mart 2010 tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi getireceklerdir. Kira bedelinde Katma Değer Vergisi hariçtir. Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here