Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantıları başlıyor

16
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantıları Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda bugün saat 11.00’de Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında yapılacak olan 1. Birleşim ile başlayacak.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantıları Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda bugün saat 11.00’de Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında yapılacak olan 1. Birleşim ile başlayacak.
Eylül Ayı Toplantıları’nın gündemi şu şekilde açıklandı:
“ 1- Ağustos ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin görüşülmesi.
2-  İl Genel Meclisi’nin 05/08/2014 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden, hayırsever vatandaş Ahmet Azman ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 30/05/2014 tarihinde imzalanan protokol gereği, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Gündoğdu Mahallesi 481 ada, 122 parselde tapuda Ahmet AZMAN adına kayıtlı 6.475,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz arazinin üzerine temel eğitim okulu (orta okul) yapılmak üzere bağışlanması hususunda "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
3- İl Genel Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 177 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi Evrencik Köyü 101 ada 152 parsel numaralı ve mülkiyeti TRAÇİM Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ne ait taşınmaz üzerinde "Atık su Arıtma Derin Deniz Deşarjı Tesisi Projesi Onayı Genelgesi" uyarınca "Yüzey Suyu Toplama Havuzu" yapılmak istendiğinden onaylı imar planlarının tadilatı ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Paftaları ile Plan İzah Raporlarının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
4- İl Genel Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 180 sayılı kararına istinaden, İlimiz Demirköy İlçesi Beğendik Köyü 6 pafta, 115 ada, 19 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan "Günübirlik Turizm Tesisi (Piknik Alanı, Kır Gazinosu, Lokanta)" amaçlı tesis için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
5- İl Genel Meclisi’nin 07/08/2014 tarih ve 186 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi Pazarlı köyü köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
6- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 192 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi Küçükyayla Köyünde açılmak istenilen taşocağı için verilen ÇED Belgesi ile ilgili inceleme yapılması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
7- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 193 sayılı kararına istinaden, bölgemizde küçükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" salgın hastalığının araştırılması hususunda "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
8- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 194 sayılı kararına istinaden, bölgemizde gençler arasında hızla yaygınlaşan bonzai kullanımındaki artışın araştırılması hususunda "içişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" ile "Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
9- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 195 sayılı kararına istinaden, merkez ve ilçe köylerimizin meralarının özel şirketler tarafından kiralanması köylerimizin mağduriyetine sebep olduğu gerekçesiyle, bu konunun incelenmesi hususunda "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
10- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 198 sayılı kararma istinaden, ti Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 43 K.K. Nolu Dy. İlt (Babaeski-Lüleburgaz) – Sarımsaklı Çiftliği (Düğüncülü-Ky.İlt) 8 km. ve 44-2 K.K. Nolu Sarımsaklı Çiftliği – Sarıcaali 3 km." lik yolun, köy yol ağımızdan çıkarılması hususunda "Altyapı Hizmetleri Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
11- İl Genel Meclisi’nin 08/08/2014 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden, İlimiz, Pınarhisar İlçesi, Ataköy (Yancıklar) Köyü, Eski Bağlık Mevkii, 7 pafta, 1533 parsel numaralı ve 10.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde "Otel" yapılması amacıyla "Turizm" amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
12- İl Özel İdaresi’nin 18/08/2014 tarih ve 8025 sayılı, ilimiz Vize ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde istifa nedeniyle 2014 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar görev yapmak üzere, 1 (bir) hayırsever vatandaşın seçilmesi teklifinin görüşülmesi.
13- İl Özel İdaresi’nin 19/08/2014 tarih ve 8086 sayılı, ilimiz Merkez Karakoç Köyü, 105 ada, 36 ve 38 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Özel Yüksek Öğrenim Yurdu Tesisi" kurulması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi. 
14- İl Genel Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporların görüşülmesi.
15- Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here