Kırklareli Etnografya Müzesi onay bekliyor

18
Kırklareli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan proje ile Kırklareli merkez ilçede “Etnografya Müzesi” kurulması amaçlanıyor. Binbir emek verilerek hazırlanan proje şimdi Kırklareli Belediye Meclisi’nin onayını bekliyor. 
HABER MERKEZİ
Kırklareli Kent Konseyi’nin geçtiğimiz gün yapılan Eylül Ayı Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin onayına sunulan 4 projeden ilki Kırklareli merkez ilçede “Etnografya Müzesi” kurulması projesiydi.
Kırklareli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Üyeleri Öğretim Görevlisi Münür Saygın ve Hasan Argaç tarafından hazırlanan proje ile Kırklareli’de çıkan tarihi eserleri muhafaza etmekte yetersiz kalan Kırklareli Müzesi’de rahatlamış olacak.
Kırklareli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Üyesi Hasan Argaç tarafından tanıtılan proje şu şekilde:
“* Projenin Adı: Kırklareli Etnoğrafya Müzesi’nin Kurulması.
* Projeyi Hazırlayan: Kırklareli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubundan Münür Saygın ve Hasan Argaç.
* Projenin Amacı: Kentler gelişigüzel insan ve mekân topluluklarının oluşturduğu kaba yığınlar değillerdir. Kentler; o kentin oluşumundan bu yana barındırdığı tüm toplulukların yaşam tarzları, inanç ve gelenekleri ile yoğurulan böylece bir kimlik kazanan komplekslerdir. Her kentin geçmişinden kaynaklanan kendine özgü bir ruhu oluşur. Biz bu ruha o kentin kimliği veya kültürü diyoruz. Bilimsel verilere göre bugün 8.500 yıllık geçmişiyle Kırklareli’miz Avrupa’nın bilinen en eski yerleşim merkezidir ve bu nedenledir ki çok zengin bir tarihi dokuya, kültürel yapıya sahip olması normaldir. Fakat birçok kültürel değerimiz çeşitli nedenler ile yeterince korunamadığı için kaybolmuştur. Bir kentin kültürünün korunarak yaşatıldığı en önemli mekânlar o kentin müzeleridir. Çünkü bir kentin müzeleri o kentin hafızalarıdır. İlimizde mevcut Müzemiz 2 katlı küçük bir tarihi yapıdır. İlk katının girişte sol yanında Bölgemizde yaşayan tahnit edilmiş hayvanların canlandırıldığı galeriler vardır. Girişin sağ yanı ise müze personelinin ofisi olarak kullanılmaktadır. Müzenin 2. katı, merdivenler ve Müze Bahçesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Kazıları’nda elde ettiği prehistorik çağa ait eserlerin bir kısmı ile doludur. Bu çağa ait geri kalan eserler yersizlikten dolayı Hocanın kendi mülkü olan Ahmetçe Köyü’ndeki kazı evinde depolanmaktadır. Bölgemizde yaşayan Keltler, Traklar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi diğer medeniyetlere ait tarihi eserler müzemizin bodrumunda elde ki yetersiz imkânlar ile muhafaza edilmektedir. Bu neden ile Kentimize mevcut tarihi eserlerin sağlıklı olarak sergilenebileceği 2. bir müze elzemdir. Bu projenin amacı Şehrimizde ihtiyaç duyulan bir Etnografya müzesini kazandırmaktır.
* Projenin Ortakları: Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Prof. Dr. Gültaç Özbay, Kırklareli Kent Konseyi ve Çukurpınar Köy Müzesi.
* Projenin Faaliyetleri: Projenin Ortakları İlimizin Namazgâh Caddesi’nde bulunan, mülkiyeti Prof. Dr. Gültaç Özbay’a ait olan halk arasında eski kilise veya şaraphane olarak bilinen tarihi binanın Kent Müzesi olarak hazırlanmasını planlamışlardır. Bugünlerde Binanın restorasyon Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihaleye çıkarılacaktır. Prof. Dr. Gültaç Özbay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı binanın restorasyonunun en kısa sürede tamamlanmasını ve kültür amaçlı kullanılmasını kararlaştırmışlardır. Kendileri ile görüştüğüm Prof. Dr. Gültaç Özbay ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı Kent Müzesi projemizi olumlu bulmuşlar ve destek sözü vermişlerdir. Restorasyon süresince ortaklar gerek kapanan Çukurpınar Köy Müzesinden gerekse Halkımızın bağışlarından Müzemiz için yeni tarihi eserler toplamaya devam edeceklerdir. Zaman içinde Bursa Etnografya Müzesinde olduğu gibi bizim müzemizde de kaybolan Nalbantlık, Kalaycılık, Bakırcılık, Nalıncılık, Küpçülük, Arabacılık, Sakacılık, Şayakçılık, Şerbetçilik vb. gibi eski meslekler mumya heykelleri ile iş başında canlandırılabileceklerdir.
* Projenin Tahmini Bütçesi: Tarihi Binanın restorasyon giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacaktır. Tarihi eserlerin sergileneceği vitrinler ve Müze personelinin donanımı tahminen 20 bin TL. Kırklareli Belediyesince karşılanacaktır. Yukarıda sözü edilen eski mesleklerin canlandırılması malzeme ve kaynak buldukça gerçekleştirilecek böylece zaman içinde Müzemiz zenginleştirilecektir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here