“Kırklareli Cezaevi ile değil, Üniversitesi ime anılan kent olmalı”

15
Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavaklı Beldesi sınırları içerisindeki tarım toprakları üzerine Açık Cezaevi yapılmaya başlanmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Şahabettin Vardar; “Kırklareli Cezaevi ile değil, Üniversitesi ime anılan kent olmalı” diyerek şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“İlimiz Kavaklı Belediyesi mülki sınırları içerisinde Açık Cezaevi yapımı başlamış bulunmaktadır. İlimiz Merkez ilçede Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu faaliyet halindedir. Ceza ve İnfaz Kurumu’nun kapasitesi 500’ün biraz üzerinde olup bazen bu sayı 700 mahkumu geçmektedir. Kırklareli kamuoyunun anımsayacağı gibi ANAP Hükümetleri zamanında Kırklareli kamuoyu Kapalı Ceza Evi’nin yapımına şiddetle karşı çıkmasına karşı Özal Hükümeti tarafından adeta Kırklareli halkını cezalandırmak için Cezaevi yapımı durdurulmamış ve Cezaevi yapımı tamamlanmıştır. Kırklareli kamuoyuna yine aynı süreçler yaşatılmak istenmektedir.
Kırklareli’nin sosyal ve kültürel dokusu ile uyuşmayan açık ceza evi inşaatı başlamış bulunmaktadır. Kırklareli’nin 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının Açık Cezaevi’nin yapımı ile ilgili hükümlerine Kırklareli İl Genel Meclisi Üyeleri, Kırklareli Belediye Meclis Üyeleri karşı çıkmışlar ve plandan kaldırılarak iptal edilmesini ve engelleyici hüküm konulmasını talep etmişlerdir yasal olarak bu talebin yerine getirilmesi gerekirken, Kırklareli itirazları yazısında planı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İMP Koordinatörü tarafından gönderilen cevabi yazısı f) bendinde Açık Cezaevi plan kararının iptal edilmesi: Açık Cezaevi Kırklareli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Kavaklı Belediyesi’nin uyarıları doğrultusunda Defterdarlık yazısı ve eki kadastral plan dikkate alınarak plana işlenmiştir. Bu konudaki kurum görüşü 29.07.2010 tarih ve S/TN:3200264 sayılı İBB yazısı ekindeki görüşler içerisinde İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Tüm Kırklareli İli Yerel yönetimlerinin görüş ve düşünceleri dikkate alınmayarak iki kurumun görüşü dikkate alınmıştır. Buna dayanarak AKP Hükümeti inşaatı başlatmıştır, bu açıkça Kırklareli halkının görüş ve düşüncelerini dikkate almamaktadır ayrıca bu inşaata birçok sivil toplum kuruluşu karşı çıkmaktadır.
1/25.000 Kırklareli Çevre Düzeni Planının ana temaları içerisinde tarım topraklarının korunması, katılımcı, çağdaş ve güvenilir yerinden yönetim ile kır ve kent arasındaki farkları asgariye indirerek yaşam kalitesini yükselten bir Kırklareli’yi hedeflemiştir, ayrıca sosyal ve kültürel yapı ile uyumlu yatırımların teşvik edilmesini önermektedir. Kırklareli halkının sosyal ve kültürel yapısı incelendiğinde suç işleme oranlarının Türkiye’nin çok çok altında olduğu görülecektir, yüksek okullarda okuma oranı en yüksek iller arasındayız. Kırklareli ili tarım ve hayvancılık kentidir. Yapılacak Açık Ceza evi Kırklareli çiftçi ve esnafına zarar verecektir. İnşaatın yapıldığı alan sulama kanalları içerisinde kalmaktadır. İki parti halinde Kavaklı Beldemize ait ve 100 yılı aşkın bir süre içerisinde Kavaklı Çiftçisinin kullanımında olan ve özelleştirme kapsamında 9000 da. topraklar çiftçilik ile ilgisi olmayan kişilere uzun yıllar karşılığında kiraya verilmiş, Kavaklı halkı cezalandırılmıştır. İleriki yıllarda bu kiralanan arazilere Tarımsal Organize Bölgesi veya Tarımsal Alt Bölge kurulur ise hiç kimse şaşırmasın. Bu kadar verimli araziler bu amaçla kullanılmamalı, Kırklareli’ye bir Cezaevi yetip artmaktadır, ikinci bir Cezaevi kurulacak ise bu Anadolu’nun başka bir ili olmalıdır, ille de Kırklareli’ye yapılacak ise kalkınma amaçlı olarak nüfusları sürekli düşen bir ilçe seçilebilirdi.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here