Kırklareli Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısı yoğun geçti

45
Kırklareli Belediye Meclisi Ekim Ayı Gündemi’ni görüşmek üzere, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Başkanlığında 01 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.30’da Kırklareli Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.

 

 

HABER MERKEZİ

Kırklareli Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı 01
Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.30’da
Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun gündem maddelerinin
görüşüldüğü Ekim ayı toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. İçkili yer talebinin
görüşüldüğü ilk üç maddede G
ülseren Arışoğlu’nun İçkili Yer Bölgesi talebi Çeşitli İmar
Komisyonuna havale edildi.
Sultan Kip’in İçkili Yer Bölgesi talebi ise komisyon tarafından ret
edildi. Yine
Jülide Başkur’un İçkili
yer Bölgesi talebi komisyon tarafından ret edildi.

Kırklareli Belediye Meclisi 01/10/2014 tarihli
toplantı gündemi toplantısında görüşülen gündem maddeleri ve alınan karalar şu
şekilde;

1- Gülseren Arışoğlu’nun İçkili Yer Bölgesi talebi (Çeşitli
İmar Komisyonuna havale edildi)

2. Sultan
K
ip’in İçkili Yer Bölgesi
talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporum görüşülmesi (Ret
edildi)

3. Jülide Başkur’un İçkili yer Bölgesi talebi ile
ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporum görüşülmesi. (Ret Edildi)

4.1
adet
Çift kabinli ve kasalı
araç satın alınması. (Kabul Edildi)

5. 1
adet
İtfaiye aracı satın
alınması. (Kabul Edildi)

6. Türkiye Ekonomi Bankasının (TEB) ATM kurma talebi
ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporum görüşülmesi. (Ret edildi)

7. S.S.
22 No’lu
Şehir içi Taşıyıcılar
Kooperatifi, S.S. 23 No’lu Şehir içi Minibüs Mot.Taş.Koop., S. 60 No’lu
Minibüsçüler Mot. Taş. Koop. İle 5 no’lu hat Minibüsçülerinin zam talebi ile
ilgili Pk Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. (tekrar görüşülecek)

8. Eriklice
yolu
üzeri-Bademlik mahallesi
çevresinde bulunan öğrenci pansiyon sahiplerinin güzergc talepleri ile ilgili
dilekçelerinin görüşülmesi. (çeşitli İmar Komisyonuna havale edildi)

9. 2015
y
ılında uygulanacak
Çeşitli Ücret tarifelerinin görüşülmesi. (Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi)

10. 2015 yılında uygulanacak Su Ücret tarifelerinin görüşülmesi. (Plan Bütçe
Komisyonuna havale edildi)

11. İl
Müftülüğünün Sultan Reyhani Camii alt katında bulunan (kurs yeri) kapalı alanın
tahsisinin iptal edilip, söz konusu yerin dini hizmetlerde kullanılmak üzere
tahsis edilmesi talepleri ile ilgi yazın görüşülmesi. (Plan Bütçe Komisyonuna
havale edildi)

12. "12 Mahalleye 12 Spor Alanı yapılması, yapılacak
spor alanlarına katkı yapan kişi kurumların isminin verilmesi"
ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporunun
görüşülmesi. Komisyon tarafından alınan karar şu Şekilde;
Belediye Meclis Üyeleri Begüm Öğüttüren Güvenç, Şevde Yılmaz, Hasan Tepeli, Mustafa Saatçi,
ve Kamber Üzer’ in önerisiyle 18.madde olarak ilave edilen ’12 Mahalleye 12
spor alam yapılması, yapılacak spor alanlarına katkı yapan kişi ve kurumların
isminin verilmesi’ ile ilgili konu görüşüldü.
Söz konusu; 12 Mahalleye 12 spor alanı yapılması, yapılacak spor alanlarına katkı
yapan kişi ve kurumların isminin verilmesi konusu ile ilgili olarak
Akalar mahallesi, Doğu Mahallesi, Pınar Mahallesi, Karacaibrahim mahallesi,
Bademlik mahallesi, İstasyon mahallesi, Kocahıdır mahallelerinde spor alanı
için gerekli alan ihtiyacını
karşılayacağı düşünülen ve tespiti yapılan yerler
16.09.2014 günü yanımıza Harita ve Kadastro Teknisyeni Dursun Güven’ de
alınarak tek tek gezilerek görülmüştür. Bu yerlerden uygun olanlar
komisyonumuzca şunlardır. Kocahıdır Mahallesi Ekin Sokak ve Güneş sokakların
birleşim yerindeki Belediye Ateşböceği Parkının 1500 m2 alana sahip olduğu; bu
tesis için uygun boş alanın mevcut olduğu, çevresi ve konumu itibari ile müsait
olduğu; Akalar mahallesi Elif 2.sokak üzerinde 1000 m2 alana sahip olan
Belediyeye ait yerin şu an için boş olduğu ve bu tesis çalışması için uygun
olduğu; Pınar mahallesi Selanik caddesi üzeri 1666 ada yanında kalan Belediyeye
ait yerin bu çalışma için uygun olduğuna karar verilmiştir. İstasyon mahallesi
1141 sokakta bulunan 393 m2 lik yer ile Bademlik Mahallesi Rodoplular Caddesi
217.sokakta kalan 465 m2 lik 2 adet yerin yapılaşma süreci ve inşaatların devam
etmesinden dolayı ileriki süreçte yapılmasının uygun olacağına karar
verilmiştir. Karacaibrahim mahallesi Enes Sokak arkasındaki yer, Doğu Mahallesi
513 ile 517 sokaklar arasında kalan 618 m2 ve 450 m2 lik alanlar, Akalar
mahallesi 1.sokakta bulunan 617 m2 lik yer, Pınar mahallesi Mahyababa
caddesi(Asilbeyli yolu) 1727 ada yanı alanların ise komisyonumuzca söz konusu
tesisler için uygun olmadığı tespiti yapılmıştır. Uygun görüşümüz olan alanlara
yapılacak spor tesisleri ile ilgili katkı yapacak kişiler bulunarak spor alanı
tesislerinin şehrimize kazandırılması çalışmalarına başlanması uygundur.
Çeşitli İşler Komisyonumuzca Begüm Öğüttüren Özgüvenç’ in yokluğunda oy birliği
ile karar verildi.

13. "Tekerlekli sandalye ve bebek arabalarını kullanımı için
yaya kaldırımlarının başınc bulunan rampaların onarımlarının yapılması ve
engelli vatandaşların kullanabileceği durun getirilmesi"
ile ilgili Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyon
raporunun görüşülmesi. (31 Aralık 2014 tarihine kadar, Ticari alanlarda bulunan
mevcut kaldırımların engelli rampalarının tadilatının ve yeni yapılacak
rampaların yapılanmasına karar verildi)

14. "Yaya geçitleri, yollarda ve kamu kurum ve
kuruluşlarında Görme engelliler için hazırlanın olan sarı bant ve kaldırım taşı
döşeme işinin tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde yapılması
ile ilgili Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyon
raporunun görüşülmesi.

15. "Belediye Başkanlığı tarafından 1 engelli otobüsü ve
1 engelli minibüsü alınması ve enge vatandaşların hizmetine sunulması"
ile ilgili Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyon
raporum görüşülmesi. (1 adet otobüs alınmasına karar verildi)

Belediye
Ba
şkanlığına ait konuların
görüşülmesi,
 Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlar,
 Resmi
Kurum ve Kurulu
şlarca Belediye
Meclisine yapılan müracaatlar,
 Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konular ve diğer aylardan kalan
maddelerinin görüşülmesiyle Belediye Meclis Toplantısı dilek ve temennilerle
sona erdi. (Kadir Sinici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here