Kırklareli Belediye Meclisi 2 Ekim’de toplanacak

13
Kırklareli Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı’nı 02 Ekim 2012 Salı günü saat 14.00 Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
HABER MERKEZİ
Toplantı gündeminde şu maddeler yer alıyor:
1. 2013 yılında uygulanacak Çeşitli Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.
2. 2013 yılında uygulanacak Su Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.
3. 2013 yılında uygulanacak Vergi Resim ve Harçlar Tarifesinin görüşülmesi.
4. 01/09/2009 tarih ve 100 sayılı Meclis kararıyla Kırklareli merkez sınırları içerisinde çeşitli cadde ve sokaklarda Parkmetre uygulaması yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
5. Kanarya Güvercin ve Kanatlı Hay.Kor.ve Gel. Derneği’nin arsa veya arazi tahsis talebinin görüşülmesi. 
6. Atilla Aydoğdu’nun işyerinin içkili yer krokisine dâhil olma talebi.
7. Şahabettin Vardar’ın işyerinin içkili yer krokisine dâhil olma talebi.
8. Araç alımı ile ilgili konunun görüşülmesi.
9. Çin Halk Cumhuriyeti Suining Şehri Shehong Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon Raporu’nun görüşülmesi. 
10. Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konuların görüşülmesi.
11. Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatların görüşülmesi.
12. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konuların görüşülmesi.         
14. 12.03.07.2012 Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan  havale edilen konular:
1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Ait Konu.
a) Kırklareli Belediye Başkanlığınca yapılmış olan Kentiçi Ulaşım Trafik İyileştirme Etüdü ile Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi ile kentin gelişimine paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği nedeniyle yaşanılan trafik problemlerinin çözümü için üretilen ulaşım planlaması ve trafik mühendisliği önerileri projelerinin görüşülmesi.
15. 04.09.2012 Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular:
1. Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar:
a) Cüneyt Şen (Karahıdır Mahallesi, 618 Ada, 23 Parsel No’lu Parsel)  
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 618 Ada, 23 Parsel No’lu, İmar Planı’nda    kısmen Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı, kısmen yol, kısmen de park alanında kalan taşınmaz ile ilgili olarak; Parselin İmar Planı’nda %50ye varan oranda yol ve yeşil alanda kalmasından dolayı, ilgilisinin uğramış olduğu mağduriyetin giderilmesi talebi.
b) Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ür. Tic. Ltd. (Karacaibrahim Mah., 538 Ada, 34 No’lu Parsel) Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 538 Ada, 34 Parsel No’lu Şehir İmar Planı’nda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan gayrimenkulde Akaryakıt faal olarak akaryakıt satışı yapılmakta olduğundan; mevcut imarın A+LPG olacak şekilde dönüştürülmesi talebi. 
2. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatlar:
a)  Kırklareli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü:  Kırklareli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20.07.2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.39.32419-81720-871/871 sayılı yazısına istinaden; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 277 Ada 68 Parsel, 256 Ada 3 Parsel, 243 Ada 37 Parsel, 49 Ada 41 Parsel, 707 Ada 52 Parsel, 655 Ada 177 Parsel, 727 Ada 97 Parsel, 23 Ada 14 Parsel No’lu taşınmazların Şehir İmar Planındaki imarlarının “Emniyet Hizmet Alanı-Emniyet Eğitim Kampusü-Emniyet Lojman Alanı-Emniyet Eğitim ve Dinlenme Tesis Alanı” olarak değiştirilecek şekilde imar plan tadilatlarının yapılması talebi.
3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konular:
a) Kırklareli İli, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin 23.02.2012 tarih ve 075.84.2.230212 sayılı yazısında; Belediye Meclisi’nin 18.04.2011 tarih 81 sayılı kararı ile onanan 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı’na askı süresi içerisinde İl Genel Meclisi ve Belediyemize yapılan itirazların incelenmesi sonucu, yapılması uygun görülen değişikliklerin, söz konusu 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı ile plan not ve hükümlerine işlenmesi ve onanması konusu.
b) Kırklareli İli; Merkez İlçesi; Camiikebir Mahallesi; 1062, 1346, 1063, 1332, 1333, 1064, 1334, 1068, 1067, 1066, 1335, 1065, 1072, 1084, 1344, 1345, 1074, 1341, 1340, 1339, 1082, 1336, 1075, 1085, 1087, 1088, 1343, 1342, 1337, 1077, 1338, 1078 No’lu Adalarda bulunan küçük parseller bünyesinde oluşan yapılaşma sorunundan ötürü, mevcut sorunlu yapı nizamının yapılaşmaya uygun bir yapı nizamına dönüştürülmesi konusu.
4. Belediye Başkanlığı’nca teklif edilen konular:
a) Belediye Meclisinin 28.12.1993 tarih 11/11 sayılı toplantısında “Konut Alanlarında yapılacak olan inşaatların bodrum katlarında depo olarak kullanılacak yerlerin konutun (apartmanın) girişinden ayrı girişi olmak ve işlevinde Belediye Zabıta Yönetmeliğine uyulmak kaydıyla depo olarak müstakil tapu verilmesine” şeklindeki plan notu görüşülerek kabul edildiği belirtilmiş, söz konusu plan notunun iptalinin konusu.
b) Kırklareli Belediye Meclisinin 24.10.1995 tarih ve 8 no’lu toplantısında 12. gündem maddesinin Belediye teklifleri başlıklı 1. fıkrasında;  “İnşaat emsaline tabi alanlarda (TAKS) emsal, brüt arsa üzerinden (Terklerden önceki alan) hesap edilecektir.” şeklindeki plan notu görüşülerek kabul edildiği, söz konusu Plan Notu’nun iptali konusu.
c) Kapıcı daireleri ile ilgili olarak teklif edilmiş plan notunun karar altına alınması talebi.
16. Dilek ve temenniler. (Savaş Eskici)
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here