KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

26
1. Mülkiyeti Belediyemize ait Bademlik Mahallesi İnönü Bulvarı Süpürgeciler Sitesi 316 ada 4 no’lu parselde bu-lunan 22 m2 büyüklüğündeki 40 no’lu dükkan ve Karacaibrahim Mahallesi Sanayi Sitesi 778 ada 190 parselde bulunan 55 m2 büyüklüğündeki 38 no’lu dükkan ile Merkez Camiikebir Mahallesi, Tabyalar altı mevkii Polos Yolu 310 ada 32 no’lu parselde bulunan 28 m2 büyüklüğündeki 12 no’lu tüp deposunun 3 yıl müddetle şartnameleri dâhilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2. Mülkiyeti Belediyemize ait Bademlik Mahallesi İnönü Bulvarı Süpürgeciler Sitesi 316 ada 4 no’lu parselde bu-lunan 22 m2 büyüklüğündeki 40 no’lu dükkanın aylık muhammen kira bedeli 220,00-TL olup, 3 yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 geçici teminatı 237,60-TL’dir.
3. Mülkiyeti Belediyemize ait Bademlik Mahallesi İnönü Bulvarı Süpürgeciler Sitesi 316 ada 4 no’lu parselde bu-lunan 22 m2 büyüklüğündeki 40 no’lu dükkan yalnızca oto galeri işi ile iştigal edenlere kiraya verilecektir.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaibrahim Mahallesi Sanayi Sitesi 778 ada 190 parselde bulunan 55 m2 bü-yüklüğündeki 38 no’lu dükkanın aylık muhammen kira bedeli 590,00-TL olup, 3 yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 geçici teminatı 637,20-TL’dir.
5. Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Camiikebir Mahallesi, Tabyalar altı mevkii Polos Yolu 310 ada 32 no’lu parselde bulunan 28 m2 büyüklüğündeki 12 no’lu tüp deposunun kira bedeli 220,00-TL. olup, muhammen satış bedeli üzerinden %3 geçici teminatı 237,60-TL.
6. Bahse konu kiralama ve satış İhalesi 11/02/2013 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda yapılacaktır.
7. İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.
8. Şartname her gün mesai saatleri içinde Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İhale Biriminden ücretsiz temin edilebilir.
9. İhaleye katılacaklar ihale günü saat 14.30’dan önce B. Mali Hizmetler Müdürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İha-le Birimine ihale evraklarını teslim ederek ihale günü ve saatinde B. Encümeninde hazır bulunmaları duyurulur. 17/01/2013
  Cavit ÇAĞLAYAN
BELEDİYE BAŞKANI 
SAYI:26                                                          (B.İ.B.)                                        28.01.2013-04.02.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here