Kaza yapan 4×4 makam aracı perte ayrılmadan perte çıkarıldı mı?

18
*MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya İl Özel İdaresi’nin
kaza yapan 4×4 arazi aracının neden aylarca gizlendiği ve perte çıkıp
çıkmadığı konusunda sözlü önerge verdi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Şubat ayı 3. birleşimi 9 Şubat 2011 Çarşamba günü Meclis Başkanı M. Tuna Soykan Başkanlığında yapıldı.
Saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılan birleşimde söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın gündeme eklenmesi için 2 adet önerge sunacağını belirterek, 31.12.2010 günü İç İşleri Bakanlığı’ndan Kırklareli Valiliği’ne 4 Milyon 780 Bin TL civarında bir para geldiğini, bu paranın bir bölümünün maaşlara, geri kalan 3 Milyon TL kadarının da yatırımlara ayrıldığını ifade etti. Gelen paranın 1 Milyon 650 Bin TL’sini Meyveciliği Geliştirme Projesi ile su ve kanal hizmetlerine dağıtımının yapıldığını kaydeden Üye Hüseyin Taşkın; “Bu paranın bütçelendirilmesi meclisimizce olması gerekmez miydi?” şeklinde konuşarak; “2.si Babaeski’nin Terzili Köyü’nde içme suyu deposunda yaklaşık bir ay önce çöküntü yaşandı. Depo şuan çok zor kullanım şartları altında, deponun keşif özetleri çıkartılarak yeni depo yapılması konusunda görüş bildirildi. Bu konunun atlandığını düşünüyorum. Bu konuların gündeme alınmasını talep ediyorum.” dedi.
Başkan Soykan konuları oylamaya sundu ve konular oy birliği ile daha sonra görüşülmek üzere meclis gündemine alındı.
Birleşimde gündemin 3. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 07/01/2011 tarih ve 18 sayılı kararına istinaden, Valilik Makam hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınması ve 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde ilgili harcama kaleminin açılarak Yedek Ödenek tertibinden ödenek aktarılması hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Nail Özden Plan Bütçe Komisyonu raporunu okudu. Raporda; teklifi ile ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde Valilik makamında kullanılan 1 adet 4×4 arazi aracının var olduğu, bu aracın 2010 yılı içinde görevli olarak trafikte seyir ettiği sırada bir kazaya maruz kaldığı, bu kaza sonucunda aracın perte ayrılacak seviyede hasarlandığı tespit edildiğinden araç ait olduğu kasko şirketi tarafından 152 Bin bedeli ile özel idaresine ödenerek değerlendirildiği belirtildi. İlimizin coğrafi durumu ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda ilimiz valilik makamında kullanılmak üzere 1 adet 4×4 arazi aracının alınmasının uygun olduğuna, bu aracın alınması için 2011 yılı İl Özel İdaresi bütçesinde ilgili harcama kaleminin açılarak yedek ödenek tertibinden ödenek aktarılmasının komisyonca uygun olduğu belirtildi. Üye Özden, komisyon üyeleri olan Aydın Karakoç, Nail Özden, Hüseyin Taşkın, Enver Tuna, İsmail Dağcı ve Yurdaer Ulus’un raporu imzaladıklarını, komisyon üyelerinden Selehattin Birkaya’nın bu komisyon raporunu şerhli olarak imzaladığını kaydetti. Üye Özden Şerhi okuyarak; “Teknik olarak aracı incelemeye tabi tutamadığımız için ve edindiğim bilgilere göre aracın pert durumda olmadığı, kullanıla bilir aksamlarının da hasarlıymış gibi gösterildiğinden tekrar bağımsız bir komisyonca teknik olarak incelenmesi gerektiği kanaatine vardığımdan komisyon raporunu şerh koyarak imzalıyorum.” diyerek üye Birkaya’nın şerhini meclis üyelerine aktardı.
Konu ile ilgili söz alan MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya;
“Valiliğimize araç alınacaksa sayın valimize en iyi aracın alınmasından yanayım. Bu aracın alınmasından öncede neden alınmaması hususunda da söz almıştım. Bu aracın perte ayrılmaması gerektiği tarafıma bildirildi. Bana bu konun araştırılması gerektiği söylendi. Komisyona girmeden önce özelikle arkadaşlarıma belirttim; bu aracın motor, şanzıman ve diferansiyel kısımları, bunlar bir aracın en değerli mekanik kısımları, bu kısımların hasar görmediği, ama hasarlıymış gibi gösterildiğini iddia ettim. Komisyondaki diğer arkadaşlarımız araştırma yetkisine sahip olmadığımız gerekçesi ile bu konulara girmek istemediler. Bana göre; bu araca bir makam aracıymış gibi bakarsak hata yaparız. Sayın valimize saygısızlık etmiş gibi algına bilir. Ben bu olaya şöyle bakıyorum; bu araç özel idarenin bir hizmet aracı, bizi komisyon olarak taşıyan siyah bir araç var. Ha bu siyah araç, Ha bu araç, benim için ikiside aynı, eğer bir karar verilecekse bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bu araca 152 bin bir değer biçilmiş, duyumlarım doru ise bu araç perte ayrılmayacaksa o zaman bu konun komisyon tarafından incelenmesini talep ediyorum.” dedi.
Aracın incelenmesi gerektiğine inandığını belirten Üye Birkaya; “Eğer incelenirde bu araç perte çıkmaz ise o zaman bu 152 Bin’i kullanmamız gerekir. 152 Bin ‘i kullanırsak, yarın öbür gün bu aracın sürücüsü hakkında dava açılacak. Kusur ücretine göre o 152 Bin’i o araç şoföründen tahsil edecek. Farz edelim dava açıldı. Bu arkadaşa 8’de 4 kusurlu karar verdiler. Bu arkadaşımız bu kararla 76 Bin TL zarar ödeyecek. Benim duyduğuma göre araçta 46-47 Bin TL’lik hasar varmış, yürür vaziyete getirilebilirmiş, 47 Bin TL masraf var. Bu sefer sürücünün ödeyeceği para 24 Bin TL bu durumunda göz önüne alınması gerekir.” dedi.
Başkan Soykan; “Selahattin beyin bu konuda deneğimi var, sonuçta bu anlattıklarını meslek olarak kendisi yapmış, bu nedenle onun bu konudaki itirazını önemsiyorum. Valiliğe geri dönüp; “size bu kadar para ödedik ama bunun şu kadarını geri vermelisiniz” gibi bir şey çıka bilir mi?” şeklinde meclise üyelere düşüncesini belirtti.
Meclis üyeleri konuyu ele alan açıklamalar yaptı. Bazı meclis üyeleri kendi özel araçları ile yapmış olduğu kazalardan örnek vererek bu konuya açıklık getirmeye çalıştılar.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Alalattin Ergin söz alarak; “Bu kaza 2010 Eylül’de oluyor ama bize bu konu 2011 Ocak’ta geldi. Bu konuda idareden bir açıklama bekliyorum.” dedi.
Demokrat Parti İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri Korkmaz söz alarak kendi yaptığı kazadan örnek verip raporların karşılıklı tutulduğunu, başka dava açılmasının imkansız olduğunu ifade etti.
Başkan Soykan, bu kazanın meclise neden zamanında bildirilmediği konusunda araştırma yapılabileceğini belirtti.
AK Parti’li İl Genel Meclis Üyesi Metin Güvenç söz alarak; “Bu bizim konumuz değil. Tüm işlemler sonuçlanmış, bizim sadece gerekeni yapmamız gerekiyor.” dedi.
MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya asıl meselenin bu aracın perte ayrılmadan perte çıkarılması olduğunu, önemli olanın bu konuyu araştırmak olduğunu savundu.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç komisyon adına söz alarak; “Komisyon görev alanına göre verilen yetki ile sınırlı bir araştırma yapar. Dava konusu meclis dışında bir konudur. Biz sadece komisyon olarak bu konunun oylanmasını talep ediyoruz.” dedi.
Üye Birkaya, bu araç ile ilgili araştırma komisyonu kurulması konusunda bir sözlü önerge vermek istediğini belirtti.
Başkan Soykan komisyon raporunu oylamaya sundu. Rapor 1 red oyuna karşılık 24 kabul oyu ile kabul edildi.
Madde oylamadan geçmesine rağmen tartışılmaya devam etti.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Osman Yeter Somer söz alarak; “Araç ile ilgili bizim arkadaşlarımızın aldığı taşıt muayene ve kontrol raporu var. Bu raporda 4 tane sütun var. 1 Kullanılacak Durumda, 2 Tamir ile Kullanılır, 3 Tamiri Ekonomik Değildir, 4 Hurda Durumdadır. Arkadaşlar Tamiri Ekonomik Değildir sütununu seçmiş, ona istinaden bu işlem bunun üzerinden yürüyor.” şeklinde konuştu.   
Başkan Soykan, üye Birkaya’ya yönelerek; “Selahattin bey siz bir önerge veriyor musunuz? Eğer verirseniz biz bunu gündemde konuşacağız.” dedi.
AK Parti’li İl Genel Meclis Üyesi Metin Güvenç söz isteyerek; “Bu iş bitmiş bir iş, zamanı boşa harcamaktan başka bir şey olmayacak, bu neden ile Selahattin beyin önergesine red oyu vereceğiz.” şeklinde konuştu.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Nedim Orcan söz alarak kaskonun aracı sattığını, aracı nasıl inceleyeceklerini merak ettiğini ifade etti.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç komisyon adına söz alarak; meclisin görev ve yetkileri kapsamında sadece şoförü görevlendirmede bir kusur var mı? Konusunu araştıra bileceklerini, aracı bulup teknik araştırma yapmalarının mümkün olmadığını, bu önergenin verilmesine gerek olmadığını ifade etti.
Başkan Soykan oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından Üye Birkaya, kaza yapan 4×4 arazi aracının neden gizlendiğini ve perte ayrılıp ayrılmadığı konusunda soru önergesinin gündeme alınmasını talep ettiğini belirtti.
Başkan Soykan soru önergesinin gündeme alınması konusunu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 8 red oyuna karşılık 17 kabul oyu ile önerge meclis gündemine alındı.
Birleşimde gündemin 4. maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 31/01/2011 tarih ve 817 sayılı, İlimiz Osmaniye Köyünde İldeniz Kışlasının konuşlu olduğu ve 480.000,00 m2 yüzölçümlü orman kullanma izni bulunan orman vasıflı alanda askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan İmar Planlarının onaylanması teklifi görüşüldü.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün teklifi okundu. CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın CHP grubu olarak konunun İmar Komisyonuna sevk edilmesini uygun gördüklerini ifade etti. Konu oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
Başkan Soykan 3. birleşimi kapatarak 4. birleşimin 10 Şubat 2011 Perşembe günü saat 10.30 yapılacağını belirtti. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.