“İsmet İnönü’yü şükran ve minnetle anıyoruz”

14
Cumhuriyet halk Partisi (CHP) Kırklareli İl Başkanı Vecdi Gündoğdu
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 37. Ölüm
Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları kaldetti:

HABER MERKEZİ

“İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderlerinden; Mustafa Kemal Atatürk ‘ün en yakın silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Şef unvanını almış Genel Başkanımızdır.
İzmir’de doğan İsmet İnönü, ilk ve orta öğretimini Sivas’ta tamamladıktan sonra askeri Lise’ye gitti. 1903 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1906 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu. Edirne’de 2. Ordu’nun 8. Alayı’nda yüzbaşı rütbesiyle bölük komutanlığı yaptı. 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk’ün emrinde çalıştı. Öğrencilik yıllarından gelen dostlukları, ülkenin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti.
23 Nisan 1920’de Edirne Milletvekili olarak T.B.M.M.’sine girdi. Albay İsmet Bey Mebusluk ve Bakanlık’da uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlığı’na atandı. 1. ve 2. İkinci İnönü savaşlarını yönetti. İnönü zaferleri ulusal kurtuluş hareketlerini yönetenlere moral ve güç verdi. Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Ateşkes Toplantısı’nda T.B.M.M.’sini temsil etti.
Lozan Barış Konferansı’na Dışişleri Bakanı ve Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. Ulusumuzun çıkarlarını titizlikle savunan ve koruyan İsmet İnönü 24 Temmuz 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğinin tanınmasını sağlayan Lozan Anlaşması’nı imzaladı. 1923-1937 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yaptı. Türkiye’ye demokrasiyi getiren, çok partili hayata geçilmesini sağlayan liderdir.
Atatürk’ün ölümünden sonra 1938 yılınsa T.B.M.M. tarafından 2. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 2. Dünya Savaşı sonrasında, bir gün yolda ilerlerken bir kız çocuğu korumalardan sıyrılıp haykırmaya başlar; “Bizi ekmeksiz bıraktın!" İnönü’nün verdiği cevap ilginçtir; "Ama babasız bırakmadım…" der.
1950 Seçimleri’nden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak siyaseti sürdürdü. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis Üyeliği’ne seçildi. 10 Kasım 1961’de Başbakanlığa atandı. 1965’te bu görevden ayrılarak Milletvekili olarak siyasete devam etti. 1972 yılında C.H.P. Genel Başkanlığı ve Milletvekilliği’nden istifa ederek 25 Aralık 1973’teki ölümüne kadar Anayasa gereği Cumhuriyet Senatosu Üyeliği görevinde bulundu.
Milli Mücadele Kahramanı C.H.P.’nin Genel Başkanı ve hayatı başlı başına şerefli bir tarih olan İsmet İnönü’yü rahmet ve saygıyla anıyoruz.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here