İl Sağlık Müdürü Saymaz; “Bebek ölümleri azaldı”

12
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. M. Mustafa Saymaz ilimizde neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızının binde 17’ye, neonatal ölüm hızının ise binde 13’e düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

 


HABER MERKEZİ
“Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır.  Bu ölümler erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir.
Ülkemizde ana ve çocuk sağlığına ilişkin önemli sorunlar vardır. Sağlığın önemli bir göstergesi olan Bebek ölüm hızı binde 17’dir. (TNSA 2008) Postneonatal dönem ölümlerinin azaltılmasına yönelik sürdürülen bağışıklama, ağızdan sıvı tedavisi ve anne sütü uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla postneonatal bebek ölümleri azalmaya başlamış, neonatal dönemdeki ölümler ön plana çıkmıştır.
Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmektedir. Bunların %19’u doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Bir başka deyişle uygun yaklaşımla dünyada her yıl bir milyon yenidoğan kurtulabilecektir. Asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da sık sık neonatal resusitasyon  gereksinimi doğmaktadır
Yenidoğan bakımı anlamında ülkemizde erken anne sütü uygulamaları programlı ve yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda temel resusitasyon uygulamalarının da yerleştirilebilmesi için bu konuda eğitim almış ve standart uygulamaya sahip personelin yetiştirilmesi gerekmektedir.
Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur.
Her yenidoğanın,  yeterli bir resusitasyona hakkı vardır. Bu doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olması anlamına gelmektedir.  Aynı zamanda, ilgili birimlerde çalışan sağlık profesyonelleri de yenidoğan resusitasyonunda becerili olmalı ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelidir.
Doğum odasındaki herkesi hedefleyen bu programın ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutacağı gerçektir.
Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla, her doğum salonunda mutlaka eğitilmiş en az bir personelin bulunmasının amaçlandığı Yenidoğan Canlandırılması (NRP) programı, 1998 yılında başlatılmış  ve program kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, 2010 yılı sonu itibariyle 1595 uygulayıcı kursunda, 32.282 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir.
Kursların ülke genelinde başlatıldığı 1998 yılından bu yana değişen bilgiler ve uygulamalar nedeniyle bir grup katılımcının bilgileri güncelliğini yitirmiştir. Ayrıca NRP bilgi ve becerilerini çok fazla uygulama olanağı bulamayan sağlık çalışanlarının özellikle el becerisi yönünden yeterlilikleri kuşkulu duruma gelmiştir. NRP Güncelleme kursları, tüm bu sorunlara çözüm bulabilmek, bilgi ve beceriyi güncel tutabilmek, katılımcılarla iletişimi tazelemek ve güçlendirmek amaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bugüne dek 63 güncelleme kursunda 1464 kişi eğitilmiştir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 17’ye, neonatal ölüm hızı ise 13’e düşmüştür.
İlimizde daha önce 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yapılmış olan bu eğitime sonraki yıllarda diğer illere kursiyer gönderilerek personelimizin eğitim almaları sağlanmıştır. Bu yıl ilimiz Lüleburgaz İlçesi Ezgi Otel’de 22 kişiden oluşan doktor grubu ve 25 kişiden oluşan yardımcı sağlık personeli grubumuza eğitim yapılacaktır. Bu eğitimde kurs sorumlusu olarak İlimiz AÇSAP Şube Müdürü Dr. Demet Aydoğdu görevlendirilmiştir. Edirne, Tekirdağ ve İzmir illerinden eğitici desteği ile eğitimler tamamlanacaktır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here