İl Genel Meclisi 11. Dönem, üçüncü birleşimini yaptı

40
Meclisin gündemine Kırım’ın Kimyasal Atık iddiası oturdu.
Meclisin gündemine Kırım’ın Kimyasal Atık iddiası oturdu
11. Dönem Kırklareli İl Genel Meclisinin Kasım Ayı Toplantısı 3.birleşimi 5 Kasım 2014 Çarşamba Günü saat 10.30 da Meclis Salonu’nda yapıldı. 
İl Genel Meclisi Yoğun Gündem Maddeleriyle Çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Meclis, çalışmalarına Gündem maddelerinin okunması ile başladı. Gündem Maddeleri hakkında İlgili Komisyon Üyeleri açıklamalarda bulunarak meclisin kararına sundular. 
Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Gürcan Kırım, Cevizköy Civarlarında kimyasal ve tehlikeli atık ların toprak altına “Basma Sistemi”  denilen bir sistemle ile atıldığı, bazı Köylüler tarafından kendisine de iletildiğini bunun da çevreye ciddi zararlar verebileceğini vurgulayarak, İl Genel meclisine sundu. 
İl Genel Meclisi’nde söz alan Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Gürcan Kırım; “İl Genel Meclisine gelmek üzere iken yol üzerinde tesadüfi bir şekilde bölgeye kimyasal atık araçlarının giriş çıkış yaptığını gördüm. Bunun üzerine köy halkı tarafından da aynı anda bu konuyla ilgili şikayetler aldım. Konuyu meclise taşıyacağıma söz verdim” dedi.
Meclis kararı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgi verilerek bilirkişiler tarafından araştırması yapılması, İl Genel Meclisi olarak’ ta takibi yapılması kararı verildi.
*Meclisin gündem maddeleri
Kasım Ayı İl Genel Meclisi’de diğer gündem maddelerine geçildi. Meclis gündeminde görüşülen konular; “Kırklareli İl Merkezine yakın bir köyümüzde haftada bir gün uygun bir yerde köy yemeklerinin ve köyde üretilen ürünlerin sergilenmesi projesinin Kırklareli İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına atanması hususunda verilen yazılı önerge, Genel Meclisi’nin 02/10/2014 tarih ve 232 sayılı kararma istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Turgutbey Köyü, 13 pafta, 470 parsel numaralı taşınmazın "Turizm Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Otel Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu,  II Genel Meclisi’nin 02/10/2014 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden, ilimiz Lüleburgaz İlçesi Sakızköy Köyü "Tarımsal Alt Bölge ve Gelişme Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazını İmar Planları yapılması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu, İl Genel Meclisi’nin 09/10/2014 tarih ve 244 sayılı kararına istinaden, II Özel idaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan orta vadeli (5 yıllık) Strateji Planının onaylanması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporları, II Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 252 sayılı kararına istinaden, bölgemizde son /.amanda artan kanser vakalarının ve Ergene Nehrindeki kirliliğin bu artıştaki etkisinin araştırılması hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu, İl Genel Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Kırklareli II Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporları, II Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 253 sayılı kararına istinaden, ilimiz Babaeski ilçesi Alpııllu Şeker Fabrikasının durumunun ve bölgedeki şeker pancarı üretimindeki sorunların araştırılması hususunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu, İl Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 254 sayılı kararına istinaden, ülkemizin diğer bölgelerinden para karşılığı getirilen kadınların İlimizdeki bazı köylerde zihinsel engelli erkeklerle evlendirilmesi sonucu oluşan durumların araştırılması hususunda Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporu, İl Genel Meclisi’nin 05/09/2014 tarih ve 227 sayılı kararına istinaden, ilimiz Istrancalar Bölgesinde faaliyeti sona eren taş ocağı işletmeleri kazı alanlarında oluşan çukurları kapatmadığından, bu çukurların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle kapatılması hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, 11 Genel Meclisi’nin 09/05/2014 tarih ve 127 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde uygulanacak Trakya Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği gibi projelerin önemi ve önceliklerine göre ne tür projeler üretilebileceğinin araştırılması hususunda "İl Özel İdare Projelerini İzleme Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor,  İl özel İdaresi’nin 04/11/2014 tarih ve 10663 sayılı, İlimiz Merkez Ahmetçe Köy Muhtarlığı tarafından çok amaçlı Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapılması şartıyla gölet gövdesi ve göl aynası altında kalan Kayaönü Mevkii, 2 pafta, 150 ada, 1 parsel numarasına kayıtlı 5700,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın şartlı bağışının İl Özel İdaresi adına kabul edilmesi teklifinin görüşülmesi. 2014 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun Okunması ve görüşmesi yapıldı. (Selçuk Vurucu) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here