İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ziyaretçilere hazırlanıyor

11
Kırklareli Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2007 yılında Milli Park olarak ilan edilen İğneada Longoz Ormanları’nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarasz bir toplantı düzenlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:


HABER MERKEZİ

“İğneada Longoz Ormanları, biyolojik çeşitlilik bakımından önemi nedeniyle GEF’in (Küresel Çevre Fonu)  Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında yer almıştır. Proje kapsamında İğneada’da Ziyaretçi Merkezi yapılmıştır.
Proje 2007 yılında sonlandırılmış olup, sahanın Milli Park ilan edildiğine dair düzenlenen kararname Bakanlar Kurulunca 03.11.2007 tarihinde imzalanmış ve 13 Kasım 2007 tarihinde 26699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Daha önce, 1345 ha’lık alan sadece Saka Gölü Longozu Tabiatı Koruma Alanı statüsü ile korunurken, yeni düzenleme ile Erikli ve Mert Gölü Longozlarını da içerisine alarak alan genişletilmiş ve Milli Park statüsü verilmiştir.
3155 Ha’lık Milli Park sahasında birbirinden ayrı olarak üç longoz bulunmaktadır.
*  Erikli Gölü Longozu
*  Mert Gölü Longozu
*  Saka Gölü Longozu
Milli Park sahasına ziyaretçileri yönlendirmek amacıyla tanıtım ve yönlendirici tabelalar yerleştirilmiştir. Korunan Alan statüsü kazandırılmış olan İğneada Longoz ormanlarına 2008 yılında 1665 adet Sülün yerleştirilmiştir.
Ziyaretçi Merkezinde, GEF Değerlendirme Ofisi tarafından ülkemizdeki GEF Projelerine ilişkin portfolyo değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla 08 Şubat 2010 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Değerlendirme Ofisi yetkilisi Carlo Carugı ve proje paydaşları katılım sağlamış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here