Hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti yapanların dikkatine!

15
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti yapanların uyması gereken kurallar olduğu bu kurallara uyulmadığı takdirde cezaların uygulanacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ 
“13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince hayvan sahibi;
1- İşletmesinin tescil edilmesini sağlamak,
2- Hayvanlarının tanımlanmaları ile ilgili işlemleri (küpeleme ve hayvanlara  kimlik çıkartılması) yaptırmak,
3- İşletmelerindeki sığır cinsi hayvanların doğum, ölüm, zorunlu kesimlerini bildirmek,
4- Her türlü  hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak zorundadır.
Buna göre;
1- Buzağıların 20 gün içerisinde küpelenmesi ve kayıt edilmesi zorunludur. Bu süre içinde hayvanlarını küpeletmeyen ve kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine Kanun gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
2- Hayvan sahipleri işletmelerinde bulunan hayvanlarına ait doğum, ölüm ve nakil bilgilerini 7 (yedi) gün içerisinde bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir. 
Bu şekilde bildirilmeyen hayvanlar kaydedilmeyecek, işletmelerde kaydı olmayan hayvanlar daha sonraki sevklerinde belge düzenlenmeyecek,  desteklemelerden yararlanılmayacak ve belgesiz hayvan sevki nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.
Haziran 2011 tarihinden sonra doğum, ölüm ve nakil bilgilerini yasal süre (yedi gün) içinde bildirmeyen, kayıt tutmayan, işletmesine pasaport ve/veya sağlık raporu olmadan hayvan getirdiği tespit edilen hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır. 5996 sayılı Kanunun 36. maddesine göre; Hayvanlarını tanımlatmayan işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan gerekli bildirimlerde bulunmayan kayıt tutmayan hayvan sahiplerine; 538 TL, Hayvanlarına şap, brucella, kuduz ve veba gibi Tarım İl/İlçe Müdürlükleri tarafından programlı olarak yürütülen aşıları yaptırmayan hayvan sahiplerine 5385 TL, Belgesiz (menşe şahadetnamesiz, veteriner sağlık raporsuz) canlı hayvan sevki yapan hayvan sahiplerine; sığır başına 323 TL, Belgesiz (menşe şahadetnamesiz, veteriner sağlık raporsuz) canlı  hayvan sevki yapan hayvan sahiplerine; koyun-keçi başına 53 TL,  Belgesiz (menşe şahadetnamesiz, veteriner sağlık raporsu  z) hayvansal ürün (et, deri, yapağı…) sevki yapan hayvan sahiplerine; araç başına 1077 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Küpesiz hayvanlar (sığır, buzağı, koyun, keçi, oğlak, kuzu) nakil sırasında yakalanırsa tüm masrafları hayvan sahibi tarafından karşılanarak en yakın mezbahada kestirilecektir. İşletmelerde belgesiz (menşesiz ve veteriner sağlık raporsuz) tespit edilen hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır.
* Küçükbaş Hayvan Sahipleri ile İşletmecilerin Sorumlulukları:
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği (10.02.2009 tarih ve 27137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) gereğince; Küçükbaş Hayvan Sahipleri/İşletmecilerinin Sorumlulukları:
1) Türkvet veritabanında işletme kaydı bulunmayan hayvan sahipleri işletmelerinin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”nin EK-2’sinde yer alan “İşletme Tanımlanması ve Tescil Müracaat Formu”nu doldurarak, işletmenin bulunduğu yerdeki ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. 
2) Hayvan sahipleri, kayıt edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmelerini ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması için Müracaat Formu”nu doldurarak, işletmenin bulunduğu yerdeki ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat edecektir. 
3) Hayvan sahipleri, işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanları; doğumundan itibaren en geç 6 ay içinde veya ilk 6 ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce tanımlanması ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.
4) Hayvan sahipleri, işletmesine gelen hayvanlarla ilgili nakil belgelerini nakil tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklayacaktır. Bu belgeler taşra ünitesi tarafından talep edilmesi halinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilecektir.
5) İl/İlçe Müdürlükleri tarafından işletmelere verilecek olan “İşletme Kayıt Defteri” bulunacaktır. Hayvan sahibi tarafından, işletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini, doğum, zorunlu veya zati ihtiyaç için kesim ve ölümleri bu işletme kayıt defterine kaydedecektir.
6) Hayvan sahipleri, hayvanlarına takılan kulak küpelerini, Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir surette sökmeyecek veya değiştirmeyecektir.
7) Koyun ve keçi türü hayvanların işletmeye giriş ve çıkışlarından sonra 7 gün içinde sevk edilen hayvanları, işletme defterine kaydedecek ve ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirim yapacaktır.
8) Hayvanların kaybolması veya çalınması durumunda bu durumu işletme defterine kaydedecek ve 7 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne durumu bildirecektir.
9) Çiftlikteki ölüm, acil kesimleri ve zati ihtiyaç kesimlerini 30 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirecek ve gerçekleşen olayları işletme kayıt defterine kaydedecektir.
10) Kayıp ya da okunamayan kulak küpeleri için en geç 30 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirim yapacaktır.
11) Kendisi ve işletmesi hakkındaki değişiklikleri 30 gün için de ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirecektir.
12) İşletmesinden koyun ve keçi türü hayvanları başka bir işletmeye göndereceği “Koyun ve Keçi Türü Hayvanlara Ait Nakil Belgesi”ni dolduracak, bu belgeyi hayvan hareketleri sırasında hayvanların beraberinde bulunduracak ve varış işletmesine bu belgeleri teslim edecek veya ettirecektir.
13) İşletme kayıt defteri veya nakil belgelerinin kaybolması veya çalınması veya imha edilmesi durumunda 14 gün içinde yazılı olarak İl/İlçe Müdürlüğüne bildirecektir.
14) İşletmenin kontrolünde ve tutulan işletme kayıtlarının incelenmesinde denetçilere yardımcı olacaktır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.