Fitre Fiyatları belli oldu

14
Fitre Nedir? Kimler verir? Kimlere verilir?
* Ramazan Ayı birleştirici, paylaşımcı, gönüllerin hoş tutulduğu bir ay olması ile bunların en önemli faktörlerinden biride Fıtır Sadakası (Fitre)’dir. 
HABER MERKEZİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, bu Yıl Ramazan Ayı’nın başlangıcından, gelecek yılın aynı dönemine kadar en düşük Fıtır Sadakası (Fitre) miktarını 11,50 TL. olarak belirledi. 
Kırklareli İl Müftüsü İsmail Bayrak, Belirlenen Fitre Miktarı’nın üst sınırı bulunmazken Herkesin, hayat standartlarına göre asgari günlük gıda (Mutfak) harcamaları kadar vermesi en uygunudur. 
Müftü İsmail Bayrak; “Fıtır Sadakası’nın yaratılmış ve Ramazan Orucu’nu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın şükrü için, Dinen zengin olup ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman’ın belirli kimselere vermesi vacip bir sadaka ibadetidir” dedi
Müftü İsmail Bayrak “Fıtır sadakası nedir?”, “Kimler verebilir?”, “Kimlere verilir?” gibi konularda detaylı bilgi verdi.
Bayrak, Fitre hakkında şunları kaydetti; 
“* Sadaka-i Fıtır (Fitre) nedir?
Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her Müslüman’ın vermesi gereken Vâcib bir Sadaka’dır. Fitre, insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak için verdiği sadakadır. Fitre, orucun kabulüne, kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neşe’sinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.
* Fitre kimlere Vacib’tir?
Fitre vermek için şart olan, Müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sâhip olmaktır. Akıl ve bulûğa ermek fitrede şart değildir. Zengin akıl hastalarının ve çocukların fitreleri, velileri tarafından verilmelidir. 
* Fitre ne zaman ödenmelidir?
Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, Güneşin doğuşundan itibaren vacip olur. Fitreyi vermenin uygun olan şekli ise, Güneşin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. Ramazan bayramının 1. günü güneşin doğuşundan önce vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vacip olmaktan çıkar. Güneşin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vaciptir. Mirasından ödenir. 
* Kimler Fitre verir?
Nisab miktarı malı olan bir Müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Bulûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan çocukların fitresini de yine babası verir. Henüz doğmayan çocuk için ise, Fitre verilmez. Bir kimse kendi hanımıyla büyük ve akıllı olan oğlunun Fitresi’ni vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunların müsaadesini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi caiz olur. Ve bunlar kendi evinde ve idaresi altında iseler izinsiz de verebilir. Fakat asıl olan herkesin kendi fitresini kendi malından ödemesidir. Fitre’yi aralarında evlilik veya babalık-oğulluk (usul-füru’) ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna veremez.
* Fitre nasıl ödenir?
Bir kimse fitresini bir fakire verebilir. Fakat bir fitre bölünerek birkaç fakire verilemez. Müteaddit kimseler fitrelerini birleştirip tek bir fakire verebilirler. Müteaddit fitreler sahiplerinin izniyle karışmış halde fakirlere verilebilir. Her Fitre’yi ayrı ayrı vermek lüzumu yoktur. Bununla beraber ayrı ayrı verilmesi daha güzel görülmüştür. Fitreler mükellefin bulunduğu yerin fakirlerine verilmelidir. Başka yerlere gönderilmek mekruhtur.” (Selçuk Vurucu)
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here