“Dersimiz 19 Mayıs”

24
2009-2010 öğretim yılı Cumhuriyet İlköğretim Okulu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramını 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 13.30’da okul öğretmenleri öğrencileri ve öğrenci velileri katılımı ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde kutlandı.

 


HABER MERKEZİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nesrin Öner yaptığı konuşmasında şunları kaydetti; “Dersliğimiz sınıf duvarlarıyla çevrili mekân değil bugün. Dersliğimiz yurt düzeyindeki tüm mey¬danlar, spor sahaları, okullu ya da okulsuz tüm genç öğrencilerimiz. Bugün daha çok çalışkanız her günkünden. Bugün daha çok dikkatli, daha çok heyecanlıyız. Çünkü bugün Atatürk bakıyor bizlere. Gençler Atatürk de dinliyor sizlerle.
Dersimiz bağımsızlık bugün
Biliyoruz ki, 19 Mayıs’lar salt Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkış günleri değildir. 19 Mayıslar bir ulusun bağımsız yaşama azmidir. Her 19 Mayıs’larda bir meşale yanar Mustafa Kemal’in elinde. Her 19 Mayıs’larda bu bağımsızlık ateşini halkıyla birlikte tutuşturur Samsun’da. Sonra genç bir atlet olup katılır aramıza. Samsun’da aldığı yurt toprağını Ankara’ya taşır. Bu gün 19 Mayıs Bağımsızlık rüzgarının bayrağımızı dalgalandırdığı gün, bir milletin uyanmaya başladığı gün.
Dersimiz inkılâpçılıktır bugün. Her yıl 19 Mayıs’larda Mustafa Kemal’in sesini yeniden duyarız. "Bu inkılâplarımızın gereği Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modem ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir" diye seslenir bizlere. İnkılâpçılığının amacının çağdaş, uygar olma yolunda ileri atılmış adım olduğunu söyler bizlere. İnkılâpçılığının katı dogmalara, saf¬satalara çağ dışı ve akıl ötesi her türlü düşünce sistemlerine karşı olduğunu bir kez daha haykırır.
Dersimiz Milliyetçiliktir bugün.
Atatürk Milliyetçiliği 19. yüzyıldaki katı ırkçılık değildir. Bir ulusun bağımsız ve özgür olma isteği kadar, Öteki ulusların da bağımsız ve özgür yaşama dileğidir. Emperyalizmin her türlüsüne karşıdır Atatürk milliyetçiliği. Atatürk milliyetçiliği ulusal birlik ve bütünlükten yanadır. Atatürk milliyetçiliği yurt ve dünya barışına gerçek anlamda saygılıdır.
Gençler!
Dersimiz halkçılıktır bugün.
Çalışkan, üretken Türk halkını her türlü ön yargının dışında, gerçek anlamda sevmek yatar bu il¬kede. Herşey halk için, halkla birlikte yapılır.
Gençler!
Dersimiz demokrasidir bugün.
Bağımsız olmak kadar, demokratik olmanın da mutluluğunu duyarız bugünlerde. Demokrasiler¬de özgür düşüncenin, özgür yaşama biçimlerinin var olduğuna inanırız. Her türlü düşünceye daha saygılı oluruz bugün. Özgür düşüncenin özgür çiçeğini 19 Mayıslarda daha bir sevgiyle sularız. Kenefimize, insana daha saygılı oluruz.
Gençler!
Dersimiz gençliktir bugün.
Biliriz ki, gençlik olmadan ne 19 Mayıslar vardır, ne de cumhuriyet. Bu yüzden 19 Mayıslarda hor genç biraz daha Atatürk, Atatürk’se biraz daha gençtir. Şu meydanlara bir karnaval ruhuyla değil, biraz daha Atatürk’e yaklaşma, hatta biraz daha Atatürk Olma duygusuyla çıkınız. Atatürk’ün karşısında çekidüzen veriniz kendinize. Atatürkçü bilincinizi ta¬zeleyiniz. Sorumluluklarınızın sayım dökümünü yapınız. Çünkü cumhuriyet ilkelerini her türlü tehli¬keye karşı koruma ve kol/ama göreviniz hâlâ birinci görev olarak duruyor üzerinizde.
Gençler!
Dersimiz Atatürkçülük bugün.
Atatürkçülük, kuru avunmalar, kuru övünmeler olmaktan çıktı. Atatürkçü olmak demek, tepeden tırnağa ulus, yurt, insanlık sevgisiyle dolu olmak demektir. Atatürk ilkelerini korkmadan, çekinmeden her yerde savunmak demektir. Atatürk’ü seviyorum diyen insanın ulusuna, halkına, çağına, hatta tüm insanlığa karşı sorumlulukları vardır. Atatürkçülük, ulus sevgisini her şeyin üstünde tutma anlayışıdır. Onun fikirlerini donmuş, taşlanmış kalıplar olarak değil, çağın koşulları karşısında her an değişen, yenileyen rehber yapmaktır. Gençler! Dersimiz 19 Mayıs bugün.”
Okul Öğrencilerinin adına konuşma yapan Atakan Tuğran yaptığı konuşmasında şunları kaydetti; “Saygıdeğer Büyüklerim, Genç Arkadaşlarım, Her milletin yasanımda unutulmaz tarihler ve bu tarihleri yaşatan yüce kişiler vardır. Ama; hiçbir milletin yaşamındaki tarih ve bu tarihin yaratıcısı Türk milletinin yaşamındaki 19 Mayıs 1919 tarihi ve Mustafa Kemal adı kadar, milletiyle bütünleşmemiş ve yücelmemiştir. Çünkü; hiçbir milletin geçmişinde Türk Kurtuluş Savaşı kadar haklı, Türk Kurtuluş Savaşı kadar anlamlı bir ölüm-kalım savaşı görülmemiştir. Ve yine; tarih boyunca hiçbir milleti varlığında, milletine ve gençliğine Mustafa Kemal gibi inanan ve güvenen bir önder çıkmamıştır. Yine; aynı şekilde hiçbir millet ve onun gençliği, önderine böylesine yürekten ve güvenle bağlanmamıştır.
19 Mayıs 1919; Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı, tarihin de en büyük ve unutulmaz destanı olmuştur. Bizler de bu destanların çocuğu olarak; bugünlere ulaşmanın mutluluğu ve sorumluluğunu yaşamakta ve yaşatmaktayız. Biz; bu bilinçle; Atatürk ilkelerinin doğrultusunda, Cumhuriyet İnkılaplarının ışığında, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin bölünmezliğine inanmış Türk Gençleri olarak sesleniyoruz: Bize inanın. Bize güvenin. "Ey Türk Gençliği, Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir, "diyen Mustafa Kemal Atatürk gibi inanın ve güvenin. Biz varız, var olacağız. 19 Mayıs 1919’dan bu yana Türk gençliği olarak; daha bilgili ve daha güvenilir gençler olarak varız. Bu topraklarda, bu denizlerde, bu göklerde, bu fabrikalarda, bu tarlalarda, bu laboratuarlarda ve bu uzayda varız, var olacağız. Annelerimiz, babalarımız! Bizler sizlerin çocuklan olduğumuz için mutluyuz. Sizler de; bizim anne ve babalarımız olduğunuz için gurur duyun. Söz veriyoruz: Sizden kopmadan, en ilerde olmak için daima çalışacağız ve daima başaracağız. Çünkü başarmamız gerekir. Çünkü biz Mustafa Kemallerce çoğuz. Nice 19 Mayıs’ları yaşamak ve yaşatmak dileğiyle; Türk gençliğinden Türk milletine saygılar sunarım” dedi.
Emre Özkaymak Gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından, 6/C sınıfı öğrencileri Bandırma Vapuru adlı şiiri, 7 kız 5 erkek koro halinde Dağ Başını Duman Almış şiiri okudular. Yıldız Kızlar Masa Tenisi Türkiye 2. si olan sınıf ödüllendirildi.
2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.