Çiftçiye “erken” destek

23
Çiftçiye “erken” destek

Kırklareli Tarım Il Müdürlüğü, Bakanlığın 2010 yılı ürün destekleme miktarlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada bu yıl ilk defa tüm ürünlerde birime destek miktarlarının 2010 yılının ilk ayında duyurulduğu vurgulandı.

Açıklamada; “Daha önce Bütçe Mayıs-Haziran aylarında belirlendiğinden Destekler Temmuz-Ağustos aylarında açıklanmaktaydı. Bu zamanda ürünler hasat edilmiş oluyordu. Bu yıl ilk defa, tüm ürünlerde birime destek miktarlarını 2010 yılının ilk ayında açıklıyoruz. Yıllardır sözü edilen ancak gerçekleştirilemeyen, destek miktarlarının üretime başlamadan önce açıklanması hususu gerçekleşmiştir. Böylece çiftçimiz hangi ürün için ne kadar destek alacağını bilecek üretim planlamasını ona göre yapacaktır” dendi.

Destekleme bütçesinin geçen yıla göre % 13,5 oranında arttırıldığı da kaydedildi; 2009 yılında 4 milyar 938 milyon TL  olan bütçe, 2010 yılında 5 milyar 605 milyon TL olarak belirlendi. (% 13,5 artış.) Ayrıca 2011 yılı bütçesi %5.2 oranında artırılarak 5.897.000.000 TL olarak planlandı. Açıklamada; “Bu yıl dahil, hükümetimiz döneminde (2003-2010) toplam 36 milyar 355 milyon TL çiftçimize nakitd estek ödemesi yapılmış olacaktır” denildi.

Mevcut destekleme uygulamalarının hepsine 2010 yılında da devam edileceği belirtildi ve şunlar kaydedildi; “Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamalarına “Sel ve Su Baskını Riski” eklenmiştir. Ayrıca ÇATAK desteği verilen illerin sayısı 9’dan 19’a çıkarıldı. Uyguladığımız desteklemelerden: Organik Tarım ve Iyi Tarım Uygulamaları desteklemeleri %7 ile %33, Tiftik ve ipekböcekçiliğine verilen destek ortalama %25, Yağlı tohumlara verilen prim desteği %10-29 oranında arttırılmıştır. Ayrıca, yem bitkilerinden yonca, korunga ve silajlik mısıra verilen destek artırılmıştır.”

Işte birime destek miktarı artırılan kalemler;

Organik Tarım 25 TL, Iyi Tarım (Meyve-sebze) 20 TL, Örtüaltı Iyi Tarım 80 TL,

Yem Bitkileri (Dekar); Yonca (sulu) 125 TL, Korunga 80 TL, Silajlık Mısır (sulu) 50 TL

Tiftik Üretimi Desteği (Kg); Oğlak Tiftiği 15 TL, Ana Mal (Ince, Iyi) 14 TL, Tali 10 TL

Ipekböcegi Desteği (Kg); Tohum (Kutu/Kg) 25 TL, 1.Sınıf Koza 15 TL, Diğer 10 TL, Damızlık Koza; 18 TL.

Yağlık Ayçiçeği 0,230 TL,

Soya Fasulyesi; Sertifikalı 0,350 TL, Sertifikasız 0,295 TL

Kanola 0,275 TL, Aspir 0,300 TL, Zeytinyağı; 0,300 TL, Tarım Danışmanlığı 500,0 TL.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi; “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile; Belirlenen havzalarda en iyi yetişen, en verimli, en karlı ürünler desteklenecek, çiftçimizin geliri artırılacak, ülkemizde doğru üretim planlaması yapılması sağlanacaktır. Bu model, 2010 yılında 17 üründe desteklemeyi öngörmektedir.

2002 ve öncesinde yağlı tohumlu bitkilerin desteklemeleri, ürün hasat edildikten sonraki yılın Kasım-Aralık aylarında ve hatta daha sonraki yıla sarkabiliyordu. Bu yıl büyük çoğunluğu hasattan sonraki yılın Mayıs ayında (%75’i) olmak üzere Haziran ayında ödenip tamamlanacaktır. Toplam destekleme miktarı en çok olan gübre ve mazot destekleri çiftçinin nakite en çok ihtiyaç duyduğu dönem olan Şubat’ta tek seferde ödenecektir. Böylece yılın ilk üç ayında hakedişlerin %60.4’ü 3.388.000.000 TL nakit ödeme, ilk yarısında ise %92.2’si 5.166.000.000 TL nakit ödeme yapılacaktır.

Işte 2010 yılı birime destek miktarları;

ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar); Tütün Alternatif Ürün 120 TL, Toprak Analizi 2,5 TL, Organik Tarım 25 TL, Iyi Tarım (Meyve-sebze) 20 TL, Örtüaltı Iyi Tarım 80 TL,

Mazot; Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2 TL, Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze Meyve 3,25 TL, Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 5,5 TL.

Gübre; Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 3 TL, Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze Meyve 4,25 TL, Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 5,5 TL.

Fındık 600 TL,

Hayvancılık Destekleri;

Yem Bitkileri (Dekar); Yonca (sulu) 125 TL, Yonca (kuru) 70 TL, Korunga 80 TL, Tek Yıllıklar       30 TL,

Silajlık Tek Yıllıklar 45 TL, Silajlık Mısır (sulu) 50 TL, Silajlık Mısır (kuru) 30 TL, Yapay Çayır-Mera 75 TL.

Arıcılık (kovan başı) 6 TL,

Su Ürünleri (Kg); Alabalık 0,65 TL, Çipura-Levrek 0,85 TL, Yeni Türler 1,00 TL, Midye 0,10 TL, Yavru (adet) 0,05 TL

Süt Primi (Kg); B.baş 0,04 TL, K.baş 0,10 TL.

Hayvan Başı Ödeme (baş); Sığır 225 TL, Manda 250 TL, Sığır Soykütüğü 50 TL, Sığır Hast.Arı 300 TL,

Koyun-Keçi 10 TL.

Tiftik Üretimi Desteği (Kg); Oğlak Tiftiği 15 TL, Ana Mal (Ince, Iyi) 14 TL, Tali 10 TL. Tohum (Kutu/Kg) 25 TL.

Ipekböceği Desteği (Kg); 1.Sınıf Koza 15 TL, Diğer 10 TL, Damızlık Koza 18 TL.

Bambus Arısı Desteği (Koloni) 50 TL, Et Desteği 1,5 TL, Gıda Güvenliği Desteği 1000-3000 TL,

Buzağı Desteği (baş);  Brusella S-19 Asisi        20 TL, Suni Tohumlama 60 TL.

Kuzu Oğlak Rev – 1 Asisi (baş) 4 TL; Büyükbaş Koruma 400 TL, Küçükbaş Koruma 70 TL.

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş); Arı 10 TL, Elit Sürü 45 TL, Taban Sürü 40 TL. Süt Fiyat Regülasyonu; TKB.

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZILERINiN KORUNMASI; I Kategori (dekar)     60 TL, II Kategori (dekar) 135 TL.

TELAFI EDICI ÖDEMELER; Patates Siğili (Dekar) 110 TL.

DIĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER;

Sertifikalı Tohumluk Kullanımı (Dekar);  Buğday, yonca 5 TL, Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4 TL, Çeltik, yer fıstığı; 8 TL, Nohut, kuru fasulye, mercimek 6 TL, Susam, kolza (kanola), aspir 4 TL, Patates 20 TL, Korunga, fig 3 TL.

Sertifikalı Fidan Kullanımı (Dekar); Standart – Sertifikalı; Bodur ve Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 150 – 300 TL, Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme 0 – 250 TL, Zeytinde Yağlık Çeşitlerle ile Bahçe Tesisi 25 – 50 TL, Bağ ve Diğer Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 100 – 200 TL, Sertifikali Çilek Fidesi 200 TL, Virüsten Arı Fidanlara Ilave olarak 50 – 100 TL,

Sertifikalı Tohumluk Üretimi (Kg); Buğday       0,10 TL, Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08 TL, Çeltik 0,25 TL, Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fig 0,50 TL, Soya 0,35 TL, Kanola 1,20 TL, Susam  0,60 TL, Yonca 1,50 TL, Yer fıstığı 0,80 TL.

Tarım Danışmanlığı 500 TL, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (Işletme) 300 TL.

FARK ÖDEMESI (Kg); Yağlık Ayçiçeği 0,230 TL, Kütlü Pamuk (Sertifikalı 0,420 TL, Sertifikasız 0,350 TL),

Soya Fasulyesi (Sertifikalı 0,350 TL, Sertifikasız 0,230 TL), Kanola 0,295 TL, Dane Mısır 0,040 TL, Aspir 0,300 TL, Zeytinyağı 0,300 TL, Kuru fasulye, Nohut, Mercimek 0,100 TL, Çay 0,115 TL, Buğday        0,050 TL, Çeltik 0,100 TL, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 0,040 TL.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here