Çiftçi katılımı az olunca Vali Öner tepki gösterdi

13
Vali Öner; “Kırklareli’deki çiftçilerin tarımla ilgili bir sıkıntısı yok herhalde”
* Kırklareli Ticaret Borsası’nda “Mera Kanunu’na göre mera kiralayıp ekonomik hayvan yetiştiriciliği yapma yolları” eğitim seminerinde konuşma yapan Kırklareli Valisi Öner, seminere çiftçi katılımının az olduğu görünce tepki göstererek; “Kırklareli’deki çiftçilerin tarımla ilgili bir sıkıntısı yok herhalde” dedi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kırklareli Ticaret Borsası tarafından 04 Mart 2011 Cuma günü saat 14.00’da Kırklareli Ticaret Borsası’nda “Mera Kanunu’na göre mera kiralayıp ekonomik hayvan yetiştiriciliği yapma yolları” eğitim semineri verildi.
“Mera Kanunu’na göre mera kiralayıp ekonomik hayvan yetiştiriciliği yapma yolları” eğitim seminerine Kırklareli Valisi Ali Haydar Öner, merkeze bağlı ilçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kırklareli Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Eğitim semineri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Kırklareli Valisi Ali Haydar Öner, “Mera Kanunu’na göre mera kiralayıp ekonomik hayvan yetiştiriciliği yapma yolları” eğitim seminerine çiftçi katılımı az bulunca; “Kırklareli’deki çiftçilerin tarımla ilgili bir sıkıntısı yok herhalde” dedi.
Vali Öner, çiftçilere tepki göstererek; “Evlerinde oturup televizyon izleyeceklerine gelsinler tarımla ilgili sıkıntıları dinlesinler. Sanal alem yanıltıcıdır. Uzaktan kumanda insanları bir birinden uzaklaştırıyor. Kırklareli meraları verimsiz hale gelmiş. Hayvancıların yaptığı en büyük hata meralar çamurken hayvanları salmaktır. Meralar çamurken salınan hayvanlar otları eziyor ve bir daha hayvanlara verim sağlayan otlar çıkmıyor” dedi.
Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, hayvan sektöründe yem maliyetlerinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek Alınan tedbir ve yapılan çalışmalarla çayır ve meraların sahipsiz olmaktan çıkmış olduğunu ülke ekonomisine katkı sağlayan kaynaklar haline gelmeye başladığını açıkladı.
Çebi; “Hayvancılık sektöründe yem maliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz en kolay temin edildiği kaynaklar çayır ve meralarımızdır. Uzun yıllar devam eden düzensiz otlatma ile ıslah ve bakımlarının yapılamaması ve bu alanların korunmaması nedeniyle verimlerinde de önemli azalmalar meydana gelmiştir. Aldığımız tedbirler ve yapılan çalışmalarla çayır ve meralarımız sahipsiz olmaktan çıkmış, ülke ekonomisine katkı sağlayan kaynaklar haline gelmeye başlamıştır.
* “9 ıslah projesi ile 20 bin dekar mera ıslahı uygulandı”
Kırklareli İlimiz 655 bin hektar arazi varlığının yüzde 5,3’ü olan 35 bin hektar meraya sahiptir. 164 köyde mera alanları tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmış, 112 köyde ise men birliklerine tahsisler yapılmıştır. Bugüne kadar 9 ıslah projesi uygulanmış olup 2 tanesi Merkez İlçe Kavakdere 3 bin 81 dekar alan, Deveçatağı 2 bin 76 dekar alan köylerinde devam etmektedir. Toplamda 20 bin dekar alanda mera ıslahı projesi uygulanmıştır. 110 bin 67 büyükbaş ve 201 bin 552 küçükbaş hayvanımız vardır.
2010 yılında yem bitkileri ekilişleri Yonca, Korunga, Fiğ ve Silajlık Mısır olmak üzere birinci ve ikinci ürün 96 bin 185 dekardır. Bu miktar yem bitkisi ekilisi hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Meralardan ve yem bitkileri ekilişlerinden kaba yem ihtiyacının ancak yüzde 40’ı karşılamaktadır. Yüzde 60’lık kaba yem açığımız vardır. Hayvanlarımız saman ve kesiryem ile beslenmektedir ki, bu da ya saman ağırlıklı beslemeyle hayvanlar fizyolojik olarak aç bırakılacak veya konsantre yemlerle besleyip çok para harcayıp ya çok az para kazanacak yada zarar edip işletme kapatılacaktır.
* 2010 yılında hasadı yapılan 2 milyon 503 bin 844 lira 67 kuruş destekleme
Başarıya ulaşabilmemizin yolu çayır ve mera alanlarının korunarak ve ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılmasıdır. Bunun için mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin arttırılması, otlatma planlarına uyulması, yem bitkileri ekilişlerinin arttırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesidir.
Meraların en etkili korunma yöntemlerinden biri mera otlatma dönemlerine uyulmasıdır. İlimizde mera alanlarının 2011 yılı otlatma döneminin 1 Mayıs-1 Kasım 2011 tarihleri arasındaki süre otlatma süresi, dinlendirme dönemi ise 2 Kasım-30 Nisan 2011 tarihleri olarak tespit edilmiştir.
İlimizde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen mera ıslah ve amenajman projelerine paralel olarak yürütülmektedir. Bu projeye 2011-2014 döneminde dahil edilen köyler; İlimiz Merkez İlçesi Dolhan Köyü, Babaeski İlçesi Ağayeri Köyü, Pınarhisar İlçesi Tozaklı Köyü ve Vize İlçesi Sergen Beldesi olarak seçilmiştir. Proje kapsamında planlanan köylere yüzde 50 hibe destekli yem bitkileri tohumu verilerek yem bitkisi ekim alanlarının genişletilmesi, dolayısıyla kaba yem açığının azaltılarak, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
İlimizde 2010 yılında hasadı yapılan 53 bin 613 dekar yem bitkisi için çiftçilerimize 2 milyon 503 bin 844 lira 67 kuruş destekleme ödemesi yapılmıştır.
* “Süt üreticileri birliğine teslim edilmesi gerekmektedir”
2011 Yılında yapılacak tarımsal destekler açıklanmış olup yem bitkileri destekleri;
Sulu yonca 130 TL/dekar, Kuru Yonca 70 TL/dekar,
Korunga 90 TL/dekar, Tek yıllıklar 30TL/dekar, Silajlık Tek Yıllıklar45 TL/dekar, Sulu Silajlık mısır 55 TL/dekar, Kuru Silajlık mısır 30 TL/dekar, Yapay çayır- mera75 TL/dekar olup, bu destekler yem bitkileri ekim alanlarının daha da artmasına neden olacaktır. 2011 yılı süt primi desteği Büyükbaşta 6 Kuruş/Litre, Küçükbaşta 15 Kuruş/Litre olarak belirlenmiş olup 2010 yılma göre yüzde 50 artırılmıştı.
2010 yılında 167 milyon 672 bin 279 Litre süte 6 milyon 871 bin 72 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
2010 yılında 6’şar aylık 2 dönem halinde yapılmakta olan desteklemeler, bu yıl ise 3’er aylık dönemler halinde yapılacak.
2011 yılında süt desteklemesi için başvuru yapanların tarımsal örgütlere üyelik şartı da getirilmiştir. Aylık müstahsil makbuzu ve faturaların en geç takip eden ayın ortasına kadar süt üreticileri birliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde desteklemeden faydalanamayacaklardır. Yurt içinden temin edilerek besi süresini tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve kombinalarda kestirerek, kesilen sığır sayısı kadar Türkvet’e kayıtlı menşei yurt içi olan besilik erkek sığır satın alan yetiştiricilere, satın alınan besilik erkek sığır başına 300 Tl/baş destekleme yapılacaktır” dedi.
Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus Serin katılımcılara mera kanununa göre mera kiralama ve hayvan yetiştiriciliği yapma yolları konusunda bilgiler verdi.
Serin, merada yapılan hayvancılığın daha ekonomik olduğunu kaydetti. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here