Buğdaylardaki çimlenme, TMO’nun takibinde

14
* Yoğun yağışlar Kırklareli merkez ilçe ile Kofçaz ilçesindeki Buğday ekili alanlarda büyük verim kayıplarına yol açtı. Çimlenen buğdaylarla ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırklareli Şubesi gerekli tespitleri yaparak Genel Müdürlüğe gönderdi.

HABER MERKEZİ
Mevsim normallerinin üzerinde bir şekilde yağan yağışlar özellikle Kırklareli merkez ilçe ile Kofçaz ilçemizdeki Buğday tarlalarını etkiledi. Yağışlar dolayısıyla zamanında yapılamayan hasat nedeniyle Buğdaylarda çimlenme baş gösterdi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) %4’ün üzerindeki filizlenmiş dane oranına sahip ürünü alamayınca çiftçiler zor durumda kaldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri, meydana gelen bu durumu daha Temmuz ayı başında fark ettiklerini belirterek, gerekli tespitlerin yapılıp TMO Genel Müdürlüğü’ne bir rapor halinde sunulduğunu belirterek şunları kaydediyorlar:
“TMO Kırklareli Şube Müdürlüğü hinterlandında 14.06.2010 tarihinde hububat hasadına başlanmış ancak Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle zaman zaman ara verilerek sekteye uğramıştır. Genel Müdürlüğümüzce açıklanan Hububat Alım Politikaları ve Alım fiyatları sonrasında Serbest piyasada buğday fiyatları 480-530 TL/ton aralığında oluşmuştur. Yapılan alımlarda bugüne kadar 2 bin 575 ton Peşin, 6 bin 147 ton Emanet olmak üzere toplam 8 bin 722 ton Buğday Alımı gerçekleştirilmiştir.
Yöremizde yağış sonrası hasat edilen buğdaylarda yapılan analizlerde çimlenmiş, filizlenmiş dane oranının (Çimlenmiş, filizlenmiş taneler, embriyo kısmındaki kökçüğü (radicula) ya da tomurcuğu (plumula) çıplak gözle kolaylıkla görülebilen tanelerdir.) alım baremimizin çok üzerinde olduğu (% 8 ile % 20 arasında olduğu bazen % 30 ları aştığı) tespit edilmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre alımı yapılacak Ekmeklik Buğdaylarda çimlenmiş, filizlenmiş dane oranı % 4’ü geçenler satın alınmamaktadır. 
Şubemizin alım yaptığı Kırklareli Ticaret Borsasına gelen ve alıma girmeyerek reddedilen buğdaylardan alınan numuneler, kimyasal analizleri yapılmak üzere Genel Müdürlüğümüz Ürün Teknolojisi Laboratuarına gönderilmiş ve konu Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir.
Kırklareli Şube Müdürlüğü hinterlandında hububat hasadının genelinde % 95’nin tamamlandığı sadece Kofçaz yöresinde % 90 civarında olduğu, ayrıca Kırklareli merkez ve Kofçaz yöresinde yağmur sonrası hasat edilen buğdayların büyük bölümünde çimlenme ile ilgili sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.
Merkezde geri dönen araçlar piyasada işlem görmekte olup, Kofçaz yöresine tüccar faaliyetinin evvelden beri zayıf olması sonucu geri dönen araçların pazarlanmasında üretici sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı hususu takip edilmektedir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.