“Bizim iktidarımızda hiç kimse mağdur olmayacak”

13
* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan;
“Bizim iktidarımızda hiçbir kesim mağdur olmayacak. Herkesimin
isteklerine yönelik projelerimiz mevcut” dedi.

HABER MERKEZİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan Genel Seçimler sonucunda iktidara gelmeleri halinde toplumun her kesimine hitap edecek olan uygulamaları hayata geçireceklerini bildirdi.
Savaşan, esnaf ve sanatkarlara, engelli vatandaşlara, aile, kadın ve çocuklara, gençlere, öğrencilere, genç girişimcilere, güvenlik ve emniyet güçleri ile köy korucularına ve şehit yakınlarına ve gazilere yönelik olarak yapılacak olan uygulamalarla ilgili olarak şunları kaydetti:
* “Yeni araçlardan KDV ve ÖTV alınmayacak”
“Esnaf ve sanatlardan, emeklilik döneminde faaliyetlerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacaktır. Şoför esnafının mevcut aracını yenilemek amacıyla alacağı yeni araçtan KDV ve ÖTV alınmayacaktır. KOBİ’lerin üretiminin devamlılığını temin etmek için vergi oranlarında indirim yapılacaktır. KOBİ’lerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımlarında KDV alınmayacaktır. KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır.
* “Engelli çocuğu olan ailelere Sosyal Destek Ödemesi yapılacak”
Engelliler öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere Sosyal Destek Ödemesi yapılacaktır. Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığı 315 TL’den 450 TL’ye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 210 TL’den 300 TL’ye yükseltilecektir. Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin verilmesinde aranan azami gelir tutarı brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.
* “Sosyal Koruma Programı oluşturulacak”
İlköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için annelere, muhtaçlık durumları dikkate alınarak yapılan eğitime destek ödeneği en düşük miktarı 50 TL olacak şekilde arttırılacaktır. İstihdam imkânı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanacaktır. Asgari hayat standardının altında gelir elde eden aileler muhtaçlık düzeyi esas alınarak Sosyal Koruma Programı kapsamına alınacak ve bu çerçevede düzenli Sosyal Destek sağlanacaktır. Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kızlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.
* “Üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecek”
Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecektir. Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları temin edilecektir. Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira "Barınma Kredisi" verilecektir. Öğrenim Kredileri’nin geri ödemesi, ödemesiz süre sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecektir. Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecektir. Projesi uygun bulunan gençler için devlet bankalarından faizsiz kredi imkânı tanınacak, gençlerin ticari hayata katılmaları desteklenecektir.
* “Güvenlik tazminatı verilecek”
Bütün güvenlik güçleri mensuplarına beş bin göstergenin memur aylık katsayısının çarpımı tutarında yaklaşık 310 lira, köy korucularına iki bin beş yüz göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 155 lira "Güvenlik Tazminatı" verilecektir. Güvenlik mensupları emekli aylıklarında 100 lira, köy korucusu emekli aylıklarında 50 lira seyyanen artış yapılacaktır.
* “Gaziler, şehit aileleri öncelikli olarak işe yerleştirilecek”
Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Bu vatandaşlarımıza yapılan sosyal tazmin ödeneklerinin onurlu bir hayat sürdürebilmesine yeterli düzeyde olacak, çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmeleri sağlanacaktır. Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanacak ve yükseköğrenime girmelerinde kendilerine kontenjan ayrılacaktır. Yoksulların, gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak, bu çerçevede elektrik, doğalgaz, su ve telefon hizmetlerine özel tarife uygulanacak ve bedeli ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde devlet tarafından karşılanacaktır. Terör olaylarından zarar görmüş vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’ndan yardım yapılacaktır.
Terörle mücadelede şehit veya gazi olmuş kamu görevlileri ve köy korucuları ile güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların sakat kalmaları ya da hayatını kaybetmeleri halinde hesaplanan aylıklarının, en az brüt asgari ücret kadar artırılarak bağlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır. Gazilerimizin aylıkları ile vatani hikmet tertibinden bağlanan aylıkları brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here