Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı başvuruları başladı

23
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi Sınavı’nın Milli Eğitim Bakanlığı…….


HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi Sınavı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce 10 Kasım 2013 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerlerin, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatları en son 25 Eylül 2013 tarihine kadar kabul edilecektir.
* Müracaat için gerekli belgeler:
a) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
b) Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
c) T.C. Kimlik Numarası
d) 2 adet vesikalık fotoğraf
Sınav uygulama duyurusu 20 Eylül 2013 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Sınava girecek adaylar, 45 TL ( Kırkbeş TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 01-21 Ekim 2013 tarihleri arasında yatıracaklardır.
* Sınav başvurusu:
Sınav ücretini yatıran her aday başvurusunu, 01-21 Ekim 2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır. www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır. Adayların, 01-21 Ekim 2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır. Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir. Başvurularını tam ve eksiksiz yapan adaylar için, başvurusunun kabul edildiğine dair YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 01-21 Ekim 2013 tarihleri arasında başvurusunu yaptığı halde beyan ettiği gsm numarasına sms gelmeyen aday, yeniden başvuru bilgilerini kontrol ederek başvurusunu yenilemesi gerektiğine dair, YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirilecektir.  Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacak ve bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaktır. Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25 Ekim-08 Kasım 2013 tarihleri arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Sınav Giriş Belgesi’nin onaylanması aşamasında kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.
* Sınav Giriş Belgeleri ve onaylanması:
Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 25 Ekim-08 Kasım 2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar; 25 Ekim-08 Kasım 2013 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesini www.meb.gov.tr internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya GKGM’ye başvurarak onaylatacaklardır.  Sınav Giriş Belgelerini, GKGM’ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (nüfus cüzdanı, fotoğraf, diploma v.b)  yanında bulunduracaklardır.
* Sınav uygulaması:
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. Sınav, 10 Ekim 2013 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarı 13 Ekim 2013 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
* Değerlendirme ve itirazlar:
Adaylar, sınav sonuçlarını 09 Aralık 2013 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde  GKGM’ne yapabileceklerdir. GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) günü içerisinde GKGM’ne yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları YEĞİTEK’e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir. Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.” (Savaş Eskici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here