Avrupa İşletmeler Ağı’dan Tarım ve hayvancılık için destek

12
Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Kırklareli İrtibat Büro Uzmanı Murat Özdemir Avrupa Birliği (AB) sivil toplum diyalogu kapsamında Türkiye için yeni hibe programının, Sivil Toplum Diyalogu-II: Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı (TR0703.01-02/FA), teklif çağrısını yayımladığını belirtti…

 

HABER MERKEZİ

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Kırklareli İrtibat Büro Uzmanı Murat Özdemir Avrupa Birliği (AB) sivil toplum diyalogu kapsamında Türkiye için yeni hibe programının, Sivil Toplum Diyalogu-II: Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı (TR0703.01-02/FA), teklif çağrısını yayımladığını belirtti:
Murat Özdemir açıklamasında şunları kaydetti; Türkiye’de balıkçılık ve tarım alanında faaliyet gösteren kurumlarla Avrupalı ortaklarının işbirliğini geliştirmek için düzenlenen balıkçılık ve tarım alanındaki hibe programının toplam bütçesi 2 milyon 200 bin Euro. Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, belediyeler, il özel idareleri, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler ve tüketici kuruluşların başvurabileceği programda en az 50 bin Euro, en fazla 175 bin Euro hibe verilecektir. Projenin planlanan suresi 9 aydan az 18 aydan fazla olamayacaktır. Proje başvuruları 22 Mart 2010 saat 16.00’da sona erecektir.
Bu teklif çağrısının global amacı potansiyel yararlanıcılara daha iyi bir bilgi birikimi ve Avrupa anlayışı kazandırmaktır. Çağrının özel amaçları ise; tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanlarında uzun vadeli işbirliğinin yanı sıra üye devletler ve Türkiye’de sivil toplumun balıkçılık sektöründeki tüm aktörler arasında ortaklıklar kurulması ve AB politikalarının planlanması ve uygulanması hususunda en iyi uygulama ve bilgi alışverişini teşvik etmek.
Önerilen projeler tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ve balıkçılık sektörleri altında bir ya da daha fazla öncelikli alan üzerine olmalıdır.
Hangi sektörlerde fona başvurulabilir ve öncelik alanları nelerdir?
Fona başvurulabilecek sektörler; Tarım, Balıkçılık, Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı olmak üzere üç sektördür. Sektörlere göre öncelik alanları aşağıdaki gibidir.
Sektör 1: Tarım
Öncelik Alanları:
Sürdürülebilir üretim yöntemleri ile verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması, Üretici örgütleri için pazarlama kanalları, Pazarlama standartlarının uygulaması, Kırsal kalkınma girişimleri, Çiftlik ve arazi yönetimi, Politika oluşturmaya katılım

Sektör 2: Gıda Güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı
Öncelik Alanları: AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Gıda zinciri ve öz değerlendirme sisteminde izlenebilirlik için prosedürler ve sistemler oluşturmak.

Sektör 3: Balıkçılık
Öncelik Alanları: AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Üretici örgütlerinin çalışması ve rolü, Pazarlama standartlarının uygulanması

Fona Kimler Başvurabilir?
Hibe kazanabilmek için başvuru sahiplerinin; Tüzel kişi,, Kar amacı gütmeyen kuruluş, Kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, sendikalar (Ör. üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, belediyeler bölgesel sendikalar vb.), tüketici örgütleri, üniversiteler, belediyeler ve il özel idareleri olmalıdır.
Üniversiteler sadece sürdürülebilir üretim yöntemleri ile verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması ve AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi alanında,
Belediyeler ve belediye birlikleri ve İl Özel İdareleri sadece Pazarlama standartlarının uygulaması, kırsal kalkınma girişimleri ve Pazarlama standartlarının uygulanması alanında başvurabilir.

Başvuru Sahipleri Ayrıca Aşağıdakilere De Uygun Olmalıdır
Gerekli hizmetlerden ve eylem yoluyla üretilen veya desteklenen olanaklardan direk sorumlu olmaları
Eylemi uygulamak için mali ve operasyonel kapasitelerinin olması

Başvuru sahipleri yalnız başına başvurabilir mi?
Başvuru sahipleri fona ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunmalıdırlar. Ayrıca başvuru sahiplerinin AB üye devletlerinden en az bir adet uygun ortağı bulunmalıdır.

Faaliyet türleri nelerdir?
Önerilen proje faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
Eğitimler, Atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar, internet forumları, Çalışma ziyaretleri, saha gezileri, Ağların kurulması, Bilinçlendirme faaliyetleri, Yayın, baskı, Bilgilendirme kampanyaları

Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin Fondan Yararlanmak İsteyenlere vereceği destekler nelerdir?
Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Kırklareli İrtibat Bürosu olarak önümüzdeki günlerde fona başvurabilecek kuruluşların katılabileceği bir proje yazma çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz. Çalıştay tarihi kesinleştiğinde duyuruları medya, faks ve e-mail yoluyla sizlere ulaştıracağız. Ayrıca fona başvurma çapında oluşan sorularınızı irtibat büromuza gelerek veya iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bize ulaşarak sorabilir ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz” dedi. (yy)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here