Av. Tahsin Halcı; “Borçlunun muvafakati aranmaksızın emekli maaşlarına haciz konulabilir”

22
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Av. Tahsin Halcı, emekli maaşlarına konan hacizler konusuna açıklık getirerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

 HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Av. Tahsin Halcı, emekli maaşlarına konan hacizler konusuna açıklık getirerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 93. Madde’de;

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.”hükmü hakimdir.

Kamuoyunda, borçlunun muvafakati alınmaksızın emekli maaşlarına yapılan haciz işlemlerinin yanlış olduğu düşünülmekte ve tereddütler hasıl olmaktadır. Kurumumuzun prim ve prime ilişkin her türlü alacakları, 88. Maddede belirtilen takip ve tahsili gereken alacaklar kapsamında olduğundan, borçlunun muvafakati aranmaksızın emekli maaşları da maaşın üçte birinden çok, dörtte birinden az olmamak koşuluyla haczedilebilir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here